Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce — kurs online | Szkoła biznesu Laba
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce

Daty: 20 czerwca – 8 sierpnia
Czas trwania: 15 zajęć 8 tygodni 2 moduły
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

NAUCZ SIĘ ZARZĄDZAĆ PROJEKTAMI BUDOWLANYMI OD A DO Z. DOWIEDZ SIĘ, JAK PRZEPROWADZAĆ ANALIZY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI ORAZ PROCEDURY PRZETARGOWE

Laba została zatwierdzona przez PMI do wydania 21 godzin kontaktowych i PDU dla tego kursu.

Na kursie poznasz specyfikę branży, regulacje i najnowsze normy. Opanujesz proces od wyboru działki, po kontraktowanie i przygotowanie harmonogramu. Nauczysz się realizować projekty budowlane zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Zaczniesz stosować ekologiczne innowacje oraz szereg optymalizacji, co pozwoli ci skutecznie zarządzać pracą.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • DOŚWIADCZONYM MANAGEREM, KIEROWNIKIEM LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY WYKONAWCZEJ

  Zrozumiesz rolę oraz zakres odpowiedzialności PM-a (unikanie opóźnień, negocjacje umów, zwiększanie zysków) w projekcie budowlanym. Dzięki nowym metodom zarządzania zwiększysz efektywność pracy i poprawisz relacje z członkami zespołu. Lepiej zrozumiesz potrzeby klienta, a nowo poznane metody komunikacyjne sprawią, że twoja współpraca z przełożonymi będzie łatwiejsza.

 • ARCHITEKTEM, INŻYNIEREM, SITE MANAGEREM, ASYSTENTEM PM – DOŚWIADCZONYM CZŁONKIEM ZESPOŁÓW PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

  Zyskasz perspektywę całego procesu zarządzania projektami budowlanymi od wyboru i zakupu działki, po przygotowanie dokumentacji zamykającej przedsięwzięcie. Krok po kroku zrealizujesz własny projekt pod okiem eksperta. Poznasz najczęściej popełniane błędy oraz sposoby jak ich uniknąć, co wzmocni twoją pewność siebie i przygotuje do awansu na PM-a.

 • POCZĄTKUJĄCYM KIEROWNIKIEM PROJEKTÓW BUDOWLANYCH LUB PORTFELA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

  Rozwiniesz pełnię możliwości kierowania projektem budowlanym. Głęboko wnikniesz w procedury i formalne wymogi, które przestaną być barierą. Nauczysz się budować i motywować dojrzały zespół w skali mikro (na budowie) oraz makro (w całej organizacji). Poznasz metody skutecznej komunikacji z interesariuszami oraz budowy własnego autorytetu, przez co zwiększysz wpływ na sam projekt oraz biznes.

 • DOŚWIADCZONYM KIEROWNIKIEM PROJEKTÓW, CHCĄCYM WYSPECJALIZOWAĆ SIĘ W BRANŻY BUDOWLANEJ

  Zyskasz nową, wąską specjalizację projektową, poznasz specyfikę oraz niuanse realizacji projektów budowlanych. Przejdziesz w praktyce przez wszystkie fazy realizacji projektu, wzbogacając i porządkując dotychczasowe doświadczenie. Zakup działki, prace projektowe, na placu budowy oraz formalności urzędowe przestaną być trudnością. Zyskasz solidną dawkę nowych doświadczeń, a wraz z nimi, perspektywę dynamicznego rozwoju zawodowego.

Tematy, które poruszymy podczas kursu:

 1. PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO OD A DO Z

  Przeprowadzisz cały projekt od wyboru działki, aż po dokumentację i czynności związane z zamknięciem realizacji. Poznasz procesy decyzyjne, kontrolne, optymalizacyjne oraz te codzienne, które każdego dnia zachodzą na budowie.

 2. EFEKTYWNY NADZÓR

  Dowiesz się jak budować i dbać o zmotywowany zespół, poprzez efektywny nadzór i wsparcie. Usprawnisz komunikację z interesariuszami (inwestor, zespół, urząd), zapewniając maksymalizację wydajności pracy i realizację wg ustaleń.

 3. ZNAJOMOŚĆ WYMOGÓW FORMALNYCH

  Dzięki umiejętnemu poruszaniu się w gąszczu przepisów, stosowaniu procedur odwoławczych, a przede wszystkim wczesnemu wykrywaniu potencjalnego ryzyka w projekcie, unikniesz wielu kosztownych błędów. Nabierzesz pewności w samodzielnym stosowaniu procedur oraz zbudujesz silny autorytet.

PROWADZĄCY

Łukasz Witek

 • Senior Project Manager w Skanska
 • Ma 18-letnie doświadczenie w branży deweloperskiej
 • Przez ostatnie 8 lat pracy dla Skanska zajmował się inwestycjami wieloetapowymi tj. Jaśminowy Mokotów oraz Nu przy Kolejowej, a także projektem Solen Kabaty
 • Odpowiada za:
  • realizację mieszkaniowych projektów deweloperskich
  • proces inwestycyjny od zakupu działki, aż po przekazania gotowych mieszkań nabywcom
  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych
  • nadzór i kontrolę nad realizacją robót budowlanych

PROGRAM KURSU

MODUŁ 1: PROCES PROJEKTOWY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

01

Czwartek 20.06 18:30-20:00

Projekt deweloperski – 3…2…1…start!

 • Rola PM-a w projekcie
 • Jak zdefiniować projekt i określić jego cele?
 • Jak uwzględnić różne perspektywy (inwestora, projektanta, generalnego wykonawcy)?
02

Wtorek 26.06 18:30-20:00

Bez działki ani rusz – co i gdzie?

 • Wybieramy działkę – od czego zacząć?
  • Analiza chłonności
  • DD techniczne – badania geotechniczne, możliwość przyłączenia do sieci, zanieczyszczenia gruntu, obiektu do rozbiórki, obsługa komunikacyjna
  • DD prawne – sytuacja planistyczna (MPZP, WZ, LEX), status własnościowy (użytkowanie wieczyste, prawo własności, PCC/VAT)
  • Analiza sąsiedztwa inwestycji (strony postępowań administracyjnych)
  • Analiza konkurencji (potencjalna cena sprzedaży)
 • Checklista do sprawdzenia przed zakupem
 • Mini warsztat: Co tu można wybudować? Założenia projektowe, standard, grupa docelowa
03

Czwartek 27.06 18:30-20:00

Bez działki ani rusz – za ile?

 • Ile możemy zapłacić za działkę? Założenia budżetowe inwestycji
 • Mini warsztat: analiza case study
 • Określenie formy realizacji przedsięwzięcia (np. project finance – spółki celowe)
 • Wskaźniki i parametry inwestycji (PUM, PC, sprawność) oraz założenia standardu (potencjał lokalizacji)
 • Estymacja kosztów inwestycyjnych
  • Koszty robót budowlanych
  • Koszty projektowe
  • Koszty wynikające z umów z miastem
  • Porozumienia z sąsiadami
  • Opłaty (użytkowanie wieczyste/podatek od nieruchomości)
  • Koszty własne (overheady, koszty zarządzania projektem)
  • Koszty sprzedaży i marketingu
 • Estymacja przychodów (liczba mieszkań, liczba miejsc postojowych itp.) i marża projektu
04

Wtorek 02.07 18:30-20:00

Bez działki ani rusz – jak długo i jakie ryzyko?

 • Ile czasu będziemy musieli czekać na efekty? Harmonogram przedsięwzięcia
  • Harmonogram ogólny
  • Harmonogram uzyskania pozwoleń
 • Co może się nie udać? Identyfikacja ryzyk
  • Techniczne
  • Prawne
  • Sąsiedztwo
  • Postępowania administracyjne
  • Tworzenie rejestru ryzyk projektu
 • Warunki umowy zakupu działki
05

Czwartek 04.07 18:30-20:00

Proces projektowy cz. 1. Przygotowujemy projekt wykonawczy

 • Wybieramy projektanta – kluczowe kryteria
 • Procedury formalno-prawne
  • Różne sytuacje planistyczne MPZP – analiza case study
 • Od koncepcji do projektu wykonawczego
  • Koncepcja
  • APK – ustalenie podziału na etapy i przyszłe wspólnoty mieszkaniowe
  • WPK – wspólny projekt konstrukcyjny
  • PB – projekt budowlany
  • PW – projekt wykonawczy
  • Decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania PnB
  • Decyzja środowiskowa, decyzja remediacyjna, zgoda na wycinkę drzew, ZRID, PnB dróg i sieci
06

Wtorek 09.07 18:30-20:00

Proces projektowy cz. 2. Dokumentacja i czynności poprzedzające

 • Wymagania ustawy deweloperskiej
  • Przygotowanie prospektu informacyjnego
  • Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego
  • Harmonogram wypłat z rachunku zastrzeżonego
  • Wpływ na działalność deweloperską
  • Funkcja project monitora
 • Czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy
  • Uzyskanie pozwoleń
  • Prace przygotowawcze (wycinka drzew, rozbiórka obiektów istniejących na działce, remediacja gruntu)
 • Dokumentacja projektowa - najlepsze praktyki i wzorce
07

Czwartek 11.07 18:30-20:00

Budujemy zespół projektowy – w skali mikro i makro

 • Pozyskiwanie talentów z rynku
 • Zespół projektowy na budowie (skala mikro)
 • Zespół projektowy w organizacji (skala makro)
 • Relacje w zespole – zaufanie, autorytet, rozwiązywanie konfliktów

MODUŁ 2: REALIZACJA PROJEKTU DEWELOPERSKIEGO A-Z

08

Wtorek 16.07 18:30-20:00

Zaczynamy roboty budowlane

 • Wybór generalnego wykonawcy
  • Dokumentacja przetargowa
  • Postępowanie przetargowe
  • Zakres zobowiązania wykonawczego
  • Design & build or build-only
 • Współpraca z zespołem inspektorów nadzoru
  • Zakres obowiązków inspektora nadzoru
  • BHP
 • Kontrola budżetu i harmonogramu
  • Miesięczne przeglądy stanu zaawansowania robót
  • Weryfikacja realizacji – ujęcie kosztowe i rzeczowe
  • Opóźnienia realizacyjne (plan naprawczy, sposoby mitygacji ryzyka opóźnienia terminu przekazania lokali nabywcom)
09

Czwartek 18.07 18:30-20:00

Pierwsze wyzwania na budowie – jak sobie z nimi poradzić?

 • Solidarna odpowiedzialność inwestora
  • Zaległości w płatnościach GW na rzecz podwykonawców – ryzyko inwestora
  • Kontrola płatności na rzecz podwykonawców – oświadczenia podwykonawców
 • Co może pójść nie tak podczas budowy?
  • Błędy wykonawcze (opóźnienia terminu, zmiany, które mogą wymagać zamiennego PnB)
  • Błędy projektowe (wzrost kosztów, opóźnienie terminu końcowego, roszczenia GW)
  • Opóźnienia terminów przyłączenia do sieci (roszczenia GW)
10

Wtorek 23.07 18:30-20:00

Jak ocenić czy inwestycja się opłaca?

 • Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Czym jest NPV?
 • Co nam mówi IRR?
11

Czwartek 25.07 18:30-20:00

Jak ocenić czy inwestycja się opłaca? Warsztat

 • Analiza case study
12

Wtorek 30.07 18:30-20:00

Zarządzanie ryzykiem w projekcie deweloperskim

 • Rejestry, identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk
 • Analiza scenariuszy
 • Analiza wrażliwości
 • Mówimy „sprawdzam” – kontrola budżetu
 • Checklista: Przygotowanie obiektu do odbioru do użytkowania
13

Czwartek 1.08 18:30-20:00

Przezwyciężamy syndrom wieży Babel, czyli jak się porozumieć?

 • Sztuka komunikacja z interesariuszami
 • Dobre relacje w zespole projektowym
 • Zmiany są nieuniknione – zarządzanie zmianą
14

Wtorek 06.08 18:30-20:00

Idzie nowe! Trendy w branży budowlanej

 • Transformacja energetyczna
 • Ekologia – nowe funkcjonalności w budynkach wielorodzinnych
  • Pompy ciepła
  • Fotowoltaika
  • Systemy smart home
  • Ładowarki samochodów elektrycznych
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
15

Czwartek 8.08 18:30-20:00

Showtime session: prezentacja wybranych projektów uczestników

Dowiedz się więcej
i skorzystaj z promocji

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą i przekaże szczegóły o programie i cenie kursu.

Pole obowiązkowe
Promocja "LABA SPRING SALE 1+1" trwa do 31 maja 2024 r. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły w regulaminie.
Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.
Więcej informacji