Uzyskaj informacje

IT project manager

Rafał Kucharzyk

Senior Project Manager w Capgemini

DATY:

05.02 – 28.03.2024

 

Laba została zatwierdzona
przez PMI
do wydania 24
godzin kontaktowych
i PDU dla tego kursu

CZAS TRWANIA:

8 TYGODNI

Poniedziałki i czwartki

18:30 – 20:00

 

Junior
lector
Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online
Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online Kurs online

Na kursie:

 • zrozumiesz i opanujesz prowadzenie projektu IT od A do Z
 • poznasz specyfikę pracy przy projektach IT
 • nauczysz się definiować, weryfikować i zarządzać wymaganiami
  w projektach IT
 • opanujesz zarządzanie ryzykiem w całym cyklu życia projektu IT oraz elastyczne reagowanie
  na zmiany
 • poznasz techniki monitorowania
  i raportowania
 • nauczysz się korzystać
  z narzędzi potrzebnych
  w efektywnym i sprawnym zarządzaniu projektami

TEN KURS JEST DLA

Jesteś PM spoza branży IT

Zdobędziesz umiejętności kompleksowego zarządzania projektami i zrozumiesz rolę Project Managera w IT.

Jesteś managerem projektu w IT z doświadczeniem do roku

Zrozumiesz terminologię związaną z projektami IT i nauczysz się pracować z danymi, dokumentacją oraz zespołami programistów.

Jesteś specjalistą IT

Poprawisz umiejętność zarządzania projektem oraz komunikację z interesariuszami, co przełoży się na efektywność twoich działań.

Chcesz przekwalifikować się do roli IT PM

Uporządkujesz wiedzę i poprawisz zarządzanie budżetami, przewidywanie ryzyka oraz monitorowanie projektów IT.

Jesteś PM spoza branży IT

Zdobędziesz umiejętności kompleksowego zarządzania projektami i zrozumiesz rolę Project Managera w IT.

Jesteś managerem projektu w IT z doświadczeniem do roku

Zrozumiesz terminologię związaną z projektami IT i nauczysz się pracować z danymi, dokumentacją oraz zespołami programistów.

Jesteś specjalistą IT

Poprawisz umiejętność zarządzania projektem oraz komunikację z interesariuszami, co przełoży się na efektywność twoich działań.

Chcesz przekwalifikować się do roli IT PM

Uporządkujesz wiedzę i poprawisz zarządzanie budżetami, przewidywanie ryzyka oraz monitorowanie projektów IT.

Program Kursu

poniedziałek
05.02.2024
godz. 18:30-20:00

Podstawy zarządzania projektami, czyli czym projekt jest i jak się zaczyna

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami (BaU a projekt wg PRINCE2)
 • Aspekty zarządzania projektem – cykl życia projektu
 • Określanie celów i zakresu projektu
 • Tworzenie struktury rozkładu pracy – WBS
 • Planowanie projektu i harmonogramowanie
czwartek
08.02.2024
godz. 18:30-20:00

Wprowadzenie do specyfiki projektów IT. ITIL, czyli opisanie świata IT

 • Różnice pomiędzy projektem IT a projektem tradycyjnym
 • Zarządzanie usługami informatycznymi, rodzaje projektów informatycznych, podstawy ITIL
 • Miejsce projektu w organizacji
 • Etapy projektu informatycznego: od inicjacji do zakończenia. (skupienie na modelu zgodnym z metodologią PRINCE, czynności w danej fazie, oczekiwane efekty i artefakty)
 • Trójkąt PM: czas, budżet, jakość
 • Lean Canvas – wygodny sposób na opisanie pomysłu
poniedziałek
12.02.2024
godz. 18:30-20:00

Oprogramowanie, testowanie, deployment, czyli jak się dogadać z zespołem

 • Model rozwoju oprogramowania – kaskadowy, prototypowy, przyrostowy
 • Wersjonowanie kodu
 • Testy: rodzaje testów ich dobór i znaczenie dla projektu
 • Deployment i release – wdrożenie części lub całości prac projektowych (planowanie, środowiska, etapy, wymagania i procedury formalne, wpływ na inne obszary organizacji, okienka czasowe, planowanie)
 • Migracja oraz transformacja jako inne rodzaje projektów IT
czwartek
15.02.2024
godz. 18:30-20:00

Kaskadowe zarządzanie projektem – Waterfall, czyli Gang Olsena

 • Projekty kaskadowe na podstawie metodologii PRINCE2
 • Zarządzanie kosztem i czasem w projekcie – forecast, actuals
 • Ryzyko i zmiany w projekcie
poniedziałek
19.02.2024
godz. 18:30-20:00

Koncepcja projektu, czyli dobrymi chęciami…

 • Kontekst biznesowy – po co jest powoływany konkretny projekt i jakie nadzieje wiąże z nim sponsor
 • Uzasadnienie biznesowe i kontrola w projektach kaskadowych
 • Karta projektu – wszystko w jednym miejscu, czyli biznesplan projektu
 • Solucja
 • Pryzmat specyfiki branżowej, dojrzałości projektowej i kultury organizacyjnej – wpływ środowiska na organizację projektu
 • Organizacja projektu, w tym procedura zarządzania zmianą
czwartek
22.02.2024
godz. 18:30-20:00

Zarządzanie wymaganiami, czyli „ale o co kaman?”

