Uzyskaj informacje

Analityk danych w IT

Joanna Sarata/
Michał Poliński

Senior Business Intelligence Analyst w Sabre/
Lead Data Science Engineer w Sabre

DATY:

30.01.24 - 11.04.24


 

PARTNER KURSU:

CZAS TRWANIA:

12 TYGODNI

Wtorki i czwartki

18:30–20:30


 

MODUŁ DODATKOWY:

 

Junior
Middle
lector
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

Na kursie:

 • zdobędziesz umiejętność pracy w środowisku cloud
 • nauczysz się korzystać z analitycznych bibliotek języka Python
 • poznasz proces analityczny end-to-end oraz nauczysz się sprawnie komunikować z biznesem i innymi interesariuszami
 • samodzielnie przeprowadzisz analizę eksploracyjną przy użyciu bibliotek Pandas
 • zrealizujesz projekt końcowy do portfolio
 • poznasz język pracy SQL oraz podstawy statystyki, dzięki czemu będziesz umiał samodzielnie operować danymi

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Junior Data Specialistów

Poprawisz swój poziom przetwarzania danych dzięki opanowaniu SQL, bibliotek Pythona oraz poznaniu narzędzi do wizualizacji i tworzenia raportów. Nauczysz się przekładać wyniki liczbowe na język biznesu.

Analityków Marketingowych/ Product Managerów

Poznasz kwestie techniczne dotyczące analizowania Big Data, dzięki czemu zrozumiesz metryki. Nauczysz się budować prognozy i tworzyć na ich bazie skuteczne rozwiązania biznesowe. Opanujesz sposoby komunikacji z zespołami technicznymi i analitycznymi.

Specjalistów Finansowych

Nauczysz się analizować dane, a także je wizualizować i przedstawiać w języku biznesowym.

Specjalistów IT

Rozwiniesz się w kolejnym obszarze IT jako analityk danych. Zdobyta na kursie wiedza umożliwi ci eksplorację ścieżek w obszarach Data Science lub Data Engineering.

Osób zmieniających branżę w obrębie matematyki bądź statystyki

Opanujesz kluczowe narzędzia i technologie potrzebne do kompleksowej analizy danych. Rozwiniesz analityczne myślenie i dowiesz się, jak zbudować i uruchomić projekt analityczny.

Junior Data Specialistów

Poprawisz swój poziom przetwarzania danych dzięki opanowaniu SQL, bibliotek Pythona oraz poznaniu narzędzi do wizualizacji i tworzenia raportów. Nauczysz się przekładać wyniki liczbowe na język biznesu.

Analityków Marketingowych/ Product Managerów

Poznasz kwestie techniczne dotyczące analizowania Big Data, dzięki czemu zrozumiesz metryki. Nauczysz się budować prognozy i tworzyć na ich bazie skuteczne rozwiązania biznesowe. Opanujesz sposoby komunikacji z zespołami technicznymi i analitycznymi.

Specjalistów Finansowych

Nauczysz się analizować dane, a także je wizualizować i przedstawiać w języku biznesowym.

Specjalistów IT

Rozwiniesz się w kolejnym obszarze IT jako analityk danych. Zdobyta na kursie wiedza umożliwi ci eksplorację ścieżek w obszarach Data Science lub Data Engineering.

Osób zmieniających branżę w obrębie matematyki bądź statystyki

Opanujesz kluczowe narzędzia i technologie potrzebne do kompleksowej analizy danych. Rozwiniesz analityczne myślenie i dowiesz się, jak zbudować i uruchomić projekt analityczny.

Program Kursu

wtorek
30.01.2024
18:30–20:30

Wprowadzenie do zawodu analityka danych

 • Metodyka pracy CRISP-DM
 • Rola analityka w organizacji – badanie otoczenia
 • Różnice między analitykiem: danych, biznesowym, finansowym, internetowym, produktu
 • Współpraca z innymi zespołami
 • Jak rozpocząć projekt?
czwartek
01.02.2024
18:30–20:30

Podstawowa analiza danych

 • Do czego służy arkusz kalkulacyjny analitykowi?
 • Wiersz i kolumna
 • Tabele przestawne
 • Wykresy
 • Import i czyszczenie danych
 • Funkcje agregujące
 • Średnia krocząca – window function
wtorek
06.02.2024
18:30–20:30

Mam zbiór danych i co dalej? Case study z analizą eksploracyjną

 • Czym jest analiza eksploracyjna?
 • Miary centralne i miary rozproszenia
 • Użycie bibliotek Pandas i NumPy do zrozumienia zbioru danych
czwartek
08.02.2024
18:30–20:30

Bazy danych

 • Podstawy bazy danych
 • MySQL
 • Agregacja
wtorek
13.02.2024
18:30–20:30

Jak czytać query? SQL nie zaczyna się od SELECT

 • Polecenia SQL i kolejność ich wykonywania
 • Podstawowe polecenia
 • JOIN
 • CTE + Windows function
 • UML w bazach danych – Data Modeling
czwartek
15.02.2024
18:30–20:30

SQL lub NoSQL? To jest pytanie!

 • Python i praca ze słownikami
 • Korzystanie z bazy Firestore. Praca z plikami JSON
 • Bucket praca na plikach w cloud
wtorek
20.02.2024
18:30–20:30

Pliki, bazy, przepływy, czyli ETL

 • Operacje na dużym zbiorze danych przy użyciu Dataproc/PySpark
 • Hadoop i podejście „schema on read”
 • Partycjonowanie dużych zbiorów danych
czwartek
22.02.2024
18:30–20:30

BigQuery – Big Problem?

 • BigQuery WebUi – bezserwerowa, skalowalna hurtownia danych w chmurze (cloud data warehouse)
 • Klastrowanie
 • Kontrolowanie kosztów i optymalizacja
 • Python API
wtorek
27.02.2024
18:30–20:30

Warsztaty jak przejść rekrutację? Rozmowa techniczna – tips and tricks

 • Zadania rekrutacyjne z SQLa na jednej tabeli
 • Pytania zamknięte z SQLa i pytania otwarte z analizy
 • Debugowanie Query
 • Rekrutacja z AI
 • Case study
czwartek
29.02.2024
18:30–20:30

Stawiam hipotezę! Jak ją sprawdzę?

 • Stawianie hipotez – hipoteza zerowa i alternatywna
 • Czym jest próba a czym populacja?
 • Dobór próby
 • Rozkład normalny
 • Prawo pięciu
wtorek
05.03.2024
18:30–20:30

Od teorii do praktyki. Jakie testy do jakich zmiennych?

 • Python SciPy – biblioteka open source używana do rozwiązywania problemów matematycznych, naukowych, inżynieryjnych i technicznych
 • Scikit-learn – biblioteka Pythona przeznaczona do uczenia maszynowego
 • Testy statystyczne dla dwóch zmiennych – w zależności od typu zmiennej
 • Porównywanie grup – ANOVA
czwartek
07.03.2024
18:30–20:30

Czy korelacja to przyczynowość? Od korelacji do regresji

 • Korelacja a przyczynowość
 • Python scikit-learn – implementacja algorytmów uczenia maszynowego, takich jak regresja, klasyfikacja, grupowanie, ewaluacja modeli
 • Korelacja a kowariancja
 • Współczynnik Pearsona
wtorek
12.03.2024
18:30–20:30

Od regresji do ML

 • Regresja jednej zmiennej
 • Zmienna zależna i niezależna – kierunkowość
 • Drzewa decyzyjne
czwartek
14.03.2024
18:30–20:30

Q&A obejmujące teoretyczne aspekty kursu w kontekście projektów

 • Wykorzystanie zebranego materiału w projektach końcowych
 • Pytania od uczestników
wtorek
19.03.2024
18:30–20:30

Widok analityczny – do czego mi to potrzebne?

