Blog

Marcin Grobelny

Scrum master ex-Santanders Bank

Marcin Grobelny
  • Scrum Master z 6-letnim doświadczeniem.
  • Uzyskał dwa certyfkaty: Professional Scrum Master™ I oraz Professional Scrum Master™ II.
  • Od lat pomaga Scrum Masterom, Product Ownerom oraz liderom z branży finansowej i e-commerce w transformacji z zarządzania w formule Waterfall do Agile.
  • Jako Scrum Master w X-kom wspierał zespoły w lepszym zrozumieniu Agile i nauce dobrych praktyk w jego stosowaniu. Pomagał liderom w skalowaniu Scruma w firmie.
  • Jako Agile Coach w Santander Bank Polska wspierał organizację w transformacji zwinnej przy wykorzystaniu modelu Spotify.
  • Wspierał zespoły w odnoszeniu sukcesów i pracowaniu nad samoorganizacją oraz poprawie efektywności i komunikacji.

Wykładowca pracował w tych firmach:

ᅠ

Prowadzi kursy w LABA