Finanse dla niefinasistów — kurs online | Szkoła biznesu Laba

Zoptymalizuj strategię i opanuj wskaźniki

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W BIZNESIE

Zbigniew Bednarz Finance Business Manager w HSBC

DLA KOGO?

 • Przedsiębiorców

  Przygotujesz spójną strategię finansową oraz zrozumiesz procesy finansowe i obieg pieniądza w firmie, dzięki czemu zaczniesz go efektywnie wykorzystywać.

 • Managerów i dyrektorów

  Zwiększysz swoją kontrolę nad przepływem pieniędzy w organizacji. Nauczysz się analizować wewnętrzne raporty finansowe używając AI, które wykorzystasz przy tworzeniu stosownej dokumentacji.

 • OSÓB ZMIENIAJĄCYCH BRANŻĘ

  Zrozumiesz raporty finansowe takie jak: kluczowy bilans, rachunek zysków i strat oraz cash flow i zaczniesz wyciągać na ich podstawie wnioski istotne dla firmy.

 • Księgowych oraz pracowników biur rachunkowych

  Spojrzysz na firmowe finanse okiem przedsiębiorcy, co pomoże ci zrozumieć potrzeby biznesu i dostosować działania do jego specyfiki. Nauczysz się właściwie przedstawiać wnioski raportów finansowych.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY:

 1. Analiza raportów oraz wskaźników finansowych

  Dowiesz się, jak czytać i interpretować dokumenty, na podstawie których będziesz podejmować decyzje inwestycyjne. Poznasz również sposoby doboru wskaźników, które wykorzystasz przy podejmowaniu strategicznych kroków biznesowych.

 2. Budżetowanie i prognozowanie

  Przy pomocy metod prognozowania, wypracujesz optymalne sposoby tworzenia budżetów firmowych. Przećwiczysz budowanie strategii budżetowej oraz dowiesz się, na co zwracać uwagę przy jej konstruowaniu.

 3. Ocena opłacalności inwestycji

  Opanujesz podstawowe narzędzia służące do oceny finansowej, z pomocą których określisz rentowność poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz stopy zwrotu z włożonego kapitału.

WYKŁADOWCA

Zbigniew Bednarz

 • Finance Business Manager w HSBC
 • Ma 13 lat doświadczenia w branży finansowej, obecnie pracuje w HSBC, gdzie zajmuje się wspieraniem biznesu w podejmowaniu strategicznych i operacyjnych decyzji
 • Udziela wsparcia działowi IT z perspektywy finansowej, analizy kosztów i ich alokacji oraz współpracuje z managerami wyższego szczebla
 • Wcześniej pracował w obszarze księgowości w Shell i Lufthansie
 • Jest w trakcie certyfikacji ACCA

PROGRAM KURSU

01

6.08 wtorek 18:30-20:00

Finanse w nowoczesnej organizacji

 • Praktyczna strona finansów – rola, funkcje, znaczenie
 • Miniwarsztat: Case study – ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Moderowana dyskusja
02

8.08 czwartek 18:30-20:00

Bilans – prześwietlenie kondycji firmy

 • Czym jest bilans?
 • Czego można dowiedzieć się z bilansu?
 • Słabe i mocne strony bilansu
03

13.08 wtorek 18:30-20:00

RZiS – jakie są efekty działalności twojego przedsiębiorstwa?

 • Rola rachunku zysków i strat
 • Wariant porównawczy i kalkulacyjny
 • Informacje zawarte w rachunku zysków i strat
 • Przykłady wykorzystania RZiS w kluczowych obszarach działalności
04

20.08 wtorek 18:30-20:00

Cashflow – pływasz czy toniesz?

 • Jakie informacje zawiera rachunek przepływów pieniężnych (RPP)?
 • Analiza struktury i interpretacja przepływów pieniężnych (metoda pośrednia i bezpośrednia)
 • Jak rozumieć zdyskontowane przepływy pieniężne?
 • Wykorzystanie RPP do podejmowania decyzji biznesowych – burza mózgów
05

22.08 czwartek 18:30-20:00

Warsztat: Powiązanie i weryfikacja raportów finansowych

 • Analiza spójności między sprawozdaniami finansowymi
 • Metody weryfikacji poprawności i rzetelności raportów finansowych
 • Zapobieganie błędom i manipulacji finansowej
 • Raportowanie zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami
06

27.08 wtorek 18:30-20:00

Miarodajna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 • Zastosowanie analizy finansowej w podejmowaniu decyzji – analiza case studies
 • Miniwarsztat: Analiza sprawozdania finansowego
 • Interpretacja wskaźników rentowności i płynności (Current ratio, Quick ratio, EBITDA, ROCE, GPM, OPM i inne)
07

29.08 czwartek 18:30-20:00

Strategie zarządzania majątkiem i kapitałem obrotowym

 • Optymalizacja zarządzania aktywami i pasywami
 • Strategie zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami
 • Miniwarsztat: Analiza cyklu konwersji gotówki (DIO, DSO, DPO)
 • Analiza Cost Volume (VC, FC, Contribution, Breakeven point)
08

3.09 wtorek 18:30-20:00

Ocena wyników biznesowych

 • KPI – gotowe czy własne?
 • Dashboard – monitorowanie i analiza zmian w wynikach biznesowych
 • Wpływ KPI na decyzje strategiczne – dyskusja
 • Metryki obliczania klienta: Churn rate, COCA(CAC), LTV
09

5.09 czwartek 18:30-20:00

Zarządzanie krótkoterminowym preliminarzem finansowym

 • Budżet krótkoterminowy – tworzenie i zarządzanie
 • Rozpoznawanie i minimalizowanie ryzyka utraty płynności finansowej
 • Reakcja na nieprzewidziane zmiany w przepływie gotówki – dyskusja
10

10.09 wtorek 18:30-20:00

Jak zaplanować przyszłość finansową przedsiębiorstwa?

 • Dostosowanie działań finansowych do specyfiki działalności firmy
 • Struktura organizacyjna działu finansów
 • Budżetowanie jako narzędzie kontroli i zarządzania (top-down, bottom-up)
 • Strategie wdrażania planów budżetowych w organizacji – najlepsze praktyki
11

12.09 czwartek 18:30-20:00

Metody oceny opłacalności inwestycji w praktyce

 • Metody oceny inwestycji: NPV, IRR, ROI, WACC, DPP i inne
 • Analiza ryzyka inwestycyjnego
 • Miniwarsztat: Wybór optymalnych projektów inwestycyjnych w kontekście strategii biznesowej
 • Wycena firmy i potencjału wzrostowego: kapitalizacja rynkowa, P/E ratio, mnożniki wyceny, EