Linux: kurs praktyczny — kurs online | Szkoła biznesu Laba
Uzyskaj informacje

Linux: kurs praktyczny

Tomasz Siroń

administrator systemu Linux w Britenet, DevOps Engineer w MCTC

DATY:

2 października –
18 grudnia

CZAS TRWANIA:

12 TYGODNI

poniedziałki i środy

18:30–20:30

JUNIOR
MIDDLE
lector
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

-->

Na kursie:

 • opanujesz automatyzację zadań i skryptowanie w Bashu
 • poznasz zasady administracji sieciowej
 • zrealizujesz projekt końcowy do portfolio
 • poznasz zasady tworzenia i zarządzania wirtualnymi maszynami
 • zdobędziesz umiejętność zarządzania systemem Linux, poznasz narzędzia: tar, grep, sed, awk
 • nauczysz się monitorować i analizować informacje z systemów Zabbix
 • nauczysz się zarządzać infrastrukturą IT z wykorzystaniem Ansible

Dla kogo jest ten kurs?

Dla specjalistów IT i administratorów w MŚP

Poprawisz swoje umiejętności związane z pracą w Linuxie. Opanujesz techniki i najlepsze praktyki skutecznego zarządzania serwerami oraz rozwiązywania pojawiających się tam problemów. Nauczysz się wprowadzać nowy system do firmy oraz dbać o utrzymywanie ciągłości działania i optymalizację systemów informatycznych.

Dla młodszych inżynierów DevOps

Rozwiniesz swoje umiejętności i znajomość systemu Linux, co praktycznie przełoży się na usprawnienie codziennej pracy. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu operacji w wierszu poleceń i skryptów powłoki. Opanujesz płynne integrowanie narzędzi i technologii Linux z przepływami pracy DevOps oraz nauczysz się analizować problemy sieciowe w zakresie działania aplikacji.

Dla junior/mid deweloperów

Zaczniesz wykorzystywać możliwości Linuxa w codziennych projektach. Polepszysz swoją pracę przy wdrożeniach aplikacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które z powodzeniem wykorzystasz podczas budowania aplikacji. Dowiesz się, jakie problemy infrastrukturalne najczęściej występują przy projektowaniu aplikacji oraz jak ich uniknąć.

Dla przedsiębiorców i właścicieli firm

Dzięki znajomości i wdrożeniu Linuxa w swojej firmie, obniżysz koszty. Nauczysz się optymalizacji i dostosowywania systemu operacyjnego do potrzeb biznesu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Poznasz ułatwienia, które wspomogą cię w zarządzaniu infrastrukturą.

Dla specjalistów IT i administratorów w MŚP

Poprawisz swoje umiejętności związane z pracą w Linuxie. Opanujesz techniki i najlepsze praktyki skutecznego zarządzania serwerami oraz rozwiązywania pojawiających się tam problemów. Nauczysz się wprowadzać nowy system do firmy oraz dbać o utrzymywanie ciągłości działania i optymalizację systemów informatycznych.

Dla młodszych inżynierów DevOps

Rozwiniesz swoje umiejętności i znajomość systemu Linux, co praktycznie przełoży się na usprawnienie codziennej pracy. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu operacji w wierszu poleceń i skryptów powłoki. Opanujesz płynne integrowanie narzędzi i technologii Linux z przepływami pracy DevOps oraz nauczysz się analizować problemy sieciowe w zakresie działania aplikacji.

Dla początkujących i średnio zaawansowanych developerów

Zaczniesz wykorzystywać możliwości Linuxa w codziennych projektach. Polepszysz swoją pracę przy wdrożeniach aplikacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które z powodzeniem wykorzystasz podczas budowania aplikacji. Dowiesz się, jakie problemy infrastrukturalne najczęściej występują przy projektowaniu aplikacji oraz jak ich uniknąć.

Dla przedsiębiorców i właścicieli firm

Dzięki znajomości i wdrożeniu Linuxa w swojej firmie, obniżysz koszty. Nauczysz się optymalizacji i dostosowywania systemu operacyjnego do potrzeb biznesu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Poznasz ułatwienia, które wspomogą cię w zarządzaniu infrastrukturą.

