Cyberbezpieczeństwo – kurs online | Szkoła biznesu Laba
Uzyskaj informacje

Cyberbezpieczeństwo

Mateusz Siedlarz

IT Director w Ardigen SA

DATY:

6 czerwca – 30 lipca


 

CZAS TRWANIA:

8 tygodni

18.30-20.00

wtorki i czwartki

JUNIOR
MIDDLE
lector
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

Po kursie będziesz umieć:

 • identyfikować i zapobiegać zagrożeniom firmowej infrastruktury IT
 • używać Dockera/Kubernetesa oraz wirtualizatorów
 • zapewnić bezpieczeństwo danych i hosta
 • korzystać z VPN i konfigurować serwer RADIUS
 • skonfigurować sieć zabezpieczoną przed atakami i złośliwym oprogramowaniem
 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemów IT pod względem poufności i integralności danych
 • przygotować organizację do wdrożenia normy ISO/IEC 27001

Dla kogo jest ten kurs?

Administratorów systemów i administratorów IT

Chcesz dowiedzieć się, jak chronić infrastrukturę sieciową i wrażliwe dane? Poznaj sposoby na wzmocnienie sieci oraz uniknięcie nieautoryzowanego dostępu. Zrozum zasady cyberbezpieczeństwa i identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Zacznij też korzystać z Dockera/Kubernetesa oraz wizualizatorów.

Specjaliści IT (np. support i QA), którzy chcą wejść do branży cybersecurity

Popraw bezpieczeństwo pracy zdalnej, zapewnij obsługę certyfikatów przez proxy oraz zdobądź umiejętności korzystania z Dockera/Kubernetesa i wirtualizatorów. Zacznij planować i zabezpieczać backupy oraz poznaj metody konfiguracji VPN. Odkryj nowe możliwości kariery i zrób pierwszy krok w kierunku specjalizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Junior cybersecurity specialists

Zyskasz nowe umiejętności z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy zdalnej oraz obsługi użytkowników, co wzmocni twoją pozycję w firmie. Zapewnisz obsługę certyfikatów przez proxy i opanujesz używanie Dockera/Kubernetesa oraz wirtualizatorów. Wprawisz się w planowaniu i zabezpieczaniu backupów oraz konfigurowaniu VPN-ów. Zapewnisz sobie mocny start w dalszym rozwoju kariery.

Administratorów systemów i administratorów IT

Chcesz dowiedzieć się, jak chronić infrastrukturę sieciową i wrażliwe dane? Poznaj sposoby na wzmocnienie sieci oraz uniknięcie nieautoryzowanego dostępu. Zrozum zasady cyberbezpieczeństwa i identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Zacznij też korzystać z Dockera/Kubernetesa oraz wizualizatorów.

Specjaliści IT (np. support i QA), którzy chcą wejść do branży cybersecurity

Popraw bezpieczeństwo pracy zdalnej, zapewnij obsługę certyfikatów przez proxy oraz zdobądź umiejętności korzystania z Dockera/Kubernetesa i wirtualizatorów. Zacznij planować i zabezpieczać backupy oraz poznaj metody konfiguracji VPN. Odkryj nowe możliwości kariery i zrób pierwszy krok w kierunku specjalizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Junior cybersecurity specialists

Zyskasz nowe umiejętności z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy zdalnej oraz obsługi użytkowników, co wzmocni twoją pozycję w firmie. Zapewnisz obsługę certyfikatów przez proxy i opanujesz używanie Dockera/Kubernetesa oraz wirtualizatorów. Wprawisz się w planowaniu i zabezpieczaniu backupów oraz konfigurowaniu VPN-ów. Zapewnisz sobie mocny start w dalszym rozwoju kariery.

PROGRAM KURSU

Planowanie i zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Środki kontrolne
 • Rodzaje audytów (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Budowanie zespołu IT odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo w organizacji

Zarządzanie ryzykiem

 • Definicja ryzyka cybernetycznego
 • Ocena ryzyka bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Kontrole bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Zagrożenie cybernetyczne i luki w bezpieczeństwie cybernetycznym
 • Sposoby adresowania ryzyk
 • Analiza wpływu na biznes

Bezpieczna wymiana danych

 • Analiza ryzyka związana z wymianą danych z klientami zewnętrznymi
 • Sposoby na bezpieczną wymianę danych
 • Użytkowanie bezpiecznych kanałów komunikacyjnych
 • Techniki uwierzytelniania i autoryzacji
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Ocena i testy bezpieczeństwa

 • Skanowanie podatności
 • Testy penetracyjne
 • Specyfika bezpieczeństwa urządzeń mobilnych

Wirtualizacja

 • Omówienie podstawowych pojęć związanych z wirtualizacją
 • Rodzaje wirtualizacji
 • Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi środowiskami
 • Zabezpieczenia wirtualizacji

Wprowadzenie do Dockera i Kubernetesa

 • Czym jest Docker i Kubernetes oraz ich rola w konteneryzacji aplikacji
 • Zalety konteneryzacji, takie jak przenośność aplikacji i konsystencja środowiska
 • Konteneryzacja jako technologia umożliwiająca izolację aplikacji
 • Architektura Kubernetesa i jego rola w automatyzacji wdrażania oraz zarządzania aplikacjami w kontenerach

Jak bezpiecznie deployować aplikacje w środowisku Docker i Kubernetes?

