Kurs
online

Analiza finansowa

Rozwiń swoją karierę w analizie finansowej i zapisz się na praktyczny kurs prowadzony przez eksperta w tej dziedzinie. Poczuj się pewnie w finansach, zrozum zależności pomiędzy raportami i wdróż najlepsze praktyki sprawozdawczości. Dzięki tym umiejętnościom będziesz mieć realny wpływ na zwiększenie stabilności finansowej organizacji i będziesz planować wydatki w oparciu o dane oraz profesjonalnie prezentować wnioski z analiz przed decydentami.
Nauczysz się analizować kluczowe sprawozdania finansowe jako całość i wykorzystywać analizę wskaźnikową do oceny kondycji finansowej organizacji
Zyskasz praktyczne umiejętności w zakresie analizy finansowej oraz dowiesz się co zawierają poszczególne pozycje w sprawozdaniach i jakie zasady nimi rządzą
Zrozumiesz pojęcia analizy finansowej oraz interpretację poszczególnych wskaźników
Poznaj swojego
nowego wykładowcę:
Elżbieta Kurczak
Manager finansów w firmie Unext
Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansach, głównie w obszarze ubezpieczeń
Koncentruje się na optymalizacji procesowej, kosztowej poprzez wprowadzanie automatyzacji i wdrażanie systemów ERP (Enterprise Resource Planning)
Jest odpowiedzialna za analizy zarządcze, monitorowanie płynności finansowej, przygotowanie i rozliczanie budżetów
Certyfikowana w standardzie The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), czołowej organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości
Dzięki zajęciom nauczysz się prognozować przyszłe wyniki finansowe i przekazywać wyniki swojej analizy decydentom.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
P&L, Bilans, Cashflow
Będziesz potrafił samodzielnie czytać i interpretować raporty finansowe. Poznasz każdy z trzech raportów i relacje, jakie je łączą. Zrozumiesz zasady rachunkowości oraz przejdziesz przez zbiór pojęć związanych z finansami.
Prognozy i inwestycje
Nauczysz się patrzeć w przyszłość i będziesz w stanie podejmować trafne decyzje inwestycyjne biorąc pod uwagę szereg czynników. Dodatkowo poznasz przykłady projektów inwestycyjnych i możliwe przyczyny porażek tych projektów.
Komunikacja
Poznasz rekomendacje ekspertki w zakresie tworzenia wartościowej i atrakcyjnej prezentacji. Nauczysz się przygotowywać dane do prezentacji i odpowiednio dostosowywać przekaz do decydenta.
Zaczynamy:
4 września
Czas trwania:
8 tygodni
14 zajęć
21 godzin
Format:
Webinary + feedback od wykładowcy,
dotyczący zadań domowych
Język: polski
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej Ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne. Z ich pomocą nauczysz się analizować modele finansowe w Excelu i wykorzystywać je w praktyce.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies z wykładowcami.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Nowoczesny system zarządzania
4 września, poniedziałek, 18:30 - 20:00
 • - Różne perspektywy analizy finansowej
 • - Kluczowe elementy rachunkowości
 • - Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorstwa
Zajęcia nr 2.
Bilans w analizie sprawozdania finansowego
6 września, środa, 18:30 - 20:00
 • - Aktywa, pasywa, kapitał własny — jak działa bilans
 • - Zasady wyceny aktywów i pasywów
 • - Analiza case studies
Zajęcia nr 3.
Rachunek zysków i strat w analizie sprawozdania finansowego
11 września, poniedziałek, 18:30 - 20:00
 • - Zasada memoriałowa i jej wpływ na wynik finansowy
 • - Ocena zyskowności organizacji
 • - Dobre praktyki w tworzeniu rachunku zysków i strat
 • - Analiza case studies
Zajęcia nr 4.
Rachunek przepływów pieniężnych w analizie sprawozdania finansowego
13 września, środa, 18:30 - 20:00
 • - Od rachunku zysków i strat do rachunku przepływów pieniężnych
 • - Zalety zasady kasowej
 • - Przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe
 • - Analiza case studies
Zajęcia nr 5.
Tworzymy sprawozdanie finansowe krok po kroku w programie Excel (warsztaty)
18 września, poniedziałek, 18:30 - 20:00
 • - Od surowych danych do sprawozdań finansowych
 • - Excel w pracy finansisty — formuły i najczęściej stosowane funkcje
 • - Działanie modelu finansowego w praktyce
Zajęcia nr 6.
Praktyczna ocena kondycji finansowej organizacji przy pomocy analizy wskaźnikowej
20 września, środa, 18:30 - 20:00
 • - Kapitał obrotowy i wydatki kapitałowe
 • - Pułapki analizy wskaźnikowej
 • - Nowoczesna inżynieria finansowa – korzyści i zagrożenia
Zajęcia nr 7.
Jakościowe aspekty analizy finansowej
25 września, poniedziałek, 18:30 - 20:00
 • - Analiza rentowności
 • - Analiza zadłużenia
 • - Analiza płynności finansowej
 • - Analiza sprawności działania
Zajęcia nr 8.
Analiza sprawozdań finansowych na przykładach (warsztaty)
27 września, środa, 18:30 - 20:00
 • - Analiza powiązań w ramach sprawozdań finansowych
 • - Badanie struktury kapitałowo-majątkowej
 • - Rola informacji dodatkowej
 • - Sygnały ostrzegawcze
Zajęcia nr 9.
Budżetowanie, prognozowanie i analiza odchyleń
2 października, poniedziałek, 18:30 - 20:00
 • - Budowanie planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 • - Cele realizowane przez budżetowanie
 • - Zastosowanie opracowanych modeli finansowych i inwestycyjnych do prognozy przyszłych wyników finansowych
 • - Źródła informacji, czyli współpraca z osobami decyzyjnymi i innymi zespołami wewnątrz organizacji
 • - Analiza odchyleń od prognozy
Zajęcia nr 10.
Controlling — zarządzanie kosztami
4 października, środa, 18:30 - 20:00
 • - Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji
 • - Problemowe rachunki kosztów
 • - Interpretacja raportów kontrolno-wynikowych
 • - Analiza case studies
Zajęcia nr 11.
Prezentacja danych finansowych i rekomendacji osobom decyzyjnym, zarządowi i podmiotom zewnętrznym
9 października, poniedziałek, 18:30 - 20:00
 • - Przygotowanie modeli finansowych do prezentacji menedżerskich
 • - Jak pracować z osobami decyzyjnymi i na co zwrócić uwagę
 • - Analiza case studies prezentacji
Zajęcia nr 12.
Wartość pieniądza w czasie i wstęp do analizy projektów inwestycyjnych
11 października, środa, 18:30 - 20:00
 • - Ryzyka w projekcie inwestycyjnym (inflacja, ryzyko walutowe, nieprzewidziane koszty i opóźnienia)
 • - Charakterystyka dobrze zarządzanej, zyskownej spółki
 • - Wskaźniki zwiastujące kłopoty finansowe
 • - Analiza wybranych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych
Zajęcia nr 13.
W kierunku przyszłości – analiza finansowa projektów inwestycyjnych
16 października, poniedziałek, 18:30 - 20:00
 • - Przykłady projektów inwestycyjnych
 • - Określanie minimalnej stopy zwrotu z projektów inwestycyjnych
 • - Praktyczne sposoby oceny finansowej projektów
 • - Przyczyny porażek projektów inwestycyjnych
Zajęcia nr 14.
Wycena firmy
18 października, środa, 18:30 - 20:00
 • - Plan projektu i współpraca z zespołem projektowym
 • - Budowa modelu kosztowego i przychodowego projektu
 • - Uwzględnienie ryzyk w modelu
 • - Od zysku do przepływów pieniężnych
 • - Ocena inwestycyjna projektu i tworzenie rekomendacji
 
