Kurs online na żywo DevOps Engineer — zdobądź wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku inżyniera DevOps | Szkoła biznesu Laba
Uzyskaj informacje

DevOps Engineer

Jakub Wincewicz

Site Reliability Engineer w Box

DATY:

24.01.2024 - 06.05.2024


 

PARTNER KURSU:

CZAS TRWANIA:

16 TYGODNI

Poniedziałki i środy

18:30–20:30


 

MODUŁ DODATKOWY:

 

JUNIOR
MIDDLE
lector
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

Jak będzie przebiegała twoja nauka:

 • praktyczne zajęcia online na żywo
 • wsparcie wykładowcy przy użyciu narzędzia do live codingu
 • spersonalizowany feedback od prowadzącego
 • materiały dostępne nawet po ukończeniu kursu
 • regularne sesje Q&A
 • projekt końcowy do portfolio

Polecamy ten kurs, jeśli jesteś:

Młodszym administratorem systemów lub specjalistą wsparcia IT

Opanujesz automatyzowanie konfiguracji, procesy wydawania i wdrażania skalowalnego systemu przy użyciu Infrastructure as Code. Zdobędziesz umiejętności wymagane na stanowisku inżyniera DevOps, zbudujesz własne obrazy Dockera, a następnie wdrożysz infrastrukturę do AWS przy użyciu Terraform.

Deweloperem
 

Dowiesz się jak stosować metodologię DevOps w rozwoju i automatyzacji wydań aplikacji. Nauczysz się pisać kody infrastruktury i zrozumiesz procesy zachodzące podczas produkcji. W praktyce przećwiczysz wdrożenie dostarczonej aplikacji w różne środowiska przy użyciu Terraform, Dockera oraz Continuous Integration.

Inżynierem automatyzacji QA lub innym specjalistą IT

Nauczysz się konfigurować automatyczne testowanie kodu oraz będziesz umiał analizować jego jakość. Zdobędziesz fundamentalną wiedzę niezbędną do pracy inżyniera DevOps.

IT Project Managerem/IT Team Leaderem

Dowiesz się jak zautomatyzować monitorowanie, usprawnić logowanie i zdefiniować KPI. Zdobędziesz doświadczenie w efektywnym zarządzaniu procesami IT i prowadzeniu ustrukturyzowanych zespołów. Zrozumiesz, jak dostosować się do kultury DevOps i wspierać przejście swojego zespołu na DevOps.

Młodszym administratorem systemów lub specjalistą wsparcia IT

Opanujesz automatyzowanie konfiguracji, procesy wydawania i wdrażania skalowalnego systemu przy użyciu Infrastructure as Code. Zdobędziesz umiejętności wymagane na stanowisku inżyniera DevOps, zbudujesz własne obrazy Dockera, a następnie wdrożysz infrastrukturę do AWS przy użyciu Terraform.

Deweloperem

 

Dowiesz się jak stosować metodologię DevOps w rozwoju i automatyzacji wydań aplikacji. Nauczysz się pisać kody infrastruktury i zrozumiesz procesy zachodzące podczas produkcji. W praktyce przećwiczysz wdrożenie dostarczonej aplikacji w różne środowiska przy użyciu Terraform, Dockera oraz Continuous Integration.

Inżynierem automatyzacji QA lub innym specjalistą IT

Nauczysz się konfigurować automatyczne testowanie kodu oraz będziesz umiał analizować jego jakość. Zdobędziesz fundamentalną wiedzę niezbędną do pracy inżyniera DevOps.

IT Project Managerem/IT Team Leaderem

Dowiesz się jak zautomatyzować monitorowanie, usprawnić logowanie i zdefiniować KPI. Zdobędziesz doświadczenie w efektywnym zarządzaniu procesami IT i prowadzeniu ustrukturyzowanych zespołów. Zrozumiesz, jak dostosować się do kultury DevOps i wspierać przejście swojego zespołu na DevOps.

PROGRAM KURSU

środa
10.01.2024
18:30–20:30

Czym jest DevOps?

 • Czym jest DevOps?
 • Model CAMS – kultura, automatyzacja, pomiar, współdzielenie
 • Jak wygląda praca Inżyniera DevOps?
 • Wiki, Readme, Markdown
 • Wprowadzenie do Azure DevOps
 • Continuous Integration i Continuous Delivery
poniedziałek
15.01.2024
18:30–20:30

Linux

 • Co to jest Linux?
 • Linux a Windows
 • Struktura katalogów w systemie Linux
 • Podstawowe komendy
 • Poruszanie się po systemie
 • Używanie zmiennych środowiskowych
środa
17.01.2024
18:30–20:30

Linux – vim (edytor tekstowy)

 • Otwieranie, modyfikowanie oraz zapisywanie pliku
 • Poruszanie się po pliku w różnych trybach
 • Wyszukiwanie fraz
poniedziałek
22.01.2024
18:30–20:30

Linux – praktyczne operacje na plikach

 • Tworzenie łączeń symbolicznych
 • Pliki oraz ich atrybuty i uprawnienia
 • Tworzenie, kopiowanie i usuwanie plików
 • Historia poleceń
środa
24.01.2024
18:30–20:30

Git

 • Czym jest system kontroli wersji i jak działa?
 • Gdzie i do czego jest używany?
 • Podstawowe operacje
 • Dobre praktyki tworzenia zmian i opisów
 • Konfiguracja Git
 • Pomijanie plików z .gitignore
 • Przeglądanie dokonanych zmian
poniedziałek
29.01.2024
18:30–20:30

Git – praca w zespole

 • Praca z gałęziami
 • Łączenie zmian
 • Rozwiązywanie konfliktów w Git
 • Tworzenie aliasów
 • Przeglądanie zmian innych osób
 • Metody uwierzytelniania na serwerze Git
 • Wypychanie i pobieranie zmian
 • Git merge i Git rebase
środa
31.01.2024
18:30–20:30

Amazon Web Services

 • Czym jest cloud computing?
 • Jakie usługi zapewnia AWS?
 • Jakie możliwości daje nam chmura?
 • Ustalanie limitów budżetowych
 • Ustawianie alertów dotyczących wykorzystania budżetu
 • Sieci komputerowe
 • Interakcja z usługami AWS
 • Hostowanie aplikacji internetowych
poniedziałek
05.02.2024
18:30–20:30

Amazon Web Services – maszyny wirtualne

 • Bazy danych
 • Adresy IP
 • Sieci prywatne i publiczne
 • Przechowywanie danych w chmurze
 • Równoważenie obciążenia
 • Rodzaje migracji do chmury
środa
07.02.2024
18:30–20:30

Architektura mikroserwisowa i konteneryzacja

 • Czym są mikrousługi?
 • Co to jest obraz i kontener?
 • Co to jest Docker?
 • Praca z Docker CLI
 • Tworzenie obrazów w pliku Dockerfile
poniedziałek
12.02.2024
18:30–20:30

Bash

 • Skrypty Bash, konfiguracja WSL do pisania i testowania skryptów Bash
 • Komunikat wyjściowy i użycie zmiennych środowiskowych, wbudowane zmienne w skryptach
środa
14.02.2024
18:30–20:30

Docker

 • Architektura platformy Docker
 • Praca z wieloma kontenerami
 • Przydzielanie zasobów do kontenerów
 • Docker Compose
 • Korzystanie z Dockera w czasie kompilacji aplikacji
 • Korzystanie z platformy Docker w środowisku produkcyjnym
poniedziałek
19.02.2024
18:30–20:30

