Polityka prywatności i ochrony danych osobowych | Szkoła biznesu Laba
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Blog

Wyszukiwarka

Polityki Prywatności

Laba Polska Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”, „my”, „nam” i „nasz”) jest platformą edukacyjną oferującą kursy online, webinaria i wykłady z różnych obszarów biznesu („Usługi"”). Rozumiemy, że dbasz o swoje interesy i odpowiedzialnie podchodzisz do swoich praw. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady korzystania ze stron internetowych Spółki dostępnych pod adresami https://l-a-b-a.pl oraz https://skvot.pl („Strona internetowa”) i zawiera informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych uzyskanych od użytkowników Strony internetowej i naszych klientów.

Spółka jest administratorem danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych 2016/679 („RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, gdy kontrolujemy metody gromadzenia danych i określamy cele, dla których dane osobowe będą wykorzystywane.

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do osób, których dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane w przyszłości przez nas jako administratora danych, w tym między innymi w sytuacji, gdy takie osoby korzystają z naszej Strony internetowej, przesyłają formularz rejestracyjny, wysyłają do nas zapytania, korzystają z hiperłącza (linku) do niniejszej Polityki, uczestniczą w naszych wydarzeniach, w związku z którymi gromadzimy dane osobowe.

Przekazując nam dane osobowe, (i) otrzymujesz od Spółki informacje na temat przetwarzania Twoich danych w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce lub (ii) wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz zrezygnować z subskrypcji naszych wiadomości lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami lub naciskając przycisk rezygnacji z subskrypcji w naszych wiadomościach e-mail.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić wszystkie dane osobowe otrzymane od naszych klientów i użytkowników Strony internetowej oraz aby przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów o ochronie danych w zakresie, w jakim nas one dotyczą. Jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie i aktualizację naszych procedur przetwarzania danych w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawa dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki pod kątem zmian. Korzystanie ze Strony internetowej i naszych usług po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki jest równoważne z akceptacją tych zmian.

Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności, nie przekazuj nam tych danych. Zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszą Polityką możesz w dowolnym momencie poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych.

Więcej informacji na temat RODO, w tym definicje stosowane w niniejszym dokumencie, można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj