KURS ONLINE

CEO – DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

MARCIN OLSZEWSKI EX COUNTRY MANAGING DIRECTOR HP I FUJITSU

ELVTR Expansion photo

KURS ONLINE NA ŻYWO Z DOŚWIADCZONYM CEO

DATY:

11.01 - 29.02

CZAS TRWANIA:

8 TYGODNI
PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
18:30 - 20:00

Bądź przygotowany do pełnienia najwyższej funkcji w strukturach organizacji! Podczas naszego kursu zdobędziesz wiedzę niezbędną do zrozumienia wskaźników makroekonomicznych i analizy rynku. Będziesz pewniej zarządzać aktywami i tworzyć niezawodne strategie biznesowe. Dowiesz się, jak przechodzić z poziomu operacyjnego do strategicznego, umożliwiając skuteczne zarządzanie organizacją i rozwiniesz umiejętności efektywnej komunikacji z zespołem oraz analizy danych finansowych, co pozwoli ci na podejmowanie odważniejszych decyzji biznesowych.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • DYREKTOREM DZIAŁU LUB MANAGEREM ŚREDNIEGO SZCZEBLA, KTÓRY CHCIAŁBY AWANSOWAĆ

  Zrozumiesz zadania i kompetencje CEO. Dowiesz się, jak sobie radzić z większą odpowiedzialnością i będziesz gotowy, by pewnie postawić kolejny krok w swojej karierze.

 • DYREKTOREM OPERACYJNYM

  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pomogą ci skutecznie wspierać CEO w zarządzaniu firmą. Przygotujesz się do objęcia roli CEO w przyszłości.

 • WŁAŚCICIELEM FIRMY

  Nauczysz się zarządzać swoją firmą jak CEO międzynarodowej korporacji. Dowiesz się, jak tworzyć skuteczną strategię, budować i zarządzać zespołem oraz wykorzystywać innowacje dla rozwoju biznesu.

 • CEO, KTÓRY NIEDAWNO AWANSOWAŁ I UCZY SIĘ NOWEJ ROLI

  Dowiesz się, jakie kompetencje musi posiadać skuteczny CEO. Poznasz narzędzia i dobre praktyki, dzięki którym szybko odnajdziesz się w nowej roli i zagwarantujesz rozwój swojej firmy.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:

 1. ROLA I OSOBOWOŚĆ CEO

  Porozmawiamy o twardych i miękkich kompetencjach CEO oraz o konieczności poznania siebie i swojego otoczenia. Poszukamy równowagi między wartościami a tolerancją, opanujemy zasady komunikacji online, omówimy wyznaczanie granic i inne wyzwania komunikacyjne.

 2. KULTURA ORGANIZACYJNA

  Następnie przejdziemy od tego, co osobiste, do tego co organizacyjne. Omówimy kulturę, zespół i wspólne cele. Skupimy się na wewnętrznych procesach, które mogą oszczędzić czas i wesprzeć firmę, a także na różnorodności zespołów.

 3. WIELE TWARZY CEO

  W ramach kolejnego etapu kursu rozważymy rolę CEO z różnych perspektyw. Zastanowimy się nad ważną na tym stanowisku umiejętnością oceny różnego rodzaju zasobów: ludzi, finansów, wiedzy, majątku. Będziemy uczyć się tworzenia strategii i przekształcania jej w mapę drogową. Przeanalizujemy wskaźniki finansowe firm i nauczymy się przewidywać ryzyko; będziemy pracować na case studies znanych firm.

 4. TECHNOLOGIA

  Na koniec poruszymy temat transformacji cyfrowej i trendów technologicznych przyszłości. Etap ten zakończymy sesją pytań „Ask me anything”.

PROWADZĄCY

MARCIN
OLSZEWSKI

 • Przez 24 lata pracował na stanowiskach CFO i CEO.
 • Opracował jednolity system zarządzania, który sprawdził się w 22 krajach.
 • Przez 14 lat pełnił rolę regionalnego dyrektora finansowego (CFO) oraz dyrektora zarządzającego ds. rynków wschodzących (regional CEO) w Fujitsu, przez 3 lata był CEO w HP Inc. Polska.
 • Wielokrotnie rozpoczynał działalność od zera i reorganizował firmy względem regionalnych wymagań.