PROGRAM KURSU

Środa
2.10
18:30–20:30

Ekosystem Linux – podstawy

 • Podstawy architektury systemu operacyjnego: wprowadzenie do głównych komponentów systemu operacyjnego, takich jak: jądro, system plików, zarządzanie procesami i pamięcią
 • Wprowadzenie do POSIX: krótka charakteryzacja standardu POSIX i jego znaczenia dla współdziałania między różnymi systemami operacyjnymi
 • Charakterystyka Linuxa: prezentacja podstawowej architektury Linuxa z naciskiem na jego monolityczne jądro z modułową strukturą oraz zarządzanie użytkownikami i grupami
Poniedziałek
7.10
18:30–20:30

Zarządzanie plikami i tekstem

 • Zarządzanie plikami: komendy cd, ls, mkdir, cp, mv, rm, ln, chown, chmod, find, du, ncdu, pwd
 • Przetwarzanie tekstu: komendy cat, grep, sed, awk, echo, sort, uniq, tr, wc
Środa
9.10
18:30–20:30

Archiwizacja, zarządzanie procesami i edycja tekstu

 • Archiwizacja plików: komendy tar, gzip, bzip2
 • Zarządzanie procesami: komendy ps, top, htop, iotop, kill, pkill, pgrep
 • Praca z edytorem tekstu vim: podstawowe komendy, tryby, zapisywanie i wyjście
Poniedziałek
14.10
18:30–20:30

Podstawy systemów plików, LVM, RAID i automatyczne montowanie

 • Wybór systemu plików: charakterystyka ext4, xfs, btrfs i kryteria ich wyboru
 • Konserwacja systemu plików: podstawowe operacje i narzędzia do utrzymania sprawności systemu plików
 • Zarządzanie przestrzenią dyskową LVM: tworzenie grup woluminów i woluminów logicznych oraz ich administracja
 • Praktyczne zastosowanie RAID: konfiguracja i zarządzanie macierzami RAID w różnych scenariuszach
 • Automatyczne montowanie dysków: edycja /etc/fstab dla efektywnego i trwałego montowania systemów plików
Środa
16.10
18:30–20:30

Bashu – podstawowa struktura i funkcjonalności skryptów wraz z wprowadzeniem do składni

 • Wprowadzenie do skryptów Bash: struktura, uprawnienia, uruchamianie skryptów
 • Składnia Bash: zmienne, typy danych, operacje arytmetyczne
 • Kontrola przepływu: instrukcje warunkowe (if, case), pętle (for, while)
 • Bezpieczne przechowywanie danych: użycie pliku .env do przechowywania zmiennych środowiskowych
 • Debugowanie skryptów: analiza działania, rozwiązywanie problemów
Poniedziałek
21.10
18:30–20:30

Techniki przetwarzania danych w Bash, pipelines, redirections oraz wbudowane funkcje Basha

 • Składnia: pipelines i redirections, manipulacja strumieniami danych
 • Funkcje: deklarowanie i wywoływanie funkcji w Bashu
 • Wbudowane funkcje Basha: przykłady i zastosowania
 • Kod wyjścia (exit code): zrozumienie i obsługa kodów wyjścia w skryptach Bash
Środa
23.10
18:30–20:30

Monitorowanie sieci i diagnostyka problemów sieciowych

 • Podstawowe komendy sieciowe: ping, netstat, traceroute/mtr
 • Wstęp do telnet: podstawowe zastosowania i diagnostyka problemów sieciowych
 • Rozwiązywanie prostych problemów sieciowych: diagnoza i analiza problemów sieciowych z użyciem komend sieciowych
Poniedziałek
28.10
18:30–20:30

Zrozumienie modeli sieciowych, konfiguracja sieci oraz instalacja i konfiguracja serwera NGINX

