CONTROLLING FINANSOWY

KURS ONLINE
8 TYGODNI

PAWEŁ BOGUSŁAWSKI

Finance Controlling Manager
GlaxoSmithKline

Autodiagnoza: analiza sprawozdań finansowych – w jakim punkcie jesteśmy?

Moment prawdy: jak sprawnie budżetuję i prognozuję?

Różne oblicza controllingu i jak się w nich odnaleźć?

Actuals management – kontrola i zarządzanie kosztami

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem – cele, metody, wnioski

Efektywny Controller, czyli co musisz umieć, a czego nie?

Business controlling – wskaźniki wydajności i KPI

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa a praca kontrolera

Stakeholder management – komunikacja z interesariuszami na wielu poziomach

Narzędzia kontrolera finansowego – nie tylko Excelem finanse stoją

AI w controllingu – wróg czy przyjaciel?

Compliance – jak odnaleźć się w gąszczu przepisów?

Warsztat: Health and wellbeing Controllera – jak uniknąć wypalenia?

Controlling i co dalej? Ścieżki kariery w finansach

TIME TO PLAY SESSION: Zagraj i sprawdź, czy masz nosa do giełdy i finansów

Ku przyszłości: trendy i perspektywy controllingu finansowego

KURS ONLINE Z FINANCE CONTROLLING MANAGEREM

DATY:

25 marca – 23 maja

CZAS TRWANIA:

8 TYGODNI
16 ZAJĘĆ
PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI

Zyskaj biegłość w analizie i interpretacji sprawozdań i kształtuj strategię finansową swojej organizacji! Na kursie „Controlling finansowy” prowadzonym przez eksperta z 16-letnim doświadczeniem poznasz wszystkie praktyczne aspekty roli kontrolera od A do Z i nauczysz się umiejętnie reagować na wyzwania z nią związane.

Po ukończeniu kursu zwiększysz wartość dodaną raportów finansowych dzięki analizie danych za pomocy narzędzi MS Excel oraz Power BI. Opanujesz także techniki budżetowania i prognozowania, takie jak Run Rate Based, Bottom Up, Top Down oraz Soft Landing. Nauczysz się wdrażać nowe akty prawne oraz regulacje zgodne z najlepszymi praktykami sprawozdawczości finansowej.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • PRACOWNIKIEM DZIAŁU FINANSOWEGO, OSOBĄ PRACUJĄCĄ W DZIALE ROZLICZEŃ LUB ANALITYKIEM

  Poznasz zarówno kluczowe procesy finansowe, jak i najlepsze praktyki w przygotowywaniu wystąpień, wizualizacji danych oraz ich prezentacji. Nauczysz się sprawniej analizować dane, a także formułować wnioski i rekomendacje na przyszłość. Zyskasz pewność siebie w podejmowaniu decyzji oraz nauczysz się korzystać z narzędzi do zarządzania czasem i priorytetyzacji zadań, co pozwoli ci szybciej awansować na stanowisko kontrolera finansowego.

 • KONTROLEREM FINANSOWYM Z MAŁYM DOŚWIADCZENIEM (DO 3 LAT)

  Poznasz pełen zakres obowiązków i odpowiedzialności kontrolera finansowego. Dowiesz się, jak efektywnie radzić sobie z wyzwaniami, takimi jak niespójne instrukcje, dane czy raporty, co pozwoli ci skutecznie działać w nowej roli. Zdobędziesz umiejętność efektywnego zarządzania zadaniami, a także potrafisz tworzyć wartościowe analizy i rekomendacje pod presją czasu.

 • KSIĘGOWYM, PRACOWNIKIEM BIURA RACHUNKOWEGO Z WIĘKSZYM STAŻEM

  Opanujesz kluczowe procesy finansowe od A do Z. Zyskasz umiejętność stałego zwiększania formalnego i nieformalnego wpływu na biznes. Nauczysz się efektywnie zarządzać budżetem, reagować na zmienne warunki rynkowe i wyciągać wnioski z analiz. Dzięki wskazówkom prowadzącego zbudujesz silną markę osobistą, zyskasz autorytet oraz zaufanie zarówno decydentów, jak i współpracowników.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:

 1. ANALIZA FINANSOWA OD A DO Z

  Poznaj pełen zakres procesów związanych z tworzeniem sprawozdań, analizą danych, raportowaniem oraz zrozumieniem subtelnych powiązań między wskaźnikami. Rozwiń umiejętności rozumienia danych finansowych i naucz się wyciągać trafne wnioski.

 2. KONTROLER FINANSOWY W PERSPEKTYWIE 360°

  Zyskaj niezbędne kompetencje oraz opanuj narzędzia przydatne w codziennej pracy. Dowiedz się, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję i naucz się stosować nowoczesne metody w realizacji zadań kontrolera finansowego.

 3. ROZWÓJ I BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU

  Zwiększ swój wpływ na biznes, naucz się umiejętnej komunikacji z interesariuszami oraz dowiedz się, jak reagować w trudnych sytuacjach. Poznaj skuteczne strategie rozwoju osobistego i zawodowego, a także metody budowania marki osobistej.

POZNAJ SWOJEGO NOWEGO WYKŁADOWCĘ

Paweł
Bogusławski

 • Finance Controlling Manager, Global Procurement & WREF w GlaxoSmithKline
 • Ma 16-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z kontrolą finansową, operacyjną i produkcyjną
 • Na obecnym stanowisku zarządza finansami dwóch działów na szczeblu globalnym. Bierze udział w transformacji finansowej, projektach optymalizacyjnych oraz globalnych.
 • W marce Carlsberg zajmował się obsługą księgową i raportową wybranych jednostek gospodarczych oraz brał udział w globalnym projekcie centralizacji zakupów
 • Jako Department Controller w H&M odpowiadał za controlling operacyjny dla jednego z działów produkcyjnych i działu wspierającego. Zarządzał projektem oraz brał udział w przetargach na kluczowe usługi dla spółki w zakresie transportu.
 • Członek CIMA - największego i najbardziej prestiżowego stowarzyszenia ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej. Posiada certyfikaty: Chartered Global Management Accountant oraz Associate Chartered Management Accountant. 

PROGRAM KURSU

 • 01

  25.03.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Autodiagnoza: analiza sprawozdań finansowych – w jakim punkcie jesteśmy?

  • Łączna interpretacja RZiS, bilansu i cash flow – case study 1.
  • Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej firmy – case study 2.
  • Identyfikacja trendów i anomalii w sprawozdaniach finansowych – case study 3.
  • Zadania praktyczne.
 • 02

  28.03.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Moment prawdy: jak sprawnie budżetuję i prognozuję?

  • Najpopularniejsze techniki i metody prognozowania oraz budżetowania (Run Rate Based, Bottom Up, Top Down, Soft Landing i inne)
  • Interwały: plany roczne, plany 3/1, estymaty kwartalne, bieżące i inne
  • Zadania praktyczne: dobieramy metodę i interwał planowania
  • Budżety elastyczne – odpowiedź na zmieniające się okoliczności
  • Frecasting Accuracy – prognozowanie wyniku historycznego (wstecz) na przykładzie firmy X
 • 03

  4.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Różne oblicza controllingu i jak się w nich odnaleźć?

  • Czym jest business controlling, finance partnering, finance controlling, process controlling?
  • Wyzwania w pracy na poszczególnych typach stanowisk kontrolerskich i finansowych. O czym należy pamiętać?
  • Dyskusja: optymalny model controllingu dla mnie
 • 04

  8.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Actuals management – kontrola i zarządzanie kosztami

  • Identyfikacja kluczowych czynników kosztotwórczych w różnych branżach
  • One-off costs vs Run Rate Costs, Expected vs Unexpected Costs w praktyce
  • Wpływ zachowań kosztowych na wyniki finansowe
  • Aktywne zarządzanie kosztami w ramach UoR i IFRS
 • 05

  11.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem – cele, metody, wnioski

  • Rozpoznanie znaczenia kontroli wewnętrznej w zapobieganiu oszustwom i błędom (intercompany framework)
  • Umiejętność oceny i ograniczania ryzyka finansowego – zadania praktyczne
  • Rola zarządzania ryzykiem w utrzymaniu stabilności finansowej
  • Breakout rooms: finance forensics & fraud analysis
 • 06

  15.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Efektywny Controller, czyli co musisz umieć, a czego nie?

  • Sprawdzone techniki zarządzania czasem i priorytetyzowania zadań
  • Work Life Balance i Work Life Integrity a efektywność w pracy – badania
  • Dyskusja na bazie przykładu prowadzącego oraz bio znanych postaci ze świata finansów, techniki i nauki
 • 07

  18.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Business controlling – wskaźniki wydajności i KPI

  • Projektowanie i śledzenie KPI – przegląd branż
  • Związek między KPI a celami organizacyjnymi – case study
  • Wykorzystanie wskaźników wydajności do oceny wydajności i ciągłego doskonalenia – zadania praktyczne
 • 08

  22.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Kondycja finansowa przedsiębiorstwa a praca kontrolera

  • Dostosowanie celów finansowych do ogólnej strategii biznesowej. Od czego zacząć?
  • Opracowanie długoterminowych planów finansowych wspierających wzrost i zrównoważony rozwój – sprawdzone strategie
  • Wykorzystanie analizy scenariuszy w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych – zadania praktyczne
 • 09

  25.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Stakeholder management – komunikacja z interesariuszami na wielu poziomach

  • W jaki sposób rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji z różnymi interesariuszami?
  • Dostosowanie komunikacji do potrzeb kadry kierowniczej, członków zespołu i partnerów zewnętrznych – rekomendacja eksperta
  • Zwiększenie przejrzystości oraz zaufania poprzez jasną i zwięzłą komunikację finansową – case studies
  • Rozpoznawanie kolorów rozmówcy i interakcja – zadania praktyczne
 • 10

  29.04.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Narzędzia kontrolera finansowego – nie tylko Excelem finanse stoją

  • Korzyści z analizy danych finansowych w różnych narzędziach programowych (MS Excel, Power BI, wewnętrzne systemy raportowe firmy)
  • Jak efektywnie korzystać z oprogramowania do analizy finansowej?
  • Data Visualisation. Praktyczne przykłady dashboardów managerskich
  • Storytelling jako suplement prezentacji
 • 11

  6.05.2024, godz. 18.30 - 20.00

  AI w controllingu – wróg czy przyjaciel?

  • Praktyczne przykłady stosowania AI w pracach kontrolera
  • Przykłady zadań kontrolingowych, które można zdelegować w całości na AI. Jakie ryzyka są z tym związane?
  • Zachowanie Data Integrity i Data Security a AI – aspekty etyczne
  • „What future holds?” – dyskusja na bazie analiz eksperckich
 • 12

  9.05.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Compliance – jak odnaleźć się w gąszczu przepisów?

  • Poruszanie się po przepisach finansowych, pokrewnych i wymogach zgodności
  • Wpływ zmian regulacyjnych na sprawozdawczość finansową – przykłady
  • Najlepsze praktyki w zakresie przygotowywania zgodnych z przepisami sprawozdań finansowych – dyskusja
 • 13

  13.05.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Warsztat: Health and wellbeing Controllera – jak uniknąć wypalenia?

  • Jak radzić sobie w trudnych momentach? – przykłady praktyczne
  • Stawianie granic i skuteczne mówienie „nie” w otoczeniu biznesowym – role playing
  • Jak zadbać o swoje dobre samopoczucie? Rekomendacje prowadzącego
  • Motywacja i zarządzanie energią w ciągu dnia – inspiracje i dyskusja
 • 14

  16.05.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Controlling i co dalej? Ścieżki kariery w finansach. Zajęcia z gościnnym udziałem Bartłomieja Heyduka

  • Jak wygląda planowanie kariery w praktyce? Narzędzia i metody w procesie samorozwoju
  • Networking, Opportunities Management a realizacja planu. Naucz się łączyć kropki
  • Pro-aktywność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy – przykłady
  • Controlling i co dalej? Ścieżki kariery w finansach (wykład gościnny: Bartłomiej Heyduk)
 • 15

  20.05.2024, godz. 18.30 - 20.00

  TIME TO PLAY SESSION: Zagraj i sprawdź, czy masz nosa do giełdy i finansów

  • Investment Challenge – gra w giełdę, analiza finansowa i szybkie podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym
  • Financial Escape Room w formule Breakout Rooms. Zagadki finansowe do rozwiązania
  • Lądowanie na Marsie. Sprawdź swoją sprawność komunikacyjną i poziom team play
 • 16

  23.05.2024, godz. 18.30 - 20.00

  Ku przyszłości: trendy i perspektywy controllingu finansowego

  • Co warto obserwować i wdrażać już dziś?
  • Podsumowanie kursu i refleksje na do widzenia
  • Q&A open session

Chcę uzyskać
informacje

Wypełnij formularz, aby dowiedzieć się więcej o kursie. Nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.

Pole obowiązkowe
 

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.

Uzyskaj informacje