Kurs
online

CEO – dyrektor zarządzający

Zyskaj ​​kompleksowe przygotowanie do pełnienia najwyższej funkcji w strukturach organizacji! Kurs CEO pozwoli ci zmienić perspektywę – z taktyka, staniesz się strategiem o holistycznym podejściu. Zaczniesz postrzegać firmę jako całość i wyznaczysz właściwy kierunek jej rozwoju, stworzysz zdrową kulturę komunikacji, będziesz optymalizować koszty i wykorzystywać innowacje dla rozwoju twojego biznesu. Podczas kursu poznasz i opanujesz najważniejsze aspekty roli Chief Executive Officera:
Komunikacyjne – dowiesz się, jak budować zaufanie i wykorzystywać inteligencję emocjonalną w kontaktach z pracownikami, klientami, zarządem i decydentami biznesu
Analityczne – zrozumiesz specyfikę i rolę kluczowych działów firmy i połączysz ich cele w ramach spójnej strategii
Zarządcze – nauczysz się tworzyć i zarządzać zespołami o wysokiej efektywności
Poznaj swojego nowego wykładowcę:
Marcin Olszewski
Ex Country Managing Director w HP i Fujitsu
Przez 24 lata pracował na stanowiskach CFO i CEO.
Opracował jednolity system zarządzania, który sprawdził się w 22 krajach.
Przez 14 lat pełnił rolę regionalnego dyrektora finansowego (CFO) oraz dyrektora zarządzającego ds. rynków wschodzących (regional CEO) w Fujitsu, przez 3 lata był CEO w HP Inc. Polska.
Wielokrotnie rozpoczynał działalność od zera i reorganizował firmy względem regionalnych wymagań.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
Rola i osobowość CEO
Porozmawiamy o twardych i miękkich kompetencjach CEO oraz o konieczności poznania siebie i swojego otoczenia. Poszukamy równowagi między wartościami a tolerancją, opanujemy zasady komunikacji online, omówimy wyznaczanie granic i inne wyzwania komunikacyjne.
Kultura organizacyjna
Następnie przejdziemy od tego, co osobiste, do tego co organizacyjne. Omówimy kulturę, zespół i wspólne cele. Skupimy się na wewnętrznych procesach, które mogą oszczędzić czas i wesprzeć firmę, a także na różnorodności zespołów.
Wiele twarzy CEO
W ramach kolejnego etapu kursu rozważymy rolę CEO z różnych perspektyw. Zastanowimy się nad ważną na tym stanowisku umiejętnością oceny różnego rodzaju zasobów: ludzi, finansów, wiedzy, majątku. Będziemy uczyć się tworzenia strategii i przekształcania jej w mapę drogową. Przeanalizujemy wskaźniki finansowe firm i nauczymy się przewidywać ryzyko; będziemy pracować na case studies znanych firm.
Technologia
Na koniec poruszymy temat transformacji cyfrowej i trendów technologicznych przyszłości. Etap ten zakończymy sesją pytań „Ask me anything”.
Zaczynamy:

29 sierpnia

Czas trwania:

15 lekcji online na żywo

W tym 2 lekcje warsztatowe

Format:

Każde spotkanie zakończone Q&A

+ praktyczne case studies

+ zadania domowe po każdym spotkaniu

+ osobisty feedback

+ sesja Ask me anything

Zapisz się na kurs
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne. Dzięki nim opanujesz narzędzia do zarządzania procesami, wizualizacji i pomiaru procesów, standaryzacji oraz ciągłego doskonalenia biznesu.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies.
Program
kursu:
MODUŁ 1:
Chief Executive Officer jako osoba – sylwetka i niezbędne kompetencje
 
Zajęcia nr 1.
Przywództwo – bądź liderem, a nie zarządcą
29 sierpnia, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Zbadaj swoją osobowość – czy masz świadomość swoich silnych i słabych stron?
 • - Wyznawane wartości vs. tolerancja dla innych postaw – gdzie przebiega granica?
 • - Autorytet i zaufanie względem różnych grup (pracowników, kontrahentów, partnerów, HQ etc.).
 • - Pasja i ciągły rozwój, a życie osobiste – jak osiągnąć równowagę wewnętrzną?
Zajęcia nr 2.
Inteligencja emocjonalna i skuteczna komunikacja
1 września, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Emocje w komunikacji – na ile są potrzebne?
 • - Efektywne prowadzenie spotkań: burza mózgów, 1:1, spotkania firmowe – sprawdzone metody
 • - Zasady komunikacji mailowej – czego się wystrzegać?
 • - Wyzwania komunikacyjne CEO – prezentacje i komunikacja z HQ, przeglądy biznesowe z korporacją
Zajęcia nr 3.
Marka osobista i pozycjonowanie – spotkanie live
5 września, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Wizerunek zawodowy a prywatny – wyznaczanie granicy
 • - Wpływ aktywności w social media na organizację
 • - Networking – jak? gdzie? z kim?
 • - Wizerunek na zewnątrz – reprezentacja firmy
MODUŁ 2:
Chief Executive Officer jako kreator kultury organizacyjnej i zespołu – rola i znaczenie
 
Zajęcia nr 4.
Kultura organizacyjna i motywacja pracowników
8 września, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Kulturowe aspekty organizacji i wpływ na komunikację międzyludzką
 • - Kultura organizacyjna dopasowana do twojej organizacji: hierarchiczna, formalna, luźna, swobodna, otwarta czy tolerancyjna?
 • - Jakie są moje osobiste cele i cele firmy?
 • - Co naprawdę motywuje pracowników, aby codziennie przychodzić do twojej organizacji?
 • - Poznaj osobowość swoich ludzi i ustal adekwatne metody motywacji
 • - Zróżnicowanie zespołu to klucz do sukcesu?
Zajęcia nr 5.
Budowa efektywnego zespołu managerów i specjalistów
12 września, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Budowa zespołu projektowego na określony czas – zespoły projektowe jako stały element w organizacji
 • - Zarządzanie czasem swoim i zespołu
 • - Procesy wewnętrzne wspierające organizację i oszczędzające czas (onboarding, purchasing, weryfikacja formalna kontrahentów)
MODUŁ 3:
Chief Executive Officer jako budowniczy stałej przewagi konkurencyjnej – perspektywa biznesowa
 
Zajęcia nr 6.
Analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego – kluczowe wskaźniki i narzędzia
15 września, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Źródła pozyskiwania informacji
 • - Wskaźniki makro, wielkość rynku-TAM, produktywność
 • - Analiza konkurentów pod względem zasobów
 • - Klienci – co decyduje o sile nabywczej?
Zajęcia nr 7.
Analiza zasobów – ludzi, finansów, wiedzy, aktywów – zrozumienie silnych i słabych stron organizacji
19 września, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej
 • - Analiza bilansu – płynność, ukryte ryzyko, P&L – wskaźniki efektywności organizacji
 • - Mapa kompetencji – zwiększenie przewagi konkurencyjnej
 • - Aktywa – efektywne wykorzystanie i świadome zarządzanie aktywami
 • - Wnioski i lista „to do”
MODUŁ 4:
Chief Executive Officer jako strateg – tworzenie, ewaluacja, korekta strategii
 
Zajęcia nr 8.
Strategia firmy jako spójna konsolidacja planów wszystkich jej działów
22 września, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Czynności przygotowawcze – dane, podejścia, narzędzia
 • - Strategia firmy krok po kroku
 • - Jak często aktualizować strategię?
Zajęcia nr 9.
Od strategii do planu operacyjnego i egzekucji – miary sukcesu
26 września, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Przełożenie strategii na konkretne działania – plan operacyjny
 • - Proces, wdrożenie, egzekucja
 • - Ewaluacja działań, bieżące korekty – miary sukcesu
Zajęcia nr 10.
Przygotowanie strategii wg. zadanych kryteriów – warsztaty
29 września, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Opracowanie strategii w grupach
 • - Prezentacja wyników
 • - Sesja Q&A
MODUŁ 5:
Chief Executive Officer jako finansista – wskaźniki, przepływy, zarządzanie kryzysowe
 
Zajęcia nr 11.
Finanse – obowiązkowy zestaw pojęć i narzędzi CEO
3 października, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Wskaźniki płynności
 • - Wskaźniki rotacji
 • - Wskaźniki produktywności
 • - Sprzedaż – dlaczego czasami nie liczymy do wyniku całej sprzedaży?
 • - Marża – jak liczyć prawdziwą marżę na produktach i usługach?
 • - Wyniki finansowe i motywujący system bonusowy
Zajęcia nr 12.
Finanse – analiza case studies – warsztaty
6 października, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Analiza case studies – praca w grupach
 • - Sesja Q&A
 • - Wnioski i rekomendacje
Zajęcia nr 13.
CEO w obliczu wyzwania – sytuacje szczególne – case studies
10 października, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Otwarcie działalności
 • - Zakup firmy
 • - Fuzja
 • - Zamknięcie biznesu
Zajęcia nr 14.
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Rodzaje ryzyk i sposoby ich niwelowania
13 października, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Ryzyko polityczne
 • - Ryzyko biznesowe
 • - Ryzyko wizerunkowe
 • - Ryzyko w sferze IT
 • - Compliance
MODUŁ 6:
Chief Executive Officer jako innowator – cyfrowa transformacja biznesu
 
Zajęcia nr 15.
Organizacja jutra – kluczowe technologie, trendy technologiczne i ich praktyczne wykorzystanie
17 października, 18:30-20:00 GMT+2 / poniedziałek
 • - Skąd czerpać wiedzę o długotrwałych trendach technologicznych?
 • - Na które technologie zwrócić szczególną uwagę i dlaczego?
 • - Cyfrowa transformacja biznesu
 • - Najważniejsze wnioski z kursu
 • - Sesja „Ask me Anything”
 
Liderzy na rynku
edukacji online
Od ponad 6 lat pomagamy osiągać cele zawodowe
Nasze kursy ukończyło już ponad 35 tysięcy słuchaczy i ta liczba codziennie rośnie
Pomagamy zdobyć praktyczną wiedzę razem z najlepszymi specjalistami z każdej dziedziny
Nasz cel – wesprzeć twój rozwój zawodowy. Nasze kursy – to więcej niż same wykłady. 
Twoja nauka w jednym miejscu
Dzięki profilowi w naszym systemie wszystkie materiały, zajęcia i zadania domowe masz zawsze pod ręką.
Zawsze online
Wykładowca i twój osobisty opiekun odpowiedzą na wszystkie twoje pytania. Wystarczy, że je zadasz.
System zadań domowych i testów
Sprawi, że zdobędziesz umiejętności praktyczne. 
Certyfikat ceniony przez pracodawców
Potwierdzenie twojej wiedzy i umiejętności. 
Dostęp do materiałów kursu na zawsze
Lekcje, studia przypadków i artykuły są wygodnie poukładane i nigdy się nie zgubią.
Zapisz się
na kurs
Żeby otrzymać więcej szczegółów o tym kursie
i zapisać się na niego, wypełnij formularz.
Rejestrując się na kurs i klikając przycisk „zapisuję się” zgadzasz się z warunkami oferty i polityką prywatności i ochrony danych osobowych.
Pole obowiązkowe
Aktualna wiedza to pierwszy krok do rozwoju kariery. Nasi studenci pracują w czołowych firmach na wysokich stanowiskach – zostań jednym z nich.