Kurs
online

Dyrektor Handlowy

Kurs online z Adamem Piekarskim zagwarantuje ci dogłębne zrozumienie kluczowych koncepcji, strategii i najlepszych praktyk niezbędnych do bycia odnoszącym sukcesy dyrektorem handlowym. Od technik sprzedaży i marketingu po analizę finansową i zasady przywództwa – z nami zyskasz holistyczną bazę wiedzy, która wyróżni cię na tle konkurencji.
Będziesz umiejętnie analizować sprawozdania finansowe, takie jak bilanse i rachunki zysków i strat, aby zrozumieć kondycję finansową organizacji.
Opracujesz strategię generowania leadów w celu identyfikacji potencjalnych klientów i generowania nowych możliwości biznesowych.
Przeprowadzisz oceny ryzyka w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń, które mogą mieć wpływ na sukces komercyjny.
Poznaj swojego
nowego wykładowcę:
Adam Piekarski
Founder & Managing Director
P3Recruitment sp. z o.o.
Doświadczony dyrektor handlowy z udokumentowanym sukcesem w identyfikowaniu strategii handlowych, mających na celu pozycjonowanie produktów i marek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Zatoki Perskiej.
Posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych praktyk rekrutacyjnych, w tym założenie własnej agencji rekrutacyjnej. Od 10 lat zarządza odbudowywaniem i restrukturyzacją trudnych przedsiębiorstw.
Od 2019 roku skaluje inteligentną mobilność w górnym sektorze, poprzez pozyskiwanie talentów, zabezpieczanie inwestycji zewnętrznych oraz rozwijanie strategicznych partnerstw.
Posiada ogromne doświadczenie w budowaniu i motywowaniu zespołów, które przejmują odpowiedzialność za podejmowanie działań niezbędnych do osiągania trwałych wyników.
Nasze podejście – dać ci nie tylko teorię, ale i użyteczną wiedzę, której będziesz codziennie używać w pracy i która pomoże ci osiągnąć twoje cele zawodowe.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
Odkrywanie nowych rynków
Odkryj potencjał niezbadanych rynków i twórz nowe branże, gdzie konkurencja jest ograniczona lub nieistniejąca. Zidentyfikuj niewykorzystane potrzeby i preferencje klientów, które dotychczas nie znalazły satysfakcji w dostępnych na rynku produktach i usługach. Przygotuj się na rewolucję i stań na czele innowacyjnej przyszłości biznesu.
Różnice indywidualne a komunikacja
Bądź liderem w zrozumieniu i dopasowaniu się do różnic kulturowych i pokoleniowych. Poznaj unikalne style komunikacji i dostosuj się do nich, aby zbudować silne i skuteczne relacje biznesowe. Odkryj siłę w zrozumieniu innych i stań się mistrzem w budowaniu mostów międzykulturowych.
Tworzenie strategii biznesowych
Opracuj strategię biznesową, która doprowadzi twoją firmę na szczyt. Wykorzystasz zdobytą wiedzę i doświadczenie, aby zidentyfikować najbardziej obiecujące rynki i segmenty klientów. Opracuj plany działania, które przyniosą trwały wzrost i rentowność. Stań się liderem w kształtowaniu przyszłości organizacji i zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki inteligentnym i innowacyjnym strategiom biznesowym.
Zaczynamy:
7 sierpnia
Czas trwania:
14 lekcji
7 tygodni
Format:
Webinary
+ praktyczne zadania domowe
+ feedback od wykładowcy
sesja Q&A oraz spotkanie warsztatowe