 • Czym jest Business Intelligence?
 • Czym jest widok analityczny i jak go zbudować?
 • Tworzenie zmiennych analitycznych w widoku – KPI
 • Automatyzacja widoku analitycznego – operacje na danych
 • Wykorzystanie dotychczasowej wiedzy na temat SQL
czwartek
21.03.2024
18:30–20:30

Poeksperymentujmy! Testy A/B

 • Czym są testy A/B oraz kiedy je stosować?
 • Przejście do praktyki – przygotowanie widoku analitycznego do testów A/B
 • Przeprowadzenie testów A/B z wykorzystaniem scikit-learn
wtorek
26.03.2024
18:30–20:30

Narysuj mi dane.
O wizualizacjach

 • Python Seaborn – biblioteka zbudowana na bazie Matplotlib, służąca do tworzenia wizualizacji danych
 • Typy wykresów – stosowanie ze względu na typy danych i przekazane informacje
 • Dobór kolorów
czwartek
28.03.2024
18:30–20:30

Dane – informacje – insight , czyli jak zbudować dashboard i przedstawić wyniki

 • Looker Data Studio – obsługa narzędzia
 • Jak budować dashboard – co ma przekazywać, na jakie pytania odpowiadać, kto jest odbiorcą?
 • Automatyzacja dashboardu
 • Podstawy data storytelling
wtorek
02.04.2024
18:30–20:30

Q&A obejmujące techniczne aspekty kursu w kontekście projektów

 • Wybór datasetu
 • Przygotowanie do prezentacji projektu
wtorek
09.04.2024
18:30–20:30

Prezentacja i obrona projektów część 1

Zajęcia w formie warsztatowej - każdy uczestnik ma 15 minut, aby przedstawić całościowy, spójny projekt, który przygotował w trakcie trwania kursu.

 • Prezentacja projektu (5 min)
 • Czas na pytania (10 min)
czwartek
11.04.2024
18:30–20:30

Prezentacja i obrona projektów część 2

Zajęcia w formie warsztatowej - każdy uczestnik ma 15 minut, aby przedstawić całościowy, spójny projekt, który przygotował w trakcie trwania kursu.

 • Prezentacja projektu (5 min)
 • Czas na pytania (10 min)

Moduł Rekrutacja IT

 • Jak przygotować się do rozmowy?
 • Modelowa ścieżka rekrutacyjna
 • Po czym poznać dobrego rekrutera i jak poradzić sobie z tym kiepskim?
 • W jaki sposób „sprzedać” siebie?

PROWADZĄCY

Joanna Sarata

 • Senior Business Intelligence Analyst w Sabre
 • Swoje 10-letnie doświadczenie analityczki zdobyła, pracując w branżach e-commerce, FMCG oraz bankowej w zespołach BI
 • Zajmowała się konsultingiem analitycznym dla zewnętrznych klientów oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu statystyki i narzędzi analitycznych
 • Zdobyła certyfikaty:
   
  • Data Engineering on Google Cloud
  • Tableau Desktop III: Advanced
lector

Michał Poliński

 • Lead Data Science Engineer w Sabre
 • Swoje 6-letnie doświadczenie zdobył, pracując jako Data Scientist, analityk biznesowy, Technical Product Manager, inżynier systemowy oraz inżynier CAE/HVAC
 • Zdobył certyfikat:
   
  • Professional Machine Learning Engineer & Professional Data Engineer
lector

Partner kursu

speedapp to polska firma, działająca na zagranicznych rynkach. Zajmują się łączeniem wykwalifikowanych specjalistów z różnych obszarów IT z globalnym biznesem oraz innowacyjnymi start-upami (wielu spośród ich klientów jest z branży high-tech). Dzięki nawiązanej współpracy, w ramach ćwiczeń ostatniego modułu zajęciowego:
- przejdziesz przez modelową ścieżkę rekrutacyjną,
- poznasz najlepszy sposób przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej,
- dowiesz się, w jaki sposób odpowiadać na niewłaściwie zadane pytania i jak je rozpoznawać,
Dla chętnych: możliwość umieszczenia ich CV w bazie speedapp i dołączenia do aktywnej rekrutacji.