 • Podstawy sieci TCP/IP i model ISO/OSI: Zrozumienie modeli i ich warstw
 • Konfiguracja interfejsów sieciowych: ustawianie adresów IP, maski podsieci oraz konfiguracja routingu
 • Tunelowanie SSH: tunelowanie klasyczne, odwrotne oraz tunelowanie do innego hosta w sieci
 • Instalacja i podstawowa konfiguracja serwera NGINX: ustawienie serwera WWW i konfiguracja podstawowych usług
Środa
30.10
18:30–20:30

Konfiguracja zasad firewalla i diagnostyka ruchu sieciowego

 • Wprowadzenie do iptables: podstawy iptables – tabele, łańcuchy i reguły, konfiguracja podstawowych zasad OUTPUT, INPUT, FORWARD, zapis i przywracanie konfiguracji iptables
 • Zaawansowana konfiguracja iptables: konfiguracja SNAT i DNAT, tworzenie niestandardowych łańcuchów, monitorowanie i analiza iptables
 • Kontynuacja konfiguracji iptables: filtracja na podstawie protokołów i portów, zarządzanie flagami TCP
 • Monitorowanie oraz diagnostyka ruchu sieciowego: wykorzystanie narzędzi takich jak telnet, netcat, tcpdump, analiza ruchu sieciowego i identyfikacja potencjalnych problemów
Poniedziałek
4.11
18:30–20:30

Konfiguracja i zarządzanie serwerem DNS przy użyciu BIND w systemie Linux

 • Podstawy DNS: struktura i funkcjonowanie systemu nazw domenowych (DNS), rola DNS w infrastrukturze internetowej
 • Lokalne rozwiązywanie nazw: praca z plikiem /etc/hosts, konfiguracja pliku resolv.conf i sprawdzenie aktualnych serwerów DNS w systemie
 • Konfiguracja domen w NGINX: ustawienie kilku domen, konfiguracja pliku Hosts, praktyczne wykorzystanie tunelowania SSH
 • Wprowadzenie do BIND: instalacja i konfiguracja podstawowa BIND jako serwera DNS, importowanie konfiguracji domen z pliku hosts, testowanie i rozwiązywanie problemów z konfiguracją DNS
Środa
6.11
18:30–20:30

Wprowadzenie do kryptografii, konfiguracja certyfikatów SSL w systemie Linux

 • Teoria kryptografii: opis kryptografii symetrycznej i asymetrycznej, zrozumienie kluczy prywatnych i publicznych
 • Generowanie certyfikatów logowania do systemu Linux: proces generowania i wykorzystania certyfikatów dla logowania bez hasłowego
 • Generowanie samopodpisanych certyfikatów SSL: tworzenie certyfikatów SSL z zadanymi parametrami, konfiguracja serwera do obsługi SSL
 • Integracja Certbot z NGINX: automatyczne uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów SSL za pomocą Certbot, konfiguracja NGINX do obsługi certyfikatów SSL
Środa
13.11
18:30–20:30

Wprowadzenie do instalacji, konfiguracji i podstawowych operacji na bazach danych MariaDB i PostgreSQL

 • Instalacja i konfiguracja MariaDB: procedura instalacji, podstawowa konfiguracja i weryfikacja działania
 • Instalacja i konfiguracja PostgreSQL (PgSQL): procedura instalacji, podstawowa konfiguracja i weryfikacja działania
 • Znajomość struktur relacyjnych baz danych: podstawy działania i struktury baz danych MySQL i PostgreSQL
 • Podstawowe operacje i komendy w MariaDB (MySQL): tworzenie, modyfikacja i usuwanie baz danych, tabel i rekordów, podstawowe komendy DDL (Data Definition Language) i DML (Data Manipulation Language) takie jak CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, zrozumienie indeksów, kluczy obcych i relacji między tabelami
 • Podstawowe operacje i komendy w PostgreSQL: tworzenie, modyfikacja i usuwanie baz danych, tabel i rekordów, podstawowe komendy DDL i DML takie jak CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, zrozumienie indeksów, kluczy obcych i relacji między tabelami
Poniedziałek
18.11
18:30–20:30

Tworzenie kopii zapasowych, bezpieczeństwo oraz podstawy replikacji baz danych

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych w MariaDB: metody tworzenia kopii zapasowych, przywracanie danych z kopii zapasowych
 • Bezpieczeństwo baz danych w MariaDB: Konfiguracja autentykacji i uprawnień, Konfiguracja połączeń SSL, weryfikacja bezpiecznego połączenia
 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych w PostgreSQL: metody tworzenia kopii zapasowych, przywracanie danych z kopii zapasowych
 • Bezpieczeństwo baz danych w PostgreSQL: konfiguracja autentykacji i uprawnień, Konfiguracja połączeń SSL, weryfikacja bezpiecznego połączenia
 • Podstawy replikacji bazy danych na przykładzie MariaDB: krótka charakteryzacja replikacji, monitorowanie i zarządzanie replikacją
Środa
20.11
18:30–20:30

Ansible – instalacja, konfiguracja oraz podstawy zarządzania

 • Krótka geneza IaC: ansible jako deklaratywny sposób zarządzania infrastrukturą
 • Instalacja i konfiguracja Ansible: procedura instalacji, konfiguracja podstawowa, i weryfikacja działania
 • Komendy Ansible ad hoc: wykonywanie pojedynczych zadań za pomocą komend ad hoc
 • Tworzenie playbooka: definiowanie zadań i procedur w YAML
 • Podział Ansible na role: tworzenie i zarządzanie rolami w Ansible
Poniedziałek
25.11
18:30–20:30

Ansible – zarządzanie sekretami oraz automatyzacja konfiguracji serwera webowego

 • Sekrety w Ansible: zarządzanie sekretami za pomocą Ansible Vault
 • Automatyzacja instalacji nginx: automatyczna instalacja i konfiguracja serwera nginx za pomocą Ansible
 • Generowanie certyfikatów: automatyzacja procesu generowania certyfikatów za pomocą Ansible
Środa
27.11
18:30–20:30

Proxmox – wprowadzenie do wirtualizacji sprzętowej KVM

 • Wprowadzenie do wirtualizacji KVM: charakterystyka wirtualizacji sprzętowej
 • Wirtualizacja sprzętowa KVM: tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą Proxmox
 • Zarządzanie zasobami VM: rozszerzanie dysku, zarządzanie pamięcią i CPU
 • Bezpieczeństwo: tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, procedury przywracania z kopii
 • Firewall: przykład zapory w proxmox
Poniedziałek
2.12
18:30–20:30

Zaawansowane zarządzanie i konfiguracja w Proxmox

 • Zaawansowane funkcje firewalla w Proxmox: konfiguracja firewalla na poziomie klastra, indywidualne ustawienia firewalla dla każdej instancji VM, użycie aliasów, IPsetów oraz grup bezpieczeństwa
 • Zarządzanie siecią w Proxmox: tworzenie i konfiguracja bridge'ów, użycie i konfiguracja VLANów w Proxmox, integracja ustawień sieciowych Proxmox z systemem Linux, Proxmox jako router
 • Zarządzanie zasobami przechowywania danych: konfiguracja zdalnych zasobów przechowywania (SMB/NFS) dla backupów, konfiguracja storage w Proxmox, import obrazu RAW jako obraz maszyny wirtualnej
 • Konfiguracja i zarządzanie klastrami Proxmox: tworzenie i konfiguracja klastra Proxmox, zabezpieczenia i redundancja w klastrze, migracje na żywo
Środa
4.12
18:30–20:30

Konteneryzacja za pomocą Docker i Linux Containers

 • Wprowadzenie do konteneryzacji: różnice oraz części wspólne LXC oraz Docker
 • Wirtualizacja systemowa: linux Containers (tworzenie, monitorowanie, skalowanie) za pomocą Proxmox
 • Podstawy LXC: zarządzanie kontenerami, izolacja, tworzenie i monitorowanie
 • Architektura Dockera: podstawowe pojęcia, komponenty i ich funkcje
 • Podstawy Dockera: uruchamianie kontenerów i podstawowe polecenia
Poniedziałek
9.12
18:30–20:30

Docker – zaawansowane zastosowania

 • Zaawansowana architektura Dockera: komponenty takie jak Docker daemon, Docker client, Image storage i Network drivers
 • Zaawansowane zarządzanie obrazami Dockera: metody optymalizacji obrazów, praca z prywatnymi registry, zarządzanie tagami obrazów
 • Zaawansowane techniki Dockerfile: wieloetapowe budowanie obrazów, wykorzystanie cache, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa obrazów
 • Docker Compose w praktyce: definiowanie złożonych aplikacji, zarządzanie konfiguracją i zależnościami, sieciowanie w kontenerach
 • Dobre praktyki w pracy z Dockerem
Środa
11.12
18:30–20:30

Zabbix – instalacja, konfiguracja oraz zarządzanie hostami i usługami

 • Podstawy: instalacja i konfiguracja programu Zabbix
 • Zarządzanie hostami oraz usługami Zabbix: tryb active/passive
 • Konfiguracja alerty/powiadomienia: ustawienia mail oraz konfiguracja powiadomień do Discord za pomocą webhook
Poniedziałek
16.12
18:30–20:30

Zabbix – monitoring usług sieciowych/zasobów systemowych oraz analiza danych

 • Konfiguracja: monitoring usług sieciowych/zasobów systemowych (agent lub monitorowanie bezpośrednie z Zabbix)
 • Konfiguracja: statystyka, budowa dashboardów w Zabbix
Środa
18.12
18:30–20:30

Rozwój zawodowy w IT i prezentacja projektu

 • Gościnny występ: ścieżka zawodowa od sprzedawcy rowerów do DevOps – inspirująca historia osoby, która przebyła drogę od helpdesku, przez pracę jako administrator systemów, do stanowiska DevOps w ciągu trzech lat
 • Umiejętność prezentowania projektu: jak skutecznie przedstawić swoje projekty, doświadczenie i umiejętności potencjalnym pracodawcom lub klientom?
 • Projekt: praca nad własnym projektem – możliwość zademonstrowania nabytych umiejętności i wiedzy zdobytej podczas kursu

Prowadzący

Tomasz Siroń

 • Administrator systemu Linux w Britenet
 • DevOps Engineer w MCTC
 • Pomysłodawca i założyciel projektu Sterowanie24.pl, pozwalającego na zdalne sterowanie oświetleniem świątecznym
 • Wdrożył VPN, na którym pracuje około tysiąca osób w Britenet
 • Zdobył certyfikaty:
  • Mikrotik MTCNA
  • Mikrotik MTCRE
  • Mikrotik MTCINE
  • Mikrotik MTCSWE
lector

Dlaczego warto wybrać Labę IT?

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

UZYSKAJ INFORMACJE

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym kursie?

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz ceny kursu.

Pole obowiązkowe

FAQ

Wymagania przed rozpoczęciem kursu

 • Aktywne konto w GitLabie

Wymagania sprzętowe

 • Komputer z systemem operacyjnym Windows/Linux/MacOS
 • Opcjonalnie: w przypadku Windows/MacOS zalecana maszyna wirtualna z systemem Linux Ubuntu w wersji najnowszej lub inna preferowana dystrybucja
 • 16 GB RAM (min. 8GB)
 • Uprawnienia administratora na komputerze (konieczność instalacji dodatkowych programów)
 • Stabilne połączenie internetowe (zalecane min. 10 Mbit/s download i 1 Mbit/s upload)
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox (zalecane Chrome)
 • Dodatkowy monitor (opcjonalnie)

Software, którego będziemy używać w trakcie kursu

 • Linux
 • Tcpdump / Wireshark
 • Vim Editor
 • ChatGPT
 • MySQL
 • Nginx
 • Ansible
 • Docker
 • Proxmox

Projekt końcowy

 • Kursanci zaprojektują i wdrożą systemy obejmujące wyuczone komponenty: konfigurację, bezpieczeństwo, konteneryzację, monitorowanie.