Język:
polski
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne, dzięki którym utrwalisz wiedzę i nauczysz się badać potrzeby klientów, proponować najlepsze rozwiązania oraz wykorzystywać dane biznesowe w tworzeniu strategii HR.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Wprowadzenie do zarządzania handlowego – czym różni się ono od zarządzania sprzedażą?
 • - Planowanie strategii
 • - Badania i analizy rynku
 • - Ceny i rozwój produktu
 • - Zarządzanie relacjami
 • - Monitorowanie wyników
Zajęcia nr 2.
Business Strategy
 • - Analiza trendów rynkowych
 • - Przeprowadzanie badań rynkowych
 • - Identyfikacja luk na rynku
 • - Opracowanie unikalnej propozycji wartości
 • - Partnerstwo z innymi firmami
 • - Inwestowanie w technologie
Zajęcia nr 3.
Financial management
 • - Przeprowadzanie analiz finansowych
 • - Opracowywanie budżetów
 • - Prognozowanie przyszłych wyników finansowych
 • - Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • - Ocena możliwości inwestycyjnych
 • - Wdrażanie kontroli finansowych
Zajęcia nr 4.
Marketing
 • - Rozwijanie silnej tożsamości marki
 • - Pozycjonowanie produktów i usług
 • - Przeprowadzanie badań rynkowych
 • - Opracowywanie kampanii marketingowych
 • - Kontakt z klientami
 • - Optymalizacja podróży klienta
Zajęcia nr 5.
Rozwój rynku i biznesu
 • - Opracowanie strategii generowania leadów
 • - Tworzenie strategii sprzedaży
 • - Budowanie silnego zespołu sprzedaży
 • - Rozwijanie umiejętności negocjacyjnych
 • - Budowanie strategicznych partnerstw
 • - Rozwijanie nowych źródeł przychodów
Zajęcia nr 6.
Przywództwo i zarządzanie zespołami
 • - Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji
 • - Motywowanie członków zespołu
 • - Przekazywanie informacji zwrotnych i coaching
 • - Rozwiązywanie konfliktów
 • - Budowanie efektywnych zespołów
Zajęcia nr 7.
Zarządzanie ryzykiem
 • - Przeprowadzanie oceny ryzyka
 • - Opracowywanie strategii zarządzania ryzykiem
 • - Ustanowienie ram zarządzania ryzykiem
 • - Monitorowanie ekspozycji na ryzyko
 • - Opracowywanie planów zarządzania kryzysowego
 • - Wdrażanie szkoleń z zarządzania ryzykiem
Zajęcia nr 8.
Zarządzanie operacyjne
 • - Tworzenie strategii operacyjnych
 • - Usprawnienie zarządzania łańcuchem dostaw
 • - Wdrażanie zarządzania logistyką
 • - Zarządzanie procesami produkcyjnymi
 • - Zapewnienie kontroli jakości
 • - Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej
Zajęcia nr 9.
Nadzór korporacyjny
 • - Opracowanie kodeksu postępowania
 • - Ustanowienie ram ładu
 • - Prowadzenie szkoleń etycznych
 • - Zapewnienie przejrzystości i rozliczalności
 • - Wdrażanie procesów zarządzania ryzykiem
 • - Angażowanie interesariuszy
Zajęcia nr 10.
Zarządzanie zmianą
 • - Opracowanie planu zarządzania zmianą
 • - Wdrażanie ram zarządzania zmianą
 • - Angażowanie pracowników w proces zmian
 • - Skuteczna komunikacja
 • - Radzenie sobie z oporem wobec zmian
 • - Ocena procesu zmiany
Zajęcia nr 11.
Innowacje i kreatywność
 • - Rozwijanie kultury innowacji
 • - Zachęcanie do generowania pomysłów
 • - Wspieranie kultury uczenia się
 • - Wykorzystanie nowych technologii
 • - Ustanowienie ram innowacji
 • - Wspieranie podejścia zorientowanego na klienta
Zajęcia nr 12.
Transformacja cyfrowa
 • - Wdrażanie analizy danych
 • - Automatyzacja procesów
 • - Wykorzystanie sztucznej inteligencji
 • - Dostosowanie do nowych modeli biznesowych
 • - Wdrażanie środków bezpieczeństwa cybernetycznego
 • - Rozwijanie umiejętności cyfrowych
Zajęcia nr 13.
Zarządzanie interesariuszami
 • - Budowanie relacji z klientami
 • - Zarządzanie relacjami z dostawcami
 • - Współpraca z inwestorami
 • - Wspieranie zaangażowania pracowników
 • - Współpraca z organami regulacyjnymi
 • - Budowanie relacji społecznych
Zajęcia nr 14.
Rozwój zawodowy
 • - Networking
 • - Rozwój zawodowy
 • - Planowanie kariery
 • - Budowanie silnej marki osobistej
 • - Rozwijanie umiejętności przywódczych
 
więcej informacji
Pole obowiązkowe
więcej informacji