Czym jest analiza danych?

Joanna Sarata

„Analiza danych to coś więcej niż wyciąganie danych z baz i przedstawianie ich na wykresach. To przede wszystkim umiejętność stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. To także umiejętność pracy w zespole oraz „pomiędzy” biznesem a inżynierami danych.”

Michał Poliński

“Jeśli pracujesz jako analityk z Excelem, SQLem i Pythonem, ale nie wiesz, jaki to ma sens, to pomożemy Ci zrozumieć istotę oraz to, jak tłumaczyć liczby na język biznesu.”

Dlaczego warto wybrać Labę IT?


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio


Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Projekt końcowy do portfolio

UZYSKAJ INFORMACJE

Chcę dowiedzieć się więcej o tym kursie

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.

Pole obowiązkowe

FAQ

Jakie są wymagane umiejętności przed rozpoczęciem kursu?

 • Podstawowa umiejętność stosowania komend w Excelu

Wymagania sprzętowe

 • Komputer z systemem Windows/MacOS (min. 8 GB)
 • Przeglądarka internetowa (preferowane Chrome/Firefox/Safari)

Software, którego będziemy używać w trakcie kursu

 • Python
 • Pandas
 • Numpy
 • Seaborn
 • Scikit-learn
 • SQL
 • Google Cloud Platform
 • Spark
 • BigQuery
 • Looker Data Studio

Jak będzie wyglądał projekt końcowy?

Na ostatnich zajęciach zaprezentujesz swój projekt. Będziesz na to mieć 15 min, podczas których:

 • spójnie i biznesowo przedstawisz wnioski z uwzględnieniem definicji problemu, wyników i rekomendacji oraz dashboardu (5 minut)
 • odpowiesz na pytania prowadzących oraz pozostałych uczestników (10 min)

Słownik

 • Python – język programowania popularny w data analysis i data science
 • Seaborn – jedna z bibliotek Pythona, zbudowana na bazie Matplotlib, służąca do budowania wizualizacji danych
 • Pandas – jedna z bibliotek Pythona, służąca do ładowania, czyszczenia i analizowania danych, odpowiednik arkusza kalkulacyjnego (excela) w środowisku Pythona
 • Numpy – jedna z bibliotek Pythona, służąca do przeprowadzania operacji na macierzach
 • Scikit-learn – jedna z bibliotek Pythona, wykorzystywana do algorytmów uczenia maszynowego
 • SQL – język wykorzystywany w pracy z bazami danych
 • JOIN – podstawowa operacja języka SQL służąca do łączenia dwóch odrębnych zbiorów
 • Dataset – zbiór danych w bazie danych
 • ETL (extract, transform, load) – etapy procesowania danych, również szereg narzędzi wspomagających proces pozyskania i obróbki danych
 • noSql – nierelacyjny sposób przechowywania danych, odnosi się do baz danych, gdzie format przechowywania jest inny niż relacyjny
 • Hadoop – system rozproszonego przechowywania i przetwarzania plików wykorzystywany w Big Data
 • Big Data – duże i złożone zbiory danych, które ze względu na swoją wielkość są problematyczne w przechowywaniu i przetwarzaniu
 • Spark (silnik) – biblioteka do sprawnego przetwarzania dużej ilości danych
 • BigQuery – bezserwerowa hurtownia danych od Google, która obsługuje zapytania SQL, łączy w sobie zalety Hadoopa i bazy danych
 • Looker Data Studio - służy do raportowania i wizualizacji danych w formie dashboardu