Kierownik projektów IT — kurs online | Szkoła biznesu Laba
Kurs
online

Kierownik projektów IT

Nie musisz programować, aby rozwijać karierę w IT. Zostań Project Managerem i naucz się kontrolować oraz wdrażać projekty w tej branży. Rafał Kucharzyk, Senior Project Manager w Capgemini, pomoże ci rozwinąć zdolności managerskie i opanować nowe zadania.
Zarządzaj projektami na każdym etapie realizacji i twórz dokumentację
Budżetuj projekty IT, analizuj dane i monitoruj postępy prac
Komunikuj się z klientami
Poznaj swojego nowego wykładowcę:
Rafał Kucharzyk
Senior Project Manager w Capgemini
Od 13 lat pracuje jako IT project manager
Pracował jako IT product manager dla Onet.pl, Mobiteam, Sointeractive oraz jako kierownik projektów multimedialnych w New Amsterdam
Specjalizuje się w projektach chmurowych i cyberbezpieczeństwie
Certyfikaty i szkolenia:
- Scrum Product Owner Certified (SPOC)
- Professional Scrum Master I (PSM I)
- Prince2 Foundation
- AgilePM Foundation
- ITIL Foundation
Nasze podejście – dać ci nie tylko teorię, ale i użyteczną wiedzę, której będziesz codziennie używać w pracy i która pomoże ci osiągnąć twoje cele zawodowe.
Na kursie:
Prześledzisz cykl życia projektu
Przeprowadzisz projekt od koncepcji do ewaluacji. Zdefiniujesz cele biznesowe, wymagania, zasoby i ryzyko, skontrolujesz postępy oraz zbudujesz plan komunikacji.
Zrozumiesz specyfikę branży IT
Zdobędziesz podstawy ITIL, poznasz rodzaje projektów informatycznych i zrozumiesz różnice pomiędzy nimi a tradycyjnymi projektami.
Opanujesz narzędzia IT Project Managera
Nauczysz się korzystać z narzędzi niezbędnych do efektywnego i sprawnego zarządzania projektami (m.in. Jira, Roadmap).
Zaczynamy:
3 lipca
Czas trwania:
16 zajęć online
8 tygodni
24 godziny
Format:
Webinary + feedback od wykładowcy,
dotyczący zadań domowych
Język: polski
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne. Z ich pomocą wykorzystasz zdobytą wiedzę w działaniu.
Wspieramy każdego
Wykładowca udziela informacji zwrotnych i osobiście odpowiada na wszystkie pytania, które pojawiają się w trakcie kursu.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Podstawy zarządzania projektami – czym projekt jest i jak się zaczyna?
03.07.2024
 • - Wprowadzenie do zarządzania projektami (BaU a projekt wg PRINCE2)
 • - Aspekty zarządzania projektem – cykl życia projektu
 • - Określanie celów i zakresu projektu
 • - Tworzenie struktury rozkładu pracy – WBS
 • - Planowanie projektu i harmonogramowanie
Zajęcia nr 2.
Wprowadzenie do specyfiki projektów IT – ITIL
08.07.2024
 • - Różnice pomiędzy projektem IT a projektem tradycyjnym
 • - Zarządzanie usługami informatycznymi, rodzaje projektów informatycznych, podstawy ITIL
 • - Miejsce projektu w organizacji
 • - Etapy projektu informatycznego: od inicjacji do zakończenia. (skupienie na modelu zgodnym
  z metodologią PRINCE, czynności w danej fazie, oczekiwane efekty i artefakty)
 • - Trójkąt PM: czas, budżet, jakość
 • - Lean Canvas – wygodny sposób na opisanie pomysłu
Zajęcia nr 3.
Oprogramowanie, testowanie, deployment – jak się dogadać z zespołem?
10.07.2024
 • - Model rozwoju oprogramowania – kaskadowy, prototypowy, przyrostowy
 • - Wersjonowanie kodu
 • - Testy: rodzaje testów, ich dobór i znaczenie dla projektu
 • - Deployment i release – wdrożenie części lub całości prac projektowych (planowanie, środowiska, etapy, wymagania i procedury formalne, wpływ na inne obszary organizacji, okienka czasowe, planowanie)
 • - Migracja oraz transformacja jako inne rodzaje projektów IT
Zajęcia nr 4.
Kaskadowe zarządzanie projektem – Waterfall, czyli Gang Olsena
15.07.2024
 • - Projekty kaskadowe na podstawie metodologii PRINCE2
 • - Zarządzanie kosztem i czasem w projekcie – forecast, actuals
 • - Ryzyko i zmiany w projekcie
Zajęcia nr 5.
Koncepcja projektu, czyli dobrymi chęciami…
17.07.2024
 • - Kontekst biznesowy – po co jest powoływany konkretny projekt i jakie nadzieje wiąże z nim sponsor
 • - Uzasadnienie biznesowe i kontrola w projektach kaskadowych
 • - Karta projektu – wszystko w jednym miejscu, czyli biznesplan projektu
 • - Solucja
 • - Pryzmat specyfiki branżowej, dojrzałości projektowej i kultury organizacyjnej – wpływ środowiska
