Zarządzanie projektem produkcyjnym — kurs online | Szkoła biznesu Laba
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

Zarządzanie projektem produkcyjnym

Daty: 31 lipca – 9 września
Czas trwania: 12 zajęć 6 tygodni
Przemysław Kasperek,
Senior IT Project Manager
ABB Business Services
lector photo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo
Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo Kurs online na żywo

NAUCZ SIĘ PROFESJONALNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRODUKCYJNYM OD SENIOR IT PM Z ABB

Laba została zatwierdzona przez PMI do wydania 18 godzin kontaktowych i PDU dla tego kursu.

Poznaj specyfikę i cykl życia projektów produkcyjnych oraz naucz się oceniać ich potencjał. Twórz harmonogram prac projektowych z uwzględnieniem WBS z zasobami, określaj kluczowe etapy realizacji i opracowuj projekty R&D. Zacznij wykorzystywać niezbędne narzędzia w pracy PM ds. produkcji (MS Project, Jira) i dowiedz się, jak formalnie zakończyć projekt.

Podczas zajęć stworzysz pełną dokumentację projektu produkcyjnego we wszystkich fazach realizacji.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • Project managerem

  Zdobądź wiedzę z zakresu prowadzenia projektów produkcyjnych i dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. Poznaj narzędzia do zarządzania projektami (Jira, MS Project) i rozwijaj się w dochodowej specjalizacji.

 • PM ds. produkcji

  Poznaj pracę projektową od inicjacji do zamknięcia i efektywniej zarządzaj procesami wdrożeniowymi. Zacznij korzystać z technik zwinnych, aby zwiększyć efektywność pracy Twojego zespołu.

 • Production engineerem

  Naucz się prowadzić dokumentację techniczną. Minimalizuj straty oraz integruj projekty zgodnie z założeniami metodologii LEAN. Rozwiń umiejętności managerskie, skutecznie się komunikuj i realizuj projekty zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

Tematy, które poruszymy podczas kursu:

 1. Podstawy zarządzania projektami produkcyjnymi

  Dowiesz się, czym jest projekt produkcyjny i z jakimi jego rodzajami możesz spotkać się w pracy. Poznasz fazy życia projektu i trójkąt ograniczeń (zakres, czas, zasoby, jakość).

 2. Analiza opłacalności

  Nauczysz się oceniać opłacalność projektu z wykorzystaniem metod statycznych (Payback Time/Period), rachunków porównawczych, rentowności inwestycji (ROI) oraz stopy zwrotu (ARR).

 3. Monitorowanie i kontrola projektu produkcyjnego

  Poznasz tradycyjne metody realizacji projektów (Waterfall, CPM, CCPM), zwinne (Agile, Scrum) oraz hybrydowe. Zaczniesz zbierać i przetwarzać informacje cząstkowe oraz przekonasz się o korzyściach z przejrzystego raportowania.

PROWADZĄCY

Przemysław Kasperek

 • Senior IT Project Manager w ABB Business Services
 • Ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami produkcyjnymi oraz rozwojowymi z zakresu infrastruktury energetycznej, informatycznej, robotyki oraz automatyzacji procesów produkcyjnych
 • Pracował dla firm takich jak: HID Global, Woodward oraz Flextronics
 • Odpowiada za zarządzanie realizacją globalnych projektów w obszarze IS (Information Systems) oraz współpracę z zespołami rozproszonymi po całym świecie
 • Posiada certyfikaty: PMP (Project Management Institute) oraz ITIL v4 Foundation (AXELOS)

PROGRAM KURSU

01

Środa 31 lipca 18:30 - 20:00

Podstawy zarządzania projektami produkcyjnymi

 • Czym jest projekt i po co się nim zajmować?
 • Rodzaje projektów produkcyjnych (wdrożenie nowego produktu lub procesu, optymalizacja lub ulepszenie istniejącego produktu lub procesu, zwiększenie przepustowości)
 • Typy organizacji z perspektywy projektowej (funkcjonalna, matrycowa, projektowa)
 • Fazy życia projektu (inicjacja, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zamykanie)
 • Czym jest trójkąt ograniczeń (zakres, czas, zasoby, jakość)?
02

Poniedziałek 5 sierpnia 18:30 - 20:00

Planowanie projektu produkcyjnego

 • Jak dobrze rozpocząć projekt produkcyjny (sponsor projektu, interesariusze, PM, karta projektu, komitet sterujący)?
 • Projekt składa się z procesów (10 obszarów wiedzy, 49 procesów – PMI PMBoK rev 6)
 • Decyzje dotyczące procesów wykorzystywanych podczas realizacji projektu produkcyjnego
 • Karta projektu (zakres, harmonogram, plany zarządzania projektem, informacja, czego projekt nie będzie realizować, ścieżka eskalacji)
03

Środa 7 sierpnia 18:30 - 20:00

Zakres i harmonogram projektu produkcyjnego

 • Zarządzanie wymaganiami
 • Dokumentacja
 • Kryteria akceptacji, definicje zakończenia (acceptance criteria, definitione of done)
 • Dekompozycja wymagań (Work Breakdown Structure)
 • Zarządzanie zmianą wymagań
 • Połączenie WBS z zasobami
 • Zdefiniowanie zasobów krytycznych
 • Określenie kluczowych etapów realizacji projektu (milestones)
04

Poniedziałek 12 sierpnia 18:30 - 20:00

Zasoby projektowe i interesariusze

 • Zespół projektowy
 • Dynamika zespołu projektowego (fazy)
 • Wybór członków zespołu projektowego
 • Osoby wewnątrz organizacji i zewnątrz organizacji
 • Dostępność członków zespołu
 • Matryca odpowiedzialności (RACI)
 • Zarządzanie zespołem projektowym w zależności od typu organizacji
 • Zasoby materialne i zasoby niematerialne
 • Dostęp do linii produkcyjnych
 • Czas realizacji zamówionego wyposażenia/linii
 • Certyfikacje
05

Środa 14 sierpnia 18:30 - 20:00

Interesariusze i komunikacja w projekcie produkcyjnym

 • Identyfikacja i klasyfikacja (matryca interesariuszy)
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Komunikacja:
  • wewnątrz zespołu (spotkania projektowe, statusowe, stand-up’y, rejestry, kanały)
  • na zewnątrz zespołu
  • wewnątrz organizacji (raporty, spotkania statusowe, glass wall)
  • na zewnątrz organizacji (marketing, informacja, zrównoważony rozwój)
06

Poniedziałek 19 sierpnia 18:30 - 20:00

Analiza opłacalności projektu produkcyjnego

 • Metody statyczne (okres zwrotu (Payback Time/Period), rachunki porównawcze, rentowność inwestycji (ROI), stopa zwrotu (ARR)
 • Metody dynamiczne (IRR, NPV)
 • Efektywność kosztowa systemów automatyki i prac inżynierskich (jakość, wynik finansowy)
07

Środa 21 sierpnia 18:30 - 20:00

Monitorowanie i kontrola projektu produkcyjnego

 • Główne metody realizacji projektów
 • Tradycyjne (Waterfall, CPM, CCPM)
 • Zwinne (Agile, Scrum)
 • Hybrydowe, mieszane
 • Zbieranie informacji cząstkowych i ich przetwarzanie
 • Raporty o stanie projektu
 • Wskaźniki
 • Poziomy eskalacji
 • Korzyści z przejrzystego raportowania
 • Zarządzanie zmianą (analiza wpływu, poziomy akceptacji, trade-offs, komunikacja)
 • Earned Value Management jako kompleksowa metoda monitorowania postępów projektu
08

Poniedziałek 26 sierpnia 18:30 - 20:00

Projekty związane z rozwojem produktu

 • Rozwój produktu
 • Kto jest klientem, czyli po co stosować Design for Six Sigma
 • Faza projektowa (design) – skupiona na funkcjonalności produktu, wiele powtórzeń, inżynieryjna (EV), walidacja projektu (DV)
 • Faza wdrożeniowa
 • Przykładowa dokumentacja wynikowa: xFMEA, Dfx, PTR, parametry procesowe
09

Środa 28 sierpnia 18:30 - 20:00

Projekty związane z rozwojem procesu

 • Rozwój procesu
 • Kaizen, LEAN, 5S, PDCA
 • VSM, SPC (Cp, Cpk) jako metody eksperckie bazujące na danych
 • Inwestycje
 • Przykładowa dokumentacja wynikowa: PTS, raporty PPAP, CP, wskaźniki procesowe
 • Optymalizacja wydajności procesów i automatyzacji produkcji
 • Systemy IT jako efektywne metody zbierania informacji o stanie procesów produkcyjnych (wybór środowiska, strategia organizacji, PoC)
 • Systemy wspierania produkcji na przykładach MES (Manufacturing Execution System), WMS (Warehouse Management System) oraz ich integracja z systemami ERP
 • Wizualizacja procesów produkcyjnych (digital twin)
 • Wykorzystanie technologii 3D i rzeczywistości rozszerzonej
10

Poniedziałek 2 września 18:30 - 20:00

Zarządzanie ryzykiem

 • Czym jest ryzyko?
 • Kiedy należy skupić się na zarządzaniu ryzykiem?
 • Co oznacza zarządzanie ryzykiem dla zespołu projektowego, a co dla klienta/sponsora?
 • Metody identyfikacji ryzyk (burza mózgów, ekspert, fish-bone)
 • Zarządzanie ryzykami
 • Czy każdym ryzykiem musimy się zająć?
 • Rejestr ryzyk
 • Ocena jakościowa i ilościowa
 • Matryca ryzyk
 • Strategie reakcji na ryzyka
 • Plan akcji
 • Monitorowanie
11

Środa 4 września 18:30 - 20:00

Narzędzia wspomagające planowanie i realizację projektów

 • MS Project, Atlassian JIRA, MS Azure DevOps
 • Struktury WBS
 • Przypisywanie zasobów
 • Zależności pomiędzy zadaniami
 • Balans odpowiedzialności
 • Raportowanie
 • Jak poradzić sobie bez dedykowanych narzędzi?
12

Poniedziałek 9 września 18:30 - 20:00

Zakończenie projektu produkcyjnego

 • Formalne zakończenie projektu (kontrakty, rozliczenia, certyfikacje, handover)
 • Lista kontrolna wymagań na podstawie karty projektu
 • Przekazanie dokumentacji projektowej
 • Wymagania prawne
 • Wymagania organizacji
 • Wymagania projektu
 • Retrospekcja (Lessons Learned) – wiedza jako główny benefit realizacji projektu
 • Celebracja sukcesu
 • Monitorowanie efektów wdrożenia projektu (PMO)

Dowiedz się więcej
i skorzystaj z promocji

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą i przekaże szczegóły o programie i cenie kursu.

Pole obowiązkowe
Promocja "LABA SPRING SALE 1+1" trwa do 31 maja 2024 r. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły w regulaminie.
Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.
Więcej informacji