PROGRAM KURSU

 • 01

  11.01.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Analiza zasobów: ludzi, finansów, wiedzy, aktywów– zrozumienie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa

  • Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej - analiza bilansu-płynność, ukryte ryzyko, P&L - wskaźniki efektywności organizacji
  • Mapa kompetencji – zwiększenie przewagi konkurencyjnej
  • Aktywa – efektywne wykorzystanie i świadome zarządzanie aktywami
  • Wnioski i lista „to do”
 • 02

  15.01.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego – kluczowe wskaźniki i narzędzia

  • Źródła pozyskiwania informacji
  • Wskaźniki makro, wielkość rynku - TAM, produktywność, analiza konkurentów pod względem zasobów, klienci – co decyduje o sile nabywczej

 • 03

  18.01.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Silne przedsiębiorstwo - budowa efektywnego zespołu managerów i specjalistów

  • Budowa zespołu projektowego na określony czas - zespoły projektowe jako stały element w organizacji
  • Zarządzanie czasem swoim i zespołu.
  • Procesy wewnętrzne wspierające organizację i oszczędzające czas (onboarding, purchasing, weryfikacja formalna kontrahentów)

 • 04

  22.01.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Finanse – obowiązkowy zestaw pojęć i narzędzi CEO

  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki rotacji
  • Wskaźniki produktywności
  • Sprzedaż, dlaczego czasami nie liczymy do wyniku całej sprzedaży
  • Marża – jak liczyć prawdziwą marżę na projektach i usługach
  • Wyniki finansowe i motywujący system bonusowy

 • 05

  25.01.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Finanse – analiza case studies – warsztat

  • Analiza case studies – praca w grupach
  • Sesja Q&A
  • Wnioski i rekomendacje

 • 06

  29.01.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Strategia firmy jako spójna konsolidacja planów wszystkich działów firmy

  • Czynności przygotowawcze – dane, podejścia, narzędzia
  • Strategia firmy krok po kroku
  • Jak często aktualizować strategię

 • 07

  01.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Przygotowanie kompleksowej strategii organizacji wg. zadanych kryteriów – warsztat

  • Opracowanie strategii w grupach
  • Prezentacja wyników
  • Sesja Q&A

 • 08

  05.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Od strategii do planu operacyjnego i egzekucji – miary sukcesu

  • Przełożenie strategii na konkretne działania – plan operacyjny
  • Proces, wdrożenie, egzekucja
  • Ewaluacja działań, bieżące korekty – miary sukcesu

 • 09

  08.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Inteligencja emocjonalna i skuteczna komunikacja

  • Emocje w komunikacji – na ile potrzebne?
  • Efektywne prowadzenie spotkań: burza mózgów, 1:1, spotkania firmowe – sprawdzone metody
  • Zasady komunikacji mailowej – czego się wystrzegać
  • Wyzwania komunikacyjne CEO – prezentacje i komunikacja z HQ, przeglądy biznesowe z korporacją

 • 10

  12.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Kultura organizacyjna i motywacja pracowników w MŚP

  • Kulturowe aspekty organizacji i wpływ na komunikację międzyludzką
  • Kultura organizacyjna dopasowana do Twojej organizacji: hierarchiczna, formalna, luźna, swobodna, otwarta czy tolerancyjna?
  • Co naprawdę motywuje pracowników, aby codziennie przychodzić do Twojej organizacji
  • Poznaj osobowość swoich ludzi i ustal adekwatne metody motywacji
  • Zróżnicowanie zespołu to klucz do sukcesu?

 • 11

  15.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Marka osobista i pozycjonowanie CEO w MŚP

  • Wizerunek zawodowy a prywatny – wyznaczanie granicy
  • Wpływ aktywności w social media na organizację
  • Networking – jak? gdzie? z kim?
  • Wizerunek na zewnątrz – reprezentacja firmy

 • 12

  19.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Przywództwo w lokalnym przedsiębiorstwie – dlaczego warto być liderem, a nie zarządcą

  • Zbadaj swoją osobowość – czy masz świadomość swoich silnych i słabych stron?
  • Wyznawane wartości vs tolerancja dla innych postaw – gdzie przebiega granica
  • Autorytet i zaufanie względem różnych grup (pracowników, kontrahentów, partnerów, HQ etc.)
  • Pasja i ciągły rozwój a życie osobiste – jak osiągnąć równowagę wewnętrzną

 • 13

  22.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Rodzaje ryzyk i sposoby ich niwelowania

  • Ryzyko polityczne
  • Ryzyko biznesowe
  • Ryzyko wizerunkowe
  • Ryzyko w sferze IT
  • Compliance

 • 14

  26.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  CEO w obliczu wyzwania – sytuacje szczególne – case studies

  • Otwarcie działalności
  • Zakup firmy
  • Fuzja
  • Zamknięcie biznesu

 • 15

  29.02.2024 godz. 18.30 - 20.00

  Organizacja jutra – kluczowe technologie i trendy technologiczne – praktyczne wykorzystanie

  • Skąd czerpać wiedzę o długotrwałych trendach technologicznych
  • Na które technologie zwrócić szczególną uwagę i dlaczego
  • Cyfrowa transformacja biznesu
  • Najważniejsze wnioski z kursu
  • Sesja Ask me Anything

CO MÓWIĄ NASI STUDENCI

Dariusz Terlecki, Prezes Zarządu w WPS S.A SATEBA GROUP

Bardzo podobał mi się sposób przekazania wiedzy i umiejętności podczas zajęć - w sposób praktyczny i życiowy, z wieloma aspektami, z którymi nie spotkałem się. Wiele pojęć korporacyjnych, wymagań, nastawienie na cele (szczególnie korporacyjne) stało się dla mnie zrozumiałe, przez co łatwiej się pracuje.
Prace domowe szeroko skomentowane, duża wartość dodana kursu. Ogromny szacunek dla prowadzącego Pana Marcina Olszewskiego, który dzielił się swoim doświadczeniem z bycia CEO i CFO.
Polecam!

Mateusz Placek, Operations Director w Norautron Electronics 

Kurs „CEO - Dyrektor Zarządzający” jest świetną podstawą do dalszego rozwoju. Wszystkie ciekawostki i dzielenie się doświadczeniem z niecodziennych sytuacji jako dyrektora tak dużej firmy, było niezwykle inspirujące i ciekawe

Iwona Kupczyk, Prezeska Zarządu w Time for Wax Sp. z o.o.

Polecam. Kurs „CEO - dyrektor zarządzający” jest świetny. Mimo wielu lat doświadczenia poszerzyłam wiedzę i świadomość managerską. Prowadzący, pan Marcin Olszewski, ma indywidualne podejście i prowadzi zajęcia w ciekawy i wspierający sposób.

Maciej Bednarski, Członek zarządu ds. rozwoju i koordynacji serwisów w Etmus Sp. z.o.o.

Jestem bardzo usatysfakcjonowany uczestnictwem w kursie "CEO – dyrektor zarządzający." Bardzo merytoryczna wiedza przykazywana w sprawny sposób, w konkretnych modułach. Prace domowe z perspektywy czasu uważam, że były potrzebne do przećwiczenia zdobytej wiedzy. Praktyczne przykłady prowadzącego były wartością dodaną do kursu. Poświęcony czas oraz pieniądze uważam za najlepszą inwestycję w siebie. Polecam.

Dawid Pośliński, CEO w https://selleo.com/

Kurs „CEO - Dyrektor Zarządzający bardzo fajnie strukturyzuje wiedzę z wybranego zakresu. Solidne przygotowanie prowadzącego: łatwość dostępu do informacji i spora dawka praktyki na kursie, którą można przełożyć na swoje codzienne obowiązki i usprawniać.

Chcę uzyskać
informacje

Wypełnij formularz, aby zarejestrować się na kurs. Nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.

Pole obowiązkowe
Uzyskaj informacje