Docker – dystrybucja obrazów

 • Artefakty
 • DockerHub
środa
21.02.2024
18:30–20:30

Azure DevOps

 • Poruszanie się po środowisku Azure DevOps
 • Omówienie usług
 • Co to jest potok?
 • Co to jest YAML i JSON?
 • Tworzenie pierwszych potoków
poniedziałek
26.02.2024
18:30–20:30

Azure DevOps – tworzenie Pull Requests

 • Przegląd kodu
 • Ciągła integracja i ciągłe dostarczanie
 • Integracja testów jednostkowych z potokiem
 • BPPR – Build Per Pull Request
 • Konfiguracja repozytorium
środa
28.02.2024
18:30–20:30

Python

 • Wprowadzenie do języka
 • Wykorzystanie Pythona w DevOps
 • Interakcja z językiem Python
 • Korzystanie z lintera i formatera
 • Testowanie jednostkowe w Pythonie
poniedziałek
04.03.2024
18:30–20:30

Python – kolekcje

 • Obsługa zapytań REST
 • Przetwarzanie odpowiedzi serwera
środa
06.03.2024
18:30–20:30

Python – biblioteka click

 • Pisanie skryptów przydatnych w DevOps
 • Uruchamianie zbudowanej aplikacji
poniedziałek
11.03.2024
18:30–20:30

Azure DevOps - wydanie nowej wersji

 • Wydanie nowej wersji
 • Czym jest wydanie i wdrożenie
 • Z jakimi środowiskami mamy do czynienia
 • Rodzaje wdrożeń
 • Wycofywanie wdrożenia (rollback)
środa
13.03.2024
18:30–20:30

Azure DevOps – pipeline as code

 • Tworzenie równoległych potoków
 • Projektowanie zaawansowanych potoków
poniedziałek
18.03.2024
18:30–20:30

Terraform

 • Infrastruktura jako kod
 • Korzyści z infrastruktury jako kodu
 • Sposób działania Terraform
 • Podstawy Terraform
 • Co to jest dostawca Terraform?
 • Rejestr Terraform
 • Pisanie prostych planów
środa
20.03.2024
18:30–20:30

Terraform – projektowanie infrastruktury aplikacji

 • Pisanie zaprojektowanych planów Terraform
 • Używanie Terraform w potokach
poniedziałek
25.03.2024
18:30–20:30

Ansible

 • Co to jest Ansible?
 • Postawy Ansible
 • Kolejność, w jakiej wykonywane są zadania
 • Pisanie prostych playbooków
 • Narzędzia podobne do Ansible
środa
27.03.2024
18:30–20:30

Ansible – pisanie własnych playbooków

 • Weryfikacja playbooków ansible-lint
środa
03.04.2024
18:30–20:30

Linux – SSH

 • Zdalne korzystanie z systemu Linux
 • Logowanie za pomocą hasła i kluczy
 • Podstawowe opcje SSH
 • Gdzie używane jest SSH?
poniedziałek
08.04.2024
18:30–20:30

Kubernetes 1

 • Wprowadzenie do Kubernetes
 • Architektura Kubernetes
 • Jak działają kontenery w podzie
 • Zarządzanie podami
środa
10.04.2024
18:30–20:30

Kubernetes 2

 • Czym jest deployment w Kubernetes
 • ReplicaSet
 • Wdrożenie aplikacji za pomocą Kubernetes
poniedziałek
15.04.2024
18:30–20:30

Q&A obejmujące techniczne aspekty kursu w kontekście projektu

 • Omówienie wymagań technicznych dotyczących projektu
 • Konsultacja dotychczasowego designu
 • Weryfikacja postępu pracy nad projektem
poniedziałek
22.04.2024
18:30–20:30

Podsumowanie szkolenia

 • Czego nauczyliśmy się podczas kursu?
 • Gdzie szukać wiedzy?
 • Pozostałe koncepty warte zgłębienia
 • Ważne pojęcia występujące w świecie DevOps
 • Ważne pojęcia ze świata cloud computingu
 • Prezentacja projektów grupowych

Moduł Rekrutacja IT

 • Jak przygotować się do rozmowy?
 • Modelowa ścieżka rekrutacyjna
 • Po czym poznać dobrego rekrutera i jak poradzić sobie z tym kiepskim?
 • W jaki sposób „sprzedać” siebie?