  na organizację projektu
 • - Organizacja projektu, w tym procedura zarządzania zmianą
Zajęcia nr 6.
Zarządzanie wymaganiami – „ale o co kaman?”
22.07.2024
 • - Podstawy metodyki BABOK
 • - Struktura BABOK
 • - Podstawowe techniki BABOK
 • - Różne metody walidacji wymagań (np. MoSCoW)
 • - Priorytetyzacja, zależności
 • - Często pomijane wymagania dla projektów cloudowych
 • - Bezpieczeństwo aplikacji
Zajęcia nr 7.
Zarządzanie zasobami – dylemat krótkiej kołdry
24.07.2024
 • - Weryfikacja i audyt zakresu harmonogramu i budżetu oraz wychwycenie zmian od momentu zatwierdzenia projektu i przygotowania planu projektu
 • - Pozyskanie i budowanie zespołu – zasoby wewnętrzne i zewnętrzne
 • - Aplikacje, licencje, certyfikaty, dostępy, korzystanie z usług typu SaaS w projektach IT
 • - Uruchomienie projektu i spotkanie inicjujące
Zajęcia nr 8.
Zarządzanie ryzykiem, czyli czarnowidztwo
12.08.2024
 • - Sposoby, czas identyfikowania i adresowanie ryzyk
 • - Wczesne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów mających wpływ na projekt
 • - Ochrona projektu przed zagrożeniami
Zajęcia nr 9.
Monitorowanie i kontrola projektu, czyli „makaron na uszy”
14.08.2024
 • - Monitorowanie postępu projektu
 • - Zarządzanie zmianami w projekcie
 • - Raportowanie i komunikacja w projekcie
 • - Kontrola kosztów i jakości
 • - Zarządzanie problemami projektowymi
Zajęcia nr 10.
Komunikacja z interesariuszami – głuchy telefon
19.08.2024
 • - Interesariusze (stakeholders), vendors
 • - Plan komunikacji jako część organizacji projektu
 • - Efektywne spotkania na żywo oraz zdalnie z wykorzystaniem narzędzi online
 • - Raportowanie statusu i postępu wraz z istotnymi wymiarami projektu
 • - Nagradzanie i docenianie członków zespołu oraz osób związanych w projektem
 • - Dbanie o dobry wizerunek (PR) projektu i członków zespołu
 • - Sposoby reagowania na kryzysy wizerunkowe
Zajęcia nr 11.
Umiejętności liderskie i praca zespołowa, czyli „za mną” czy „naprzód”?
21.08.2024
 • - Etapy rozwoju zespołu
 • - Motywacja zespołu
 • - Feedback – przekazywanie i otrzymywanie
 • - Spotkania 1x1
 • - Rozwiązywanie konfliktów
Zajęcia nr 12.
Zakończenie projektu, czyli „wreszcie sobie poszli”
26.08.2024
 • - Podstawowe sprawy administracyjne zamykające projekt (odbiory, rozliczenia, rozwiązanie zespołu)
 • - Dokumentacja poprojektowa
 • - Handover to run – kluczowy moment
 • - Trening i szkolenie
 • - Porażka w projekcie – jak zamknąć projekt, który się nie powiódł lub skończył przed czasem
  bez osiągnięcia zaplanowanego efektu?
 • - Ewaluacja projektu i podsumowanie doświadczeń, a także wyciąganie wniosków (lessons learned)
 • - Pułapki i konsekwencje braku formalnego zamknięcia projektu
Zajęcia nr 13.
Wprowadzenie do Agile, czyli „będzie pan zadowolony”
28.08.2024
 • - Agile: manifest, zasady, wartości
 • - Różnice między podejściem Waterfall a Agile
 • - Rola PM w Agile
Zajęcia nr 14.
Zwinne metodologie zarządzania – Scrum i Kanban, czyli żabie skoki
02.09.2024
 • - Scrum: role, mierniki (m.in. MVP), trudności, zalety i ograniczenia
 • - Realizacja i kontrola projektu zgodnie ze Scrum
 • - Przygotowanie do roli Scrum Mastera
 • - Product Owner w projektach scrumowych
 • - Symulacja Kanban
 • - Zarządzanie wymaganiami w projektach typu Agile i Scrum
 • - Skalowanie Agile, frameworki, podstawy SAFe
Zajęcia nr 15.
Narzędzia PM, czyli wspomagacze
04.09.2024
 • - Jira
 • - Wykres Gantta
 • - Roadmapping
 • - to-do apps m.in.: Asana, Gitlab, Trello
 • - MS Project
Zajęcia nr 16.
Planowanie projektu w modelu hybrydowym – jak ożenić wodę i ogień?
09.09.2024
 • - Trójkąt zarządzania projektem – zakres, czas, budżet
 • - Planowanie projektu w modelu hybrydowym
 • - Wprowadzenie do planu projektu – wszystko, co istotne ma odzwierciedlenie w jednym dokumencie
Dowiedz się więcej
i skorzystaj z promocji
Wypełnij formularz, a nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.
Pole obowiązkowe
Promocja "LABA SPRING SALE 1+1" trwa do 31 maja 2024 r. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły w regulaminie.

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.
Uzyskaj informacje