 • Podstawy metodyki BABOK
 • Struktura BABOK
 • Podstawowe techniki BABOK
 • Różne metody walidacji wymagań (np. MoSCoW)
 • Priorytetyzacja, zależności
 • Często pomijane wymagania dla projektów cloudowych
 • Bezpieczeństwo aplikacji
poniedziałek
26.02.2024
godz. 18:30-20:00

Zarządzanie zasobami, czyli dylemat krótkiej kołderki

 • Weryfikacja i audyt zakresu harmonogramu i budżetu oraz wychwycenie zmian od momentu zatwierdzenia projektu i przygotowania planu projektu
 • Pozyskanie i budowanie zespołu – zasoby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Aplikacje, licencje, certyfikaty, dostępy, korzystanie z usług typu SaaS w projektach IT
 • Uruchomienie projektu i spotkanie inicjujące
czwartek
29.02.2024
godz. 18:30-20:00

Zarządzanie ryzykiem, czyli czarnowidztwo

 • Sposoby i czas identyfikowania i adresowanie ryzyk
 • Wczesne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów mających wpływ na projekt
 • Ochrona projektu przed zagrożeniami
poniedziałek
04.03.2024
godz. 18:30-20:00

Monitorowanie i kontrola projektu, czyli „makaron na uszy”

 • Monitorowanie postępu projektu
 • Zarządzanie zmianami w projekcie
 • Raportowanie i komunikacja w projekcie
 • Kontrola kosztów i jakości
 • Zarządzanie problemami projektowymi
czwartek
07.03.2024
godz. 18:30-20:00

Komunikacja z interesariuszami, czyli głuchy telefon

 • Interesariusze (stakeholders), vendors
 • Plan komunikacji jako część organizacji projektu
 • Efektywne spotkania na żywo oraz zdalnie z wykorzystaniem narzędzi online
 • Raportowanie statusu i postępu wraz z istotnymi wymiarami projektu
 • Nagradzanie i docenianie członków zespołu oraz osób związanych w projektem
 • Dbanie o dobry wizerunek (PR) projektu i członków zespołu
 • Sposoby reagowania na kryzysy wizerunkowe
poniedziałek
11.03.2024
godz. 18:30-20:00

Umiejętności liderskie i praca zespołowa – „za mną” czy „naprzód”?

 • Etapy rozwoju zespołu
 • Motywacja zespołu
 • Feedback – przekazywanie i otrzymywanie
 • Spotkania 1x1
 • Rozwiązywanie konfliktów
poniedziałek
14.03.2024
godz. 18:30-20:00

Zakończenie projektu, czyli „wreszcie sobie poszli”

 • Podstawowe sprawy administracyjne zamykające projekt (odbiory, rozliczenia, rozwiązanie zespołu)
 • Dokumentacja poprojektowa
 • Handover to run – kluczowy moment
 • Trening i szkolenie
 • Porażka w projekcie – jak zamknąć projekt, który się nie powiódł lub skończył przed czasem bez osiągnięcia zaplanowanego efektu?
 • Ewaluacja projektu i podsumowanie doświadczeń, a także wyciąganie wniosków (lessons learned)
 • Pułapki i konsekwencje braku formalnego zamknięcia projektu
czwartek
18.03.2024
godz. 18:30-20:00

Wprowadzenie do zwinnego zarządzania projektami – Agile, czyli „będzie pan zadowolony”

 • Agile: manifest, zasady, wartości
 • Różnice między podejściem Waterfall a Agile
 • Rola PM w Agile
poniedziałek
21.03.2024
godz. 18:30-20:00

Zwinne metodologie zarządzanie projektem – Scrum i Kanban, czyli żabie skoki

 • Scrum: role, mierniki (m.in. MVP), trudności, zalety i ograniczenia
 • Realizacja i kontrola projektu zgodnie ze Scrum
 • Przygotowanie do roli Scrum Mastera
 • Product Owner w projektach scrumowych
 • Symulacja Kanban
 • Zarządzanie wymaganiami w projektach typu Agile i Scrum
 • Skalowanie Agile, frameworki, podstawy SAFe
czwartek
25.03.2024
godz. 18:30-20:00

Narzędzia PM, czyli wspomagacze

 • Jira
 • Wykres Gantta
 • Roadmapping
 • to-do apps m.in.: Asana, Gitlab, Trello
 • MS Project
czwartek
28.03.2024
godz. 18:30-20:00

Planowanie projektu w modelu hybrydowym, czyli jak ożenić wodę i ogień

 • Trójkąt zarządzania projektem – zakres, czas, budżet
 • Planowanie projektu w modelu hybrydowym
 • Wprowadzenie do planu projektu – wszystko, co istotne ma odzwierciedlenie w jednym dokumencie

PROWADZĄCY

Rafał Kucharzyk

 • Senior Project Manager w Capgemini
 • Od 13 lat pracuje jako IT project manager
 • Pracował jako IT product manager dla Onet.pl, Mobiteam, Sointeractive oraz jako kierownik projektów multimedialnych w New Amsterdam
 • Certyfikaty i szkolenia:
   
  • Scrum Product Owner Certified (SPOC)
  • Professional Scrum Master I (PSM I)
  • Prince2 Foundation
  • AgilePM Foundation
  • ITIL Foundation
lector

UZYSKAJ INFORMACJE

Chcę dowiedzieć się więcej o tym kursie

Wypełnij formularz, a nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.

Pole obowiązkowe