Prowadzący

Jakub Wincewicz

 • Site Reliability Engineer w Box
 • ex-Senior DevOps Engineer w Netcompany
 • ex-Chief Technology Officer i Co-Founder w Linguido
 • Zdobył certyfikaty i licencje Google Cloud Skills Boost:

  • Automating Infrastructure on Google Cloud with Terraform
  • Create and Manage Cloud Resources with Kubernetes
  • Deploy to Kubernetes in Google Cloud
lector

Partner kursu

speedapp to polska firma, działająca na zagranicznych rynkach. Zajmują się łączeniem wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów IT z globalnym biznesem oraz innowacyjnymi start-upami (wielu spośród ich klientów jest z branży high-tech). Dzięki nawiązanej współpracy, w ramach ćwiczeń ostatniego modułu zajęciowego:
- przejdziesz przez modelową ścieżkę rekrutacyjną,
- poznasz najlepszy sposób przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej,
- dowiesz się, w jaki sposób odpowiadać na niewłaściwie zadane pytania i jak je rozpoznawać,
Dla chętnych: możliwość umieszczenia ich CV w bazie speedapp i dołączenia do aktywnej rekrutacji.

Dlaczego warto wybrać Labę IT?

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

UZYSKAJ INFORMACJE

Chcę uzyskać informacje

Wypełnij formularz, a nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.

Pole obowiązkowe

FAQ

Jakie są wymagane umiejętności przed rozpoczęciem kursu?

 • Podstawowa umiejętność stosowania komend w terminalu
 • Doświadczenie w pracy z Gitem (commit, merge)

Wymagania sprzętowe

 • Komputer z systemem operacyjnym Windows/Linux/MacOS
 • 16 GB RAM (min. 8GB)
 • Uprawnienia administratora na komputerze (konieczność instalacji dodatkowych programów)
 • Utworzenie konta i organizacji na Azure DevOps
 • Stabilne połączenie internetowe (zalecane min. 10 Mbit/s download i 1 Mbit/s upload)
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox (zalecane Chrome)
 • Dodatkowy monitor – opcjonalnie

Software, którego będziemy używać w trakcie kursu

 • Terraform
 • Ansible
 • Linux
 • Git
 • Azure DevOps
 • Infrastructure as Code
 • Visual Studio Code
 • PyCharm (opcjonalnie)
 • Amazon Web Services
 • Docker, docker-compose
 • Docker Hub
 • WSL (windows users)
 • Python, biblioteka click
 • Grep, find, cat, tail, df, tar, chmod, ping, wget, history, apt-get, vim, alias, tmux,
 • Build pipelines
 • BPPR – build per pull request
 • Azure DevOps: releases
 • Continuous integration, continuous delivery
 • Apt-get
 • Pipeline as Code

W instalacji i konfiguracji software’u będzie cię wspierał prowadzący.

Słownik

 • 2-way interactive coding – poprzez specjalny plugin wykładowca może połączyć się z programem (IDE), w którym kursant koduje. Dzięki temu zajęcia są interaktywne i zarówno wykładowca, jak i kursant, mogą razem pracować na tym samym kodzie. Działa to w dwie strony – jeśli kursant natrafi na trudność, prowadzący może mu pomóc, pracując bezpośrednio z kodem na komputerze kursanta.
 • Infrastructure as Code – to zarządzanie infrastrukturą oraz udostępnianie jej za pomocą kodu, a nie procesów ręcznych. Dzięki IaC tworzone są pliki konfiguracyjne zawierające specyfikacje infrastruktury, co ułatwia edycję, wersjonowanie i dystrybucję konfiguracji.