Liderzy na rynku
edukacji online
Przez ponad 5 lat pomagamy osiągać cele zawodowe
Nasze kursy ukończyło już ponad 35 tysięcy słuchaczy i ta liczba codziennie rośnie
Pomagamy zdobyć praktyczną wiedzę razem z najlepszymi specjalistami z każdej dziedziny
Nasz cel – wesprzeć twój rozwój zawodowy. Nasze kursy – to więcej niż same wykłady. 
Twoja nauka w jednym miejscu
Dzięki profilowi w naszym systemie wszystkie materiały, zajęcia i zadania domowe masz zawsze pod ręką.
Zawsze online
Wykładowca i twój osobisty opiekun odpowiedzą na wszystkie twoje pytania. Wystarczy, że je zadasz.
System zadań domowych i testów
Sprawi, że zdobędziesz umiejętności praktyczne. 
Certyfikat ceniony przez pracodawców
Potwierdzenie twojej wiedzy i umiejętności. 
Dostęp do materiałów kursu na zawsze
Lekcje, studia przypadków i artykuły są wygodnie poukładane i nigdy się nie zgubią.
Zapisz się
na kurs
Żeby zapisać się na kurs,
wypełnij formularz.
Rejestrując się na kurs i klikając przycisk „zapisuję się” zgadzasz się z warunkami oferty i polityką prywatności i ochrony danych osobowych.
Pole obowiązkowe
Aktualna wiedza to pierwszy krok do rozwoju kariery. Nasi studenci pracują w czołowych firmach na wysokich stanowiskach – zostań jednym z nich.
więcej informacji