Blockchain developer – kurs online | Szkoła biznesu Laba

KURS ONLINE

Blockchain developer

Damian Gądziak Blockchain
Developer & CTO
DevChain

teacher

OPANUJ
TECHNOLOGIĘ BLOCKCHAIN

CZAS TRWANIA:

5 CZERWCA – 22 LIPCA 2024
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY
18:00–20:00


POZIOM: MIDDLE

Multidyscyplinarne szkolenie z zakresu technologii blockchain, na którym zrozumiesz, jak funkcjonują aplikacje zdecentralizowane i smart kontrakty. Nauczysz się programować, obsługiwać i wdrażać nowoczesne aplikacje Web 3.0. Poznasz takie zagadnienia jak GameFi, DAO, DeFi, stworzysz własne tokeny NFT i wykorzystasz je w praktyce. Dołącz już dziś i zdobądź wiedzę, która stanowi fundamenty współczesnej branży IT.

KURS JEST PRZEZNACZONY DLA:

 • Deweloperów oprogramowania

  Programujesz w JavaScript? Zdobądź nowe umiejętności i naucz się tworzyć aplikacje zdecentralizowane. Wejdź do świata blockchain i opanuj podstaw Solidity. Na kursie poznasz praktyczne zastosowania tej technologii i dowiesz się, jak ją wykorzystać w obecnych oraz przyszłych projektach.

 • Specjalistów IT

  Chcesz poznać technologię blockchain? Dołącz do kursu, na którym nauczysz się jak działają sieci zdecentralizowane, zaprogramujesz swoje pierwsze smart kontrakty i postawisz lokalne sieci testowe. Praca przy rozwiązaniach dla branż regulowanych otworzy przed tobą nowe możliwości zawodowe.

 • Założycieli start-upów i przedsiębiorców technologicznych

  Jesteś founderem z wiedzą programistyczną? Poszerz wiedzę o to, jak funkcjonują kryptowaluty i sieci blockchain. Wprowadzimy cię do świata zdecentralizowanych organizacji (DAO) i finansów (DeFi), nauczysz się programować aplikacje Web 3.0 i zrozumiesz, jak funkcjonują start-upy z tej branży.

GŁÓWNE TEMATY:

 1. Technologia blockchain

  Zyskasz solidne podstawy teoretyczne i praktyczne dotyczące działania technologii blockchain, w tym Ethereum i jego ekosystemu. Pozwoli ci to zrozumieć kluczowe koncepcje takie jak: bloki, łańcuchy, kryptografia i smart kontrakty.

 2. Programowanie smart kontraktów

  Zdobędziesz kompetencje w pisaniu, testowaniu i wdrażaniu smart kontraktów w Solidity, co jest niezbędne do tworzenia zaawansowanych aplikacji w blockchainie.

 3. PROJEKT KOŃCOWY – DAPP DO ZARZĄDZANIA AKTYWAMI CYFROWYMI

  Stworzysz w pełni funkcjonalny projekt, za pomocą którego będziesz zarządzać portfelem różnorodnych aktywów cyfrowych (kryptowaluty, tokeny, NFT). Przygotujesz i przetestujesz kontrakty reprezentujące tokeny cyfrowe oraz tokeny NFT.

PROWADZĄCY

DAMIAN
GĄDZIAK

 • Założyciel oraz Blockchain Developer w DevChain (agencja specjalizująca się w projektowaniu zdecentralizowanych aplikacji) oraz współzałożyciel kilku start-upów e-commerce
 • Ma ponad 12 lat doświadczenia w programowaniu, z czego 6 lat przeznaczył na rozwój aplikacji wykorzystujących technologię blockchain
 • Pracował dla start-upów, banków i korporacji tworząc systemy CRM, giełdy, kantory, systemy do arbitrażu i handlu oraz prowadząc IEO/ICO dla swoich klientów
 • Otrzymał wyróżnienie „Honorable Mentions” od Google za prace nad znalezieniem i zdiagnozowaniem błędu bezpieczeństwa w jednej z usług Google
 • Uzyskał certyfikat „AI Devs 2 – Connect GPT-4 with application and automation logic”
 • Zajął trzecie miejsce w konkursie organizowanym przez Krajową Administrację Skarbową na stworzenie oprogramowania „Inteligentny robot do walki z cyberprzestępczością”
 • Współpracował z firmami:

PROGRAM KURSU

01

05.06.2024, 18:00-20:00

Wprowadzenie do technologii blockchain

 • Czym są kryptowaluty, tokeny i blockchain?
 • Mocne i słabe strony tej technologii
 • Ideologia technologii i projektów Web3
 • Podstawy bezpieczeństwa cyfrowego
 • Algorytmy proof-of-work i proof-of-stake
 • Czym są hard forki i soft forki?
 • Rodzaje sieci blockchain: publiczne, prywatne, testowe
 • Mechanizm sieci blockchain, konsensus, synchronizacja
 • Demonstracja działania blockchain na przykładzie integracji ze smart kontraktem
02

10.06.2024, 18:00-20:00

Podstawy kryptografii, tworzenie adresu portfela

 • Wprowadzenie do kryptografii
 • Wyjaśnienie hashowania na przykładzie blockchaina
 • Wyjaśnienie szyfrowania oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI)
 • Demonstracja użycia kluczy prywatnych i publicznych
 • Utworzenie własnego adresu w sieci blockchain
 • Zarządzanie portfelem, odtworzenie adresu za pomocą klucza prywatnego lub mnemonic phrases
 • Podpisanie wiadomości za pomocą własnego adresu
03

12.06.2024, 18:00-20:00

Podstawy ekosystemu Ethereum, działanie transakcji

 • Wprowadzenie do popularnych portfeli kryptowalut (MEW, MetaMask, portfele sprzętowe)
 • Demonstracja węzła sieci blockchain na przykładzie węzła testowego Ethereum
 • Przedstawienie ideii Faucet
 • Ethereum Virtual Machine i jego rola w wykonywaniu smart kontraktów
04

17.06.2024, 18:00-20:00

Podstawy programowania w Solidity

 • Struktura i składnia
 • Typy danych
 • Zmienne: stałe, globalne, lokalne
 • Funkcje: definicja, modyfikatory dostępu, typy zwracane
 • Kontrola przepływu: if, else, for, while, do-while
 • Obsługa wyjątków: assert, require, revert, try/catch
 • Struktury danych: tablice, struktury, mapowania (mappings), enum
 • Modyfikatory funkcji i warunki dostępu
 • Dziedziczenie i interfejsy w Solidity
 • Wzorce projektowe w Solidity: Factory, Singleton, Proxy
 • Optymalizacja kosztów gazu
 • Deployment smart kontraktów: narzędzia i środowiska (Remix, Truffle, Hardhat, Ganache)
 • Contract Wizards
05

19.06.2024, 18:00-20:00

Wprowadzenie do programowania smart kontraktów, tworzenie własnego tokena

 • Standardy tokenów: ERC-20, BEP-20
 • Podstawy tworzenia smart kontraktu dla tokena
 • Wprowadzenie do Remix IDE
 • Implementacja standardu ERC-20
 • Funkcje i zdarzenia w standardzie ERC-20
 • Mechanizmy transferu i zatwierdzania transakcji
 • Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa i antyspamowych
 • Deployment tokena w sieci Polygon Mumbai w środowisku Remix IDE
 • Najlepsze praktyki i wzorce w programowaniu tokenów
06

24.06.2024, 18:00-20:00

Programowanie tokenów NFT

 • Wprowadzenie do NFT (Non-fungible tokens)
 • Różnice między tokenami fungible (zamiennymi) a non-fungible (niezamiennymi)
 • Standardy tokenów NFT: ERC-721 i ERC-1155, omówienie różnic i zastosowania
 • Funkcje i zdarzenia w standardach ERC-721 i ERC-1155
 • Metadane i ich przechowywanie
 • Minting (wybijanie) tokenów NFT
 • Zarządzanie własnością i transferem NFT
 • Użycie biblioteki OpenZeppelin do tworzenia NFT
 • Integracja NFT z aplikacjami i grami
07

26.06.2024, 18:00-20:00

Testowanie smart kontraktów

 • Testowanie smart kontraktów (Truffle, Hardhat, Foundry)
 • Wykorzystanie JavaScript i TypeScript do testowania smart kontraktów
 • Mockowanie i stubbing w testach smart kontraktów
 • Testowanie bezpieczeństwa smart kontraktów (reentrancy, overflow/underflow, etc.)
08

01.07.2024, 18:00-20:00

Programowanie DApp. Interakcja z kontraktami

 • Instalacja i konfiguracja bibliotek web3.js i ethers.js
 • RPC – czym są?
 • Obsługa kont za pomocą web3.js
 • Wysyłanie kryptowaluty i zarządzanie transakcjami
 • Zarządzanie wieloma sieciami blockchain i przełączanie między nimi
 • Metody web3.js do pracy z walutami web3.utils
09

03.07.2024, 18:00-20:00

Programowanie DApp. Autoryzacja użytkownika i obsługa zdarzeń

 • Wprowadzenie do autoryzacji i zarządzania tożsamością w DApps
 • Używanie portfeli kryptowalutowych jako metody autoryzacji
 • Podpisywanie wiadomości i transakcji dla autoryzacji użytkownika
 • Zarządzanie sesją użytkownika w aplikacjach zdecentralizowanych
 • Integracja z zewnętrznymi systemami autoryzacji i tożsamości
 • Wykorzystanie Infury jako RPC dla prywatnego projektu
 • Obsługa zdarzeń w smart kontraktach
10

08.07.2024, 18:00-20:00

Programowanie DApp. Lazy minting NFT, IPFS, bezpieczeństwo

 • Lazy minting w kontekście NFT
 • Różnice między standardowym mintingiem a Lazy mintingiem
 • Implementacja lazy mintingu w smart kontraktach NFT
 • Zarządzanie metadanymi przy Lazy minting
 • Wprowadzenie do IPFS (InterPlanetary File System)
 • Wykorzystanie podpisów cyfrowych do autoryzacji lazy minting
 • Role i uprawnienia w smart kontraktach
 • Oszczędność kosztów gazu dzięki lazy minting
 • Bezpieczeństwo w kontekście przechowywania klucza prywatnego, potencjalne zagrożenia
11

10.07.2024, 18:00-20:00

Wprowadzenie do programowania DAO

 • Wprowadzenie do DAO (Decentralized Autonomous Organizations)
 • Tworzenie smart kontraktów dla DAO
 • Platformy i narzędzia do tworzenia DAO (Aragon, DAOstack, Colony)
 • Mechanizmy głosowania w DAO (jednogłosowe, kworum, ważone głosy)
 • Rola DAO w ekosystemie DeFi
12

15.07.2024, 18:00-20:00

Wprowadzenie do programowania DeFi

 • Podstawy smart kontraktów dla DeFi (Decentralized Finance).
 • Działanie zdecentralizowanych giełd (DEX).
 • Protokoły pożyczkowe w DeFi.
 • Stablecoins i ich zastosowanie w DeFi.
 • Yield farming i strategie zarządzania kapitałem.
 • Liquidity pools i Automated Market Makers (AMM).
 • Governance tokens i mechanizmy zarządzania w DeFi.
 • Zabezpieczanie transakcji i zarządzanie ryzykiem.
 • Integracja z innymi protokołami i cross-chain DeFi.
13

17.07.2024, 18:00-20:00

Audyt smart kontraktów oraz case study wybranego projektu

 • Znaczenie bezpieczeństwa smart kontraktów
 • Najczęstsze luki i podatności w smart kontraktach
 • Proces i narzędzia do audytu smart kontraktów (np. Mythril, Slither, Echidna)
 • Ręczne vs automatyczne techniki audytu
 • Testowanie fuzzingowe i jego rola w audycie
 • Przegląd i analiza kodu przez ludzi (peer review)
 • Zarządzanie ryzykiem i tworzenie raportów z audytu
14

22.07.2024, 18:00-20:00

Inne popularne technologie blockchain + prezentacja projektów

 • Binance Smart Chain (BSC), Polkadot, Cardano, Solana i Avalanche
 • Rust [Solana], Plutus [Cardano]
 • Prezentacja projektów końcowych

CHCĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu oraz ceny kursu.

Pole obowiązkowe
Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.

FAQ

 • 01

  Wymagania przed rozpoczęciem kursu

  • Podstawowa znajomość programowania
   Zrozumienie podstawowych koncepcji programowania, takich jak zmienne, pętle, warunki i funkcje, jest kluczowe. Pomaga to w szybkim przyswajaniu języka Solidity i innych technologii blockchain.
  • Znajomość JavaScript
   Wiele narzędzi i bibliotek do interakcji z Ethereum (np. web3.js i ethers.js) wykorzystuje JavaScript. Podstawowa znajomość tego języka znacznie ułatwi naukę i pracę nad projektami.
  • Podstawy pracy z linią poleceń
   Podstawowa umiejętność korzystania z terminala lub wiersza poleceń jest przydatna, ponieważ wiele narzędzi blockchainowych (np. Hardhat) używa się przez linię poleceń.
  • Zrozumienie technicznego języka angielskiego
   Dokumentacja, narzędzia i zasoby edukacyjne dotyczące blockchaina i programowania są w większości dostępne w języku angielskim. Umiejętność czytania ze zrozumieniem w tym języku jest niezbędna.
 • 02

  Wymagania sprzętowe

  • Komputer z dostępem do internetu
  • Pamięć operacyjna – min 8 GB RAM
  • System operacyjny – Windows 10/11, MAC OS lub Linux
 • 03

  Opis narzędzi używanych w kursie

  • MetaMask
   Portfel kryptowalutowy i aplikacja do interakcji z blockchainem Ethereum, działająca jako rozszerzenie przeglądarki internetowej. Umożliwia użytkownikom zarządzanie kontami Ethereum, wykonywanie transakcji i interakcję z DApps bezpośrednio z przeglądarki
  • Ganache
   Lokalne środowisko blockchain, które umożliwia szybkie tworzenie i testowanie aplikacji Ethereum. Symuluje pełną funkcjonalność sieci Ethereum, pozwalając na testowanie smart kontraktów w kontrolowanym środowisku bez kosztów związanych z użyciem prawdziwej sieci
  • Solidity
   Język programowania używany do pisania smart kontraktów działających na blockchainach kompatybilnych z Ethereum
  • web3.js/ethers.js
   Biblioteki języka JavaScript, które pozwalają na interakcję z siecią Ethereum z poziomu aplikacji internetowych. Umożliwiają interakcję ze smart kontraktami i odczytywanie danych z blockchaina
  • EVM
   Wirtualna maszyna odpowiedzialna za wykonywanie kodu smart kontraktów w sposób zdecentralizowany. Dzięki EVM, deweloperzy mogą tworzyć aplikacje działające na blockchainie Ethereum, niezależnie od środowiska wykonawczego. EVM zapewnia bezpieczeństwo i izolację dla wykonywanych programów, co pozwala na bezpieczne wykonanie kodu smart kontraktu przez każdy węzeł w sieci Ethereum
  • Smart kontrakty
   Programy komputerowe, które automatycznie wykonują określone działania, gdy spełnione są zdefiniowane warunki. Są one zapisywane na blockchainie, co zapewnia ich niezmienność i transparentność. Smart kontrakty umożliwiają tworzenie zaufanych transakcji i umów między różnymi stronami bez potrzeby pośrednika, otwierając drogę do automatyzacji procesów, tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i tokenizacji aktywów
  • ERC-1155
   Standardowy token na Ethereum (niepodzielne lub podzielne NFT, czyli może być zarówno 1 token NFT reprezentujący np. kartę w grze albo 100 takich tokenów, zależy od tego jak programista zaprojektuje ten token), który umożliwia jednoczesne tworzenie zarówno fungible (podzielnych), jak i non-fungible (niepodzielnych) tokenów w ramach jednego kontraktu. Jest to bardziej elastyczne rozwiązanie w porównaniu do innych standardów, takich jak ERC-20 i ERC-721, ponieważ pozwala na efektywniejsze zarządzanie i transfer wielu typów aktywów w jednej transakcji. Szczególnie przydatne w grach i aplikacjach wymagających różnorodnych typów aktywów
  • ERC-721
   Standard dla non-fungible tokens (niepodzielne NFT, czyli może być tylko 1 token NFT reprezentujący np. kartę w grze) na Ethereum, który umożliwia tworzenie unikalnych, niepodzielnych tokenów. Każdy token ERC-721 jest wyjątkowy i może reprezentować dowolny aktyw cyfrowy lub rzeczywisty, co sprawia, że jest idealny do zastosowań takich jak cyfrowa sztuka, kolekcjonowanie, gry i wiele innych. Standard ten pozwala na śledzenie własności i transfer pojedynczych tokenów
  • ERC-20
   Standard tokena na Ethereum, który umożliwia tworzenie wymienialnych tokenów używanych najczęściej jako waluty cyfrowe, środki w systemach głosowania, punkty w systemach lojalnościowych i wiele innych. Jest to najbardziej rozpowszechniony standard tokenów na Ethereum, zapewniający spójność i interoperacyjność między różnymi projektami i aplikacjami. ERC-20 określa zestaw wspólnych reguł, które muszą być spełnione przez wszystkie tokeny oparte na tym standardzie, co ułatwia deweloperom tworzenie kompatybilnych tokenów i aplikacji
  • Remix
   Prosty w użyciu edytor i kompilator smart kontraktów działający w przeglądarce internetowej. Umożliwia szybkie pisanie, testowanie i wdrażanie smart kontraktów napisanych w Solidity bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania
  • Truffle
   Kompleksowe środowisko deweloperskie dla Ethereum, które pomaga w tworzeniu, testowaniu i wdrażaniu smart kontraktów. Ułatwia zarządzanie projektami blockchain dzięki automatyzacji wielu zadań deweloperskich
  • Hardhat
   Narzędzie służące do rozwoju smart kontraktów, które zapewnia zaawansowane funkcje takie jak lokalne środowisko blockchain do testowania, automatyczne testowanie i zadania deweloperskie. Pomaga w budowaniu zaawansowanych aplikacji blockchainowych z większą efektywnością
  • Foundry
   Zestaw narzędzi dla deweloperów Ethereum, skupiający się na szybkości i efektywności podczas tworzenia i testowania smart kontraktów. Oferuje wydajne środowisko do ciągłego rozwijania i testowania kodu
  • IPFS (InterPlanetary File System)
   System przechowywania plików, który rozprasza dane po wielu komputerach, by były bezpieczne i trudne do usunięcia
  • OpenZeppelin
   Biblioteka kodów źródłowych dla smart kontraktów, oferująca gotowe, bezpieczne komponenty
  • Aragon
   Platforma do tworzenia zdecentralizowanych organizacji, umożliwia zarządzanie i automatyzację ich działalności
  • DAOstack
   Zestaw narzędzi dla zdecentralizowanych organizacji, ułatwiający zarządzanie i podejmowanie decyzji
  • Colony
   Platforma dla zdecentralizowanych organizacji, pomaga w zarządzaniu projektami i pracą zespołową
  • Mythril
   Narzędzie do analizy bezpieczeństwa smart kontraktów, wyszukuje potencjalne błędy i luki
  • Slither
   Inne narzędzie do analizy bezpieczeństwa smart kontraktów, pomaga znaleźć problemy w kodzie
  • Echidna
   Narzędzie do testowania smart kontraktów poprzez generowanie losowych danych wejściowych i obserwowanie zachowań
  • Infura
   Platforma oferująca dostęp do sieci Ethereum poprzez łatwe w użyciu API, bez konieczności uruchamiania własnego węzła
  • Binance Smart Chain (BSC)
   Blockchain stworzony przez giełdę Binance, zaprojektowany do szybkich transakcji i niskich opłat
  • Polkadot
   Technologia umożliwiająca różnym blockchainom współpracę i wymianę danych między sobą
  • Cardano
   Blockchain, który wykorzystuje unikalny system konsensusu i skupia się na bezpieczeństwie i trwałości
  • Solana
   Blockchain zaprojektowany do przetwarzania dużych ilości transakcji bardzo szybko i efektywnie
  • Avalanche
   Platforma blockchain, która oferuje szybkie transakcje i niskie opłaty, konkurująca z Ethereum
  • Rust
   Język programowania znany z wydajności i bezpieczeństwa, używany w niektórych projektach blockchain, np. Solana
  • Plutus
   Język programowania używany na blockchainie Cardano do tworzenia smart kontraktów
Uzyskaj informacje