Azure Cloud Engineer – kurs online | Szkoła biznesu Laba
Uzyskaj informacje

Azure Cloud Engineer

Marcin Gąstół

Starszy Inżynier DevOps w Heineken
oraz Certyfikowany Trener Microsoft (MCT)

DATY:

22 sierpnia –
14 listopada

CZAS TRWANIA:

12 TYGODNI

wtorki i czwartki

18:00–20:00

POZIOM:

JUNIOR
lector
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

Po kursie będziesz:

 • zarządzać i administrować zasobami w chmurze
 • zapewniać bezpieczne magazynowanie danych z Azure Storage
 • zarządzać migracją infrastruktury IT do chmury
 • rozumieć konteneryzacji (Docker) i usługi Azure Kubernetes Service
 • znać techniki pozyskiwania danych używanych do ładowania przy użyciu Apache Spark
 • pozyskiwać dane przy użyciu potoków Azure Data Factory lub Azure Synapse

Dla kogo jest ten kurs?

JUNIOR/MIDDLE DEWELOPERÓW LUB INŻYNIERÓW DEVOPS

Zdobędziesz praktyczne umiejętności projektowania aplikacji na platformie Azure. Otworzy to przed tobą nową ścieżkę kariery na stanowisku Junior Azure Cloud Engineera.

INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW DANYCH ORAZ ANALITYKÓW BIZNESOWYCH

Rozwiniesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu przetwarzania danych w chmurze. Dzięki kursowi zwiększysz szanse na znalezienie pracy lub awans w branży IT, szczególnie w obszarach związanych z chmurą i architekturą rozproszonych systemów.

TECHNICAL PROJECT MANAGERÓW SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH, ADMINISTRATORÓW MS AZURE ORAZ SYSTEMÓW IT

Opanujesz narzędzia MS Azure, dzięki którym zabezpieczysz dane oraz utrzymasz stabilność systemu podczas obciążeń. Nauczysz się wykorzystywać nowe narzędzia, co przyspieszy realizację projektów oraz zoptymalizuje alokację zasobów i kosztów.

JUNIOR/MIDDLE DEWELOPERÓW LUB INŻYNIERÓW DEVOPS

Zdobędziesz praktyczne umiejętności projektowania aplikacji na platformie Azure. Otworzy to przed tobą nową ścieżkę kariery na stanowisku Junior Azure Cloud Engineera.

INŻYNIERÓW I ARCHITEKTÓW DANYCH ORAZ ANALITYKÓW BIZNESOWYCH

Rozwiniesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu przetwarzania danych w chmurze. Dzięki kursowi zwiększysz szanse na znalezienie pracy lub awans w branży IT, szczególnie w obszarach związanych z chmurą i architekturą rozproszonych systemów.

TECHNICAL PROJECT MANAGERÓW SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH, ADMINISTRATORÓW MS AZURE ORAZ SYSTEMÓW IT

Opanujesz narzędzia MS Azure, dzięki którym zabezpieczysz dane oraz utrzymasz stabilność systemu podczas obciążeń. Nauczysz się wykorzystywać nowe narzędzia, co przyspieszy realizację projektów oraz zoptymalizuje alokację zasobów i kosztów.

PROGRAM KURSU

czwartek
22.08
18:00–20:00

Utworzenie konta w MS Azure

 • Logowanie z dodatkowym uwierzytelnieniem
 • Omówienie dostępnych usług
 • Możliwości hostingowe: maszyny wirtualne, konteneryzacja, serverless
 • Koszty chmury i konfiguracja billingu
 • Optymalizacja kosztów, czyli estymacje kosztowe
wtorek
27.08
18:00–20:00

Tworzenie aplikacji internetowych na platformie Azure App Service

 • Podstawowe koncepcje Azure App Service
 • Tworzenie aplikacji internetowej w Azure App Service
 • Skalowanie aplikacji App Service
 • Sloty
 • Środowiska wdrożenia w Azure App Service
 • Usługi powiązane (Traffic Manager, Networking)
 • Cloud Shell
 • Azure CLI
czwartek
29.08
18:00–20:00

Badanie opcji obliczeniowych i przechowywania dla obciążeń inżynierii danych

 • Wprowadzenie do Azure Synapse Analytics
 • Opis Azure Databricks
 • Łączenie przetwarzania strumieniowego i wsadowego w jednym potoku
 • Wprowadzenie do przechowywania danych w Azure Data Lake
wtorek
3.09
18:00–20:00