 • Konfiguracja bezpiecznych kontenerów/podów
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do kontenerów/podów
 • Monitorowanie i audytowanie aplikacji
 • Aktualizacje i patchowanie

Backupy

 • Strategie tworzenia kopii zapasowych danych
 • Przechowywanie kopii zapasowych w bezpiecznych lokalizacjach
 • Procedury przywracania danych z kopii zapasowych
 • Archiwizacja danych zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi i biznesowymi

Podstawowa ochrona sieci

 • Rodzaje ataków w cyberprzestrzeni
 • Konfiguracja i zarządzanie zapory sieciowej (firewall)
 • Bezpieczna segmentacja sieciowa
 • Wykorzystanie VPN do bezpiecznego zdalnego dostępu
 • Konfiguracja serwera RADIUS

Bezpieczeństwo pracy zdalnej

 • Zasady bezpiecznego korzystania z sieci publicznych
 • Narzędzia do zdalnej pracy
 • Wdrażanie protokołów uwierzytelniania wielopoziomowego (MFA)
 • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej

Szyfrowanie

 • Wprowadzenie do kryptografii
 • Infrastruktura klucza publicznego (Public key infrastructure)
 • Szyfrowanie danych w spoczynku i w transmisji
 • Wykorzystanie certyfikatów SSL/TLS
 • Proxy

ISO/IEC 27001

 • Wprowadzenie do normy ISO/IEC 27001
 • Zasady i cele ISO/IEC 27001
 • Plan ciągłości działania (BCP)
 • Testowanie i aktualizacja planów awaryjnych

Zabezpieczenie routera

 • Systemy wykrywania i zapobiegania intruzom (IDS/IPS)
 • Ustawienia zabezpieczeń routerów, w tym tuneli VPN
 • Monitorowanie ruchu sieciowego i reagowanie na niepożądane działania
 • Zasady konfiguracji filtrów pakietów i reguł dostępu na routerze

Identity management

 • Zarządzanie tożsamościami użytkowników i zasobami systemowymi
 • Scentralizowany systemu uwierzytelniania
 • Monitorowanie i zarządzanie tożsamościami w organizacji
 • SSO

Reakcja na incydenty

 • Opracowanie planu reagowania na incydenty bezpieczeństwa
 • Szkolenie personelu w zakresie reagowania na ataki i incydenty
 • Kategoryzacja i priorytetyzacja incydentów zgodnie z ich wpływem i skutkami
 • Wdrażanie działań naprawczych i poprawczych po incydentach
 • >

Kariera w cybersecurity

 • Ścieżki kariery w cybersecurity
 • Jakie kompetencje uwzględnić w CV?
 • Czego spodziewać się w trakcie rekrutacji – zadania, testy
 • Certyfikaty – w które warto inwestować?

Prowadzący

Mateusz Siedlarz

 • Pracuje jako IT Director w Ardigen SA, gdzie odpowiada za cyberbezpieczeństwo
 • W karierze administratora IT przeszedł pełną drogę od supportu użytkownika przez tworzenie clustrów kubernetesowych aż po zarządzanie całym działem IT
 • Pracował dla: Dwellers, Booktrails otaz Selvita
 • Stawia na automatyzację działów IT i upraszczanie rutynowych zadań
lector

Dlaczego warto wybrać Labę IT?

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

Spersonalizowany feedback

Kursy online prowadzone na żywo

Wsparcie wykładowcy i materiały szkoleniowe

Regularne monitorowanie postępów

Wymiana doświadczeń i networking

CV booster

UZYSKAJ INFORMACJE

Dowiedz się więcej

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz ceny kursu.

Pole obowiązkowe
   

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.

FAQ

Wymagania przed rozpoczęciem kursu

 • Podstawowa znajomość obszaru IT
 • Praca minimum jako IT support
 • Minimalny background techniczny

Oprogramowanie

 • KVM (wirtualizator darmowy)
 • HyperV (darmowy pod Windowsa)
 • Proxmox (darmowy)
 • Docker (darmowy)
 • Kubernetes (darmowy)
 • Nginx (darmowy)
 • OpenVPN (darmowy)
 • FreeIPA (darmowy)
 • SFTP (darmowy)

Efekt kursu

 • Konfiguracja serwera do wymiany danych
 • Ukrycie aplikacji za reverse proxy
 • Zestawienie tunelu Ipsec
 • Napisanie BCP, Deployment i expose poda lub kontenera
 • Stworzenie procedury obsługi incydentu