Uzyskaj informacje

Linux: kurs praktyczny

Tomasz Siroń

administrator systemu Linux w Britenet, DevOps Engineer w MCTC

DATY:

19.02 – 08.05.2024


 

PARTNER KURSU:

CZAS TRWANIA:

12 TYGODNI

Poniedziałki i środy

18:30–20:30


 

MODUŁ DODATKOWY:

 

JUNIOR
MIDDLE
lector
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

Na kursie:

 • skryptowanie w Bash
 • projekt końcowy do portfolio
 • zasady administracji sieciowej
 • zarządzanie systemem Linux – komendy: tar, grep, sed, awk
 • Zabbix – monitorowanie i analiza informacji
 • Ansible – zarządzanie infrastrukturą IT

Dla kogo jest ten kurs?

Dla specjalistów IT i administratorów w MŚP

Poprawisz swoje umiejętności związane z pracą w Linuxie. Opanujesz techniki i najlepsze praktyki skutecznego zarządzania serwerami oraz rozwiązywania pojawiających się tam problemów. Nauczysz się wprowadzać nowy system do firmy oraz dbać o utrzymywanie ciągłości działania i optymalizację systemów informatycznych.

Dla młodszych inżynierów DevOps

Rozwiniesz swoje umiejętności i znajomość systemu Linux, co praktycznie przełoży się na usprawnienie codziennej pracy. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu operacji w wierszu poleceń i skryptów powłoki. Opanujesz płynne integrowanie narzędzi i technologii Linux z przepływami pracy DevOps oraz nauczysz się analizować problemy sieciowe w zakresie działania aplikacji.

Dla junior/mid deweloperów

Zaczniesz wykorzystywać możliwości Linuxa w codziennych projektach. Polepszysz swoją pracę przy wdrożeniach aplikacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które z powodzeniem wykorzystasz podczas budowania aplikacji. Dowiesz się, jakie problemy infrastrukturalne najczęściej występują przy projektowaniu aplikacji oraz jak ich uniknąć.

Dla przedsiębiorców i właścicieli firm

Dzięki znajomości i wdrożeniu Linuxa w swojej firmie, obniżysz koszty. Nauczysz się optymalizacji i dostosowywania systemu operacyjnego do potrzeb biznesu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Poznasz ułatwienia, które wspomogą cię w zarządzaniu infrastrukturą.

Dla specjalistów IT i administratorów w MŚP

Poprawisz swoje umiejętności związane z pracą w Linuxe. Opanujesz techniki i najlepsze praktyki skutecznego zarządzania serwerami oraz rozwiązywania pojawiających się tam problemów. Nauczysz się wprowadzać nowy system do firmy oraz dbać o utrzymywanie ciągłości działania i optymalizację systemów informatycznych.

Dla młodszych inżynierów DevOps

Rozwiniesz swoje umiejętności i znajomość systemu Linux, co praktycznie przełoży się na usprawnienie codziennej pracy. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu operacji w wierszu poleceń i skryptów powłoki. Opanujesz płynne integrowanie narzędzi i technologii Linux z przepływami pracy DevOps oraz nauczysz się analizować problemy sieciowe w zakresie działania aplikacji.

Dla początkujących i średnio zaawansowanych developerów

Zaczniesz wykorzystywać możliwości Linuxa w codziennych projektach. Polepszysz swoją pracę przy wdrożeniach aplikacji, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, które z powodzeniem wykorzystasz podczas budowania aplikacji. Dowiesz się, jakie problemy infrastrukturalne najczęściej występują przy projektowaniu aplikacji oraz jak ich uniknąć.

Dla przedsiębiorców i właścicieli firm

Dzięki znajomości i wdrożeniu Linuxa w swojej firmie, obniżysz koszty. Nauczysz się optymalizacji i dostosowywania systemu operacyjnego do potrzeb biznesu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Poznasz ułatwienia, które wspomogą cię w zarządzaniu infrastrukturą.

PROGRAM KURSU

poniedziałek
19.02
18:30–20:30

Ekosystem Linux – podstawy

 • Podstawy architektury systemu operacyjnego: wprowadzenie do głównych komponentów systemu operacyjnego, takich jak jądro, system plików, zarządzanie procesami i pamięcią
 • Wprowadzenie do POSIX: Krótka charakteryzacja standardu POSIX i jego znaczenia dla współdziałania między różnymi systemami operacyjnymi
 • Charakterystyka Linuxa: Prezentacja podstawowej architektury Linuxa, z naciskiem na jego monolityczne jądro z modułową strukturą oraz zarządzanie użytkownikami i grupami
środa
21.02
18:30–20:30

Zarządzanie plikami i tekstem

 • Zarządzanie plikami: komendy cd, ls, mkdir, cp, mv, rm, ln, chown, chmod, find, du, ncdu, pwd
 • Przetwarzanie tekstu: komendy cat, grep, sed, awk, echo, sort, uniq, tr, wc
poniedziałek
26.02
18:30–20:30

Archiwizacja, zarządzanie procesami i edycja tekstu

 • Archiwizacja plików: komendy tar, gzip, bzip2
 • Zarządzanie procesami: komendy ps, top, htop, iotop, kill, pkill, pgrep
 • Praca z edytorem tekstu vim: podstawowe komendy, tryby, zapisywanie i wyjście
środa
28.02
18:30–20:30

Monitorowanie sieci i diagnostyka problemów sieciowych

 • Podstawowe komendy sieciowe: ping, netstat, traceroute/mtr
 • Wstęp do telnet: podstawowe zastosowania i diagnostyka problemów sieciowych
 • Rozwiązywanie prostych problemów sieciowych: diagnoza i analiza problemów sieciowych z użyciem komend sieciowych
poniedziałek
04.03
18:30–20:30

Podstawy systemów plików, LVM, RAID i automatyczne montowanie

 • Wybór systemu plików: charakterystyka ext4, xfs, btrfs i kryteria ich wyboru
 • Konserwacja systemu plików: podstawowe operacje i narzędzia do utrzymania sprawności systemu plików
 • Zarządzanie przestrzenią dyskową LVM: tworzenie i administracja grupami woluminów i woluminami logicznymi
 • Praktyczne zastosowanie RAID: konfiguracja i zarządzanie macierzami RAID w różnych scenariuszach
 • Automatyczne montowanie dysków: edycja/etc/fstab dla efektywnego i trwałego montowania systemów plików
środa
06.03
18:30–20:30

Bash – podstawowa struktura i funkcjonalności skryptów, wraz z wprowadzeniem do składni

 • Wprowadzenie do skryptów Bash: struktura, uprawnienia, uruchamianie skryptów
 • Składnia Bash: zmienne, typy danych, operacje arytmetyczne
 • Kontrola przepływu: instrukcje warunkowe (if, case), pętle (for, while)
 • Bezpieczne przechowywanie danych: użycie pliku .env do przechowywania zmiennych środowiskowych
 • Debugowanie skryptów: analiza działania, rozwiązywanie problemów
poniedziałek
11.03
18:30–20:30

Techniki przetwarzania danych w Bash, pipelines, redirections oraz wbudowane funkcje Basha

 • Składnia: pipelines i redirections, manipulacja strumieniami danych
 • Funkcje: deklarowanie i wywoływanie funkcji w Bashu
 • Wbudowane funkcje Basha: przykłady i zastosowania
 • Kod wyjścia (exit code): zrozumienie i obsługa kodów wyjścia w skryptach Bash
środa
13.03
18:30–20:30

Zrozumienie modeli sieciowych, konfiguracja sieci oraz instalacja i konfiguracja serwera NGINX

 • Podstawy sieci TCP/IP i model ISO/OSI: Zrozumienie modeli i ich warstw
 • Konfiguracja interfejsów sieciowych: Ustawianie adresów IP, maski podsieci, oraz konfiguracja routingu
 • Tunelowanie SSH: Tunelowanie klasyczne, odwrotne oraz tunelowanie do innego hosta w sieci
 • Instalacja i podstawowa konfiguracja serwera NGINX: Ustawienie serwera WWW i konfiguracja podstawowych usług
poniedziałek
18.03
18:30–20:30

Konfiguracja zasad firewalla i diagnostyka ruchu sieciowego

 • Wprowadzenie do iptables: Podstawy iptables – tabele, łańcuchy i reguły, konfiguracja podstawowych zasad OUTPUT, INPUT, FORWARD, zapis i przywracanie konfiguracji iptables
 • Zaawansowana konfiguracja iptables: Konfiguracja SNAT i DNAT, tworzenie niestandardowych łańcuchów, monitorowanie i analiza iptables
 • Kontynuacja konfiguracji iptables: Filtracja na podstawie protokołów i portów, zarządzanie flagami TCP
 • Monitorowanie oraz diagnostyka ruchu sieciowego: Wykorzystanie narzędzi takich jak telnet, netcat, tcpdump, analiza ruchu sieciowego i identyfikacja potencjalnych problemów
środa
20.03
18:30–20:30

Konfiguracja i zarządzanie serwerem DNS przy użyciu BIND w systemie Linux

 • Podstawy DNS: Struktura i funkcjonowanie systemu nazw domenowych (DNS), rola DNS w infrastrukturze internetowej
 • Lokalne rozwiązywanie nazw: Praca z plikiem /etc/hosts, konfiguracja pliku resolv.conf i sprawdzenie aktualnych serwerów DNS w systemie
 • Konfiguracja domen w NGINX: Ustawienie kilku domen, konfiguracja pliku Hosts, praktyczne wykorzystanie tunelowania SSH
 • Wprowadzenie do BIND: Instalacja i konfiguracja podstawowa BIND jako serwera DNS, importowanie konfiguracji domen z pliku hosts, testowanie i rozwiązywanie problemów z konfiguracją DNS
poniedziałek
25.03
18:30–20:30

Wprowadzenie do kryptografii, konfiguracja certyfikatów SSL w systemie Linux

 • Teoria kryptografii: Opis kryptografii symetrycznej i asymetrycznej, zrozumienie kluczy prywatnych i publicznych
 • Generowanie certyfikatów logowania do systemu Linux: Proces generowania i wykorzystania certyfikatów dla logowania bez hasłowego
 • Generowanie samopodpisanych certyfikatów SSL: Tworzenie certyfikatów SSL z zadanymi parametrami, konfiguracja serwera do obsługi SSL
 • Integracja Certbot z NGINX: Automatyczne uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów SSL za pomocą Certbot, konfiguracja NGINX do obsługi certyfikatów SSL
środa
27.03
18:30–20:30

Wprowadzenie do instalacji, konfiguracji i podstawowych operacji na bazach danych MariaDB i PostgreSQL

 • Instalacja i konfiguracja MariaDB: Procedura instalacji, podstawowa konfiguracja i weryfikacja działania
 • Instalacja i konfiguracja PostgreSQL (PgSQL): Procedura instalacji, podstawowa konfiguracja i weryfikacja działania
 • Znajomość struktur relacyjnych baz danych: Podstawy działania i struktury baz danych MySQL i PostgreSQL
 • Podstawowe operacje i komendy w MariaDB (MySQL): Tworzenie, modyfikacja i usuwanie baz danych, tabel i rekordów, podstawowe komendy DDL (Data Definition Language) i DML (Data Manipulation Language) takie jak CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, zrozumienie indeksów, kluczy obcych i relacji między tabelami
 • Podstawowe operacje i komendy w PostgreSQL: Tworzenie, modyfikacja i usuwanie baz danych, tabel i rekordów, podstawowe komendy DDL i DML takie jak CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, zrozumienie indeksów, kluczy obcych i relacji między tabelami
środa
03.04
18:30–20:30

Tworzenie kopii zapasowych, bezpieczeństwo oraz podstawy replikacji baz danych

 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych w MariaDB: Metody tworzenia kopii zapasowych, przywracanie danych z kopii zapasowych
 • Bezpieczeństwo baz danych w MariaDB: Konfiguracja autentykacji i uprawnień, Konfiguracja połączeń SSL, weryfikacja bezpiecznego połączenia
 • Tworzenie kopii zapasowych baz danych w PostgreSQL: Metody tworzenia kopii zapasowych, przywracanie danych z kopii zapasowych
 • Bezpieczeństwo baz danych w PostgreSQL: Konfiguracja autentykacji i uprawnień, Konfiguracja połączeń SSL, weryfikacja bezpiecznego połączenia
 • Podstawy replikacji bazy danych na przykładzie MariaDB: Krótka charakteryzacja replikacji, monitorowanie i zarządzanie replikacją
poniedziałek
08.04
18:30–20:30

Ansible – instalacja, konfiguracja oraz podstawy zarządzania

 • Krótka geneza IaC: Ansible jako deklaratywny sposób zarządzania infrastrukturą
 • Instalacja i konfiguracja Ansible: Procedura instalacji, konfiguracja podstawowa i weryfikacja działania
 • Komendy Ansible ad hoc: Wykonywanie pojedynczych zadań za pomocą komend ad hoc
 • Tworzenie playbooka: Definiowanie zadań i procedur w YAML
 • Podział Ansible na role: Tworzenie i zarządzanie rolami w Ansible
środa
10.04
18:30–20:30

Ansible – zarządzanie sekretami oraz automatyzacja konfiguracji serwera webowego

 • Sekrety w Ansible: Zarządzanie sekretami za pomocą ansible-vault
 • Automatyzacja instalacji nginx: Automatyczna instalacja i konfiguracja serwera nginx za pomocą Ansible
 • Generowanie certyfikatów: Automatyzacja procesu generowania certyfikatów za pomocą Ansible
poniedziałek
15.04
18:30–20:30

Proxmox – wprowadzenie do wirtualizacji sprzętowej KVM

 • Wprowadzenie do Wirtualizacji KVM: Charakterystyka wirtualizacji sprzętowej
 • Wirtualizacja sprzętowa KVM: Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą Proxmox
 • Zarządzanie zasobami VM: Rozszerzanie dysku, zarządzanie pamięcią i CPU
 • Bezpieczeństwo: Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, procedury przywracania z kopii
 • Firewall: Przykład zapory w proxmox
środa
17.04
18:30–20:30

Konteneryzacja za pomocą Docker i Linux Containers

 • Wprowadzenie do konteneryzacji: Różnice oraz części wspólne LXC oraz Docker
 • Wirtualizacja systemowa: Linux Containers (tworzenie, monitorowanie, skalowanie) za pomocą Proxmox
 • Podstawy LXC: zarządzanie kontenerami, izolacja, tworzenie i monitorowanie
 • Architektura Dockera: Podstawowe pojęcia, komponenty i ich funkcje
 • Podstawy Dockera: Uruchamianie kontenerów i podstawowe polecenia
poniedziałek
22.04
18:30–20:30

Docker – zaawansowane zastosowania

 • Zaawansowana architektura Dockera: Komponenty takie jak Docker daemon, Docker client, Image storage, i Network drivers
 • Zaawansowane zarządzanie obrazami Dockera: Metody optymalizacji obrazów, praca z prywatnymi registry, zarządzanie tagami obrazów
 • Zaawansowane techniki Dockerfile: Wieloetapowe budowanie obrazów, wykorzystanie cache, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa obrazów
 • Docker Compose w praktyce: Definiowanie złożonych aplikacji, zarządzanie konfiguracją i zależnościami, sieciowanie w kontenerach
 • Dobre praktyki w pracy z Dockerem
środa
24.04
18:30–20:30

Zabbix – instalacja, konfiguracja oraz zarządzanie hostami i usługami

 • Podstawy: instalacja i konfiguracja programu Zabbix
 • Zarządzanie hostami oraz usługami Zabbix: tryb active/passive
 • Konfiguracja alerty/powiadomienia: Ustawienia mail oraz konfiguracja powiadomień do Discord za pomocą webhook
poniedziałek
06.05
18:30–20:30

Zabbix – monitoring usług sieciowych/zasobów systemowych oraz analiza danych

 • Konfiguracja: monitoring usług sieciowych/zasobów systemowych (agent lub monitorowanie bezpośrednie z Zabbix)
 • Konfiguracja: statystyka, budowa dashboardów w Zabbix
środa
08.05
18:30–20:30

Rozwój zawodowy w IT i prezentacja projektu

 • Gościnny występ: Ścieżka zawodowa od sprzedawcy rowerów do DevOps – inspirująca historia osoby, która przebyła drogę od helpdesku, przez pracę jako administrator systemów, do stanowiska DevOps w ciągu trzech lat
 • Umiejętność prezentowania projektu: Jak skutecznie przedstawić swoje projekty, doświadczenie i umiejętności potencjalnym pracodawcom lub klientom?
 • Projekt: Praca nad własnym projektem – możliwość zademonstrowania nabytych umiejętności i wiedzy zdobytej podczas kursu

Moduł Rekrutacja IT

 • Jak przygotować się do rozmowy?
 • Modelowa ścieżka rekrutacyjna
 • Po czym poznać dobrego rekrutera i jak poradzić sobie z tym kiepskim?
 • Jak zaprezentować się na rozmowie o pracę?

Prowadzący

Tomasz Siroń

 • Administrator systemu Linux w Britenet
 • DevOps Engineer w MCTC
 • Tworzy systemy wspierające procesy operacyjne w wielu obszarach biznesowych
 • Entuzjasta AI, adaptuje rozwiązania AI w swojej pracy (GPT 4 i Bing)
 • Zdobył certyfikaty:
  • Mikrotik MTCNA
  • Mikrotik MTCRE
 • Pomysłodawca i założyciel projektu Sterowanie24.pl, pozwalającego na zdalne sterowanie oświetleniem świątecznym
lector

Partner kursu

speedapp to polska firma, działająca na zagranicznych rynkach. Zajmują się łączeniem wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów IT z globalnym biznesem oraz innowacyjnymi start-upami (wielu spośród ich klientów jest z branży high-tech). Dzięki nawiązanej współpracy, w ramach ćwiczeń ostatniego modułu zajęciowego:
- przejdziesz przez modelową ścieżkę rekrutacyjną,
- poznasz najlepszy sposób przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej,
- dowiesz się, w jaki sposób odpowiadać na niewłaściwie zadane pytania i jak je rozpoznawać,
Dla chętnych: możliwość umieszczenia ich CV w bazie speedapp i dołączenia do aktywnej rekrutacji.

Dlaczego warto wybrać Labę IT?

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

UZYSKAJ INFORMACJE

Chcę dowiedzieć się więcej o tym kursie

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz ceny kursu.

Pole obowiązkowe

FAQ

Wymagania przed rozpoczęciem kursu

 • Aktywne konto w GitLabie

Wymagania sprzętowe

 • Komputer z systemem operacyjnym Windows/Linux/MacOS
 • Opcjonalnie: w przypadku Windows/MacOS zalecana maszyna wirtualna z systemem Linux Ubuntu w wersji najnowszej lub inna preferowana dystrybucja
 • 16 GB RAM (min. 8GB)
 • Uprawnienia administratora na komputerze (konieczność instalacji dodatkowych programów)
 • Stabilne połączenie internetowe (zalecane min. 10 Mbit/s download i 1 Mbit/s upload)
 • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox (zalecane Chrome)
 • Dodatkowy monitor (opcjonalnie)

Software, którego będziemy używać w trakcie kursu

 • Linux
 • Tcpdump / Wireshark
 • Vim Editor
 • ChatGPT
 • MySQL
 • Nginx
 • Ansible
 • Docker
 • Proxmox

Projekt końcowy

 • Kursanci zaprojektują i wdrożą systemy obejmujące wyuczone komponenty: konfigurację, bezpieczeństwo, konteneryzację, monitorowanie.