Projektowanie i wdrażanie warstwy serwisowej

 • Projektowanie schematu gwiazdy do obciążeń analitycznych
 • Bezkodowa transformacja w skali za pomocą Azure Data Factory
 • Wypełnienie powoli zmieniających się wymiarów za pomocą Azure Data Factory i mapowanie przepływu danych
czwartek
5.09
18:00–20:00

Badanie i przekształcanie danych w Azure Databricks

 • Opis Azure Databricks
 • Odczytywanie i zapisywanie danych w Azure Databricks
 • Praca z ramkami danych w Azure Databricks
 • Praca z zaawansowanymi metodami ramki danych w Azure Databricks
wtorek
10.09
18:00–20:00

Badanie, przekształcanie i ładowanie danych do hurtowni danych za pomocą Apache Spark

 • Zrozumienie inżynierii danych Big Data za pomocą Apache Spark w Azure Synapse Analytics (ASA)
 • Wprowadzenie danych za pomocą notatek Apache Spark w ASA
 • Przekształcenie danych za pomocą ramki w pulach Apache Spark w ASA
 • Zintegrowanie puli SQL i Apache Spark w ASA
czwartek
12.09
18:00–20:00

Implementacja Azure Functions

 • Przegląd Azure Functions
 • Rozwijanie Azure Functions
wtorek
17.09
18:00–20:00

Usługi do przechowywania – magazyn danych. Tworzenie rozwiązań wykorzystujących Azure Storage Account

 • Podstawowe koncepcje Azure Blob Storage
 • Typy blobów
 • Zarządzanie cyklem życia Azure Blob Storage
 • Praca z Azure Blob Storage
czwartek
19.09
18:00–20:00

Projektowanie rozwiązań wykorzystujących magazyn Cosmos DB część 1

 • Wprowadzenie do Azure Cosmos DB
 • Modele danych i konsystencja w Cosmos DB
 • Projektowanie partycjonowania danych
 • Optymalizacja zapytań i indeksowania
wtorek
24.09
18:00–20:00

Cosmos DB część 2

 • Wzorce projektowe dla aplikacji wykorzystujących Cosmos DB
 • Zarządzanie i monitorowanie
 • Bezpieczeństwo w Cosmos DB
czwartek
26.09
18:00–20:00

Wprowadzenie do obrazów i kontenerów Dockera

 • Podstawowe pojęcia Dockera
 • Obrazy Docker w Azure
 • Tworzenie i uruchamianie kontenerów Docker w Azure Container Instances (ACI)
 • Zarządzanie danymi i siecią w kontenerach Docker w Azure
wtorek
1.10
18:00–20:00

Azure Kubernetes Service (AKS)

 • Omówienie pojęć, takich jak control plane i worker nodes, pods.
 • Czym zarządza AKS?
 • Tworzenie klastra z kontenerami Linux i Windows Server – omówienie różnic
 • Wdrożenie aplikacji do AKS
 • Poziome i pionowe skalowanie aplikacji
czwartek
3.10
18:00–20:00

Wdrażanie Infrastructure as a Service

 • Podstawowe koncepcje usługi Virtual Machines
 • Komponenty Azure IaaS
 • Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych
 • Skalowanie i zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie sieciami i połączeniami
 • Kontynuacja działania i odzyskiwanie po awariach
wtorek
8.10
18:00–20:00

Wprowadzanie i ładowanie danych do hurtowni danych

 • Korzystanie z najlepszych praktyk ładowania danych w Azure Synapse Analytics
 • Przygotowanie danych do załadowania
 • Ładowanie danych do Azure Synapse
 • Integracja z innymi źródłami danych
 • Optymalizacja wydajności załadunku danych
czwartek
10.10
18:00–20:00

Analiza i optymalizacja przechowywania hurtowni danych

 • Analiza i optymalizacja przechowywania danych w hurtowni danych w Azure Synapse Analytics
 • Tworzenie kopii zapasowej środowiska
 • Troubleshooting, debugging, rozwiązywanie problemów
wtorek
15.10
18:00–20:00

Uwierzytelnianie i autoryzacja w Azure

 • Podstawy uwierzytelniania i autoryzacji
 • Microsoft Entra ID, czyli Azure Active Directory (Azure AD)
 • Metody uwierzytelniania w Azure
 • Role i polityki dostępu (RBAC)
 • Zarządzanie tożsamościami zarządzanymi (managed identities)
 • Zabezpieczanie dostępu do zasobów sieciowych
czwartek
17.10
18:00–20:00

Implementacja bezpiecznych rozwiązań chmurowych

 • Zarządzanie kluczami, wpisami tajnymi i certyfikatami za pomocą Azure Key Vault API
 • Implementacja tożsamości zarządzanych dla zasobów platformy Azure
 • Użycie Key Vault
 • Konfiguracja połączenia z użyciem managed identity
 • Konfiguracja private endpointów pomiędzy usługami
wtorek
22.10
18:00–20:00

Implementacja API Management

 • API Management w tworzeniu dowolnego API
 • Implementacja API Management: udostępnienie gotowego API, Developer Portal, zastosowanie polityk
czwartek
24.10
18:00–20:00

Omówienie schematu tworzenia nowoczesnych aplikacji

 • Pętla wewnętrzna i zewnętrzna
 • Kontenery i klastry AKS
 • Integracja z Azure DevOps i automatyczne wdrożenia CI/CD
 • Tworzenie dokumentacji
wtorek
29.10
18:00–20:00

PowerShell, szablony ARM oraz inne narzędzia automatyzacji

 • Automatyzacja procesów
 • Infrastructure as Code z ARM, Bicep i Terraform
wtorek
5.11
18:00–20:00

Application Insights

 • Azure Monitor: przegląd i integracja, logi, własne metryki, alerting
 • Log analytics
 • Application Insights: browser, server
 • Budowanie dashboardów do analizy i monitoringu zasobów chmurowych
czwartek
7.11
18:00–20:00

Podstawy sztucznej inteligencji platformy Microsoft Azure

 • Wprowadzenie i przegląd usług do AI i ML w Azure
 • Szczegółowy przegląd Azure Machine Learning Studio
wtorek
12.11
18:00–20:00

Projektowanie i migracja aplikacji korporacyjnych do chmury

 • Zarządzanie migracją infrastruktury IT do chmury
 • Dobór odpowiednich rozwiązań sprzętowo-systemowych
 • Deep dive w wybrane usługi Cognitive Services, takie jak: Vision, Speech, Language i Decision Services
 • Omówienie typowych algorytmów uczenia maszynowego dostępnych w Azure ML
czwartek
14.11
18:00–20:00

Prezentacja projektów końcowych. Podejścia do rozwoju kariery. Sesja Q&A.

 • Omówienie projektów końcowych
 • Rekrutacja – jak się do niej właściwie przygotować?
 • Q&A

Prowadzący

Marcin Gąstół

 • Starszy Inżynier DevOps w Heineken
 • Certyfikowany Trener Microsoft (MCT)
 • Inżynier z ponad 10 certyfikatami Azure (m.in. AZ-104 AZ-204 AZ-303 AZ-304 AZ-400 AZ-500 DP-100 DP-200 AI-102) obejmującymi technologie chmurowe, architekturę, bezpieczeństwo, AI i ML, bazy danych i inne dziedziny w ramach Microsoft Azure
 • Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pracował jako Senior DevOps Engineer w Santander Nordics, Capgemini oraz ING Shared Services
 • Prelegent na konferencjach: DevOps Conference w Londynie, AI Summit w Edynburgu oraz warszawskich, takich jak: The Hack Summit, Data Science Summit, DevAI Conference, Ya!va Conference
lector

Dlaczego warto wybrać Labę IT?

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz ceny kursu.

Pole obowiązkowe
   

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.

Wymagania przed rozpoczęciem kursu

Wymagania

 • Podstawowa znajomość technologii chmurowych
 • Znajomość systemów operacyjnych
 • Podstawowa znajomość programowania, zwłaszcza języków Bash lub PowerShell
 • Podstawowa umiejętność pracy z bazami danych (zapytania SQL)
 • Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów
 • Dostęp do platformy Azure we własnym zakresie. Koszt za usługi Azure jest naliczony za czas, w którym dana usługa była używana. Szacowany koszt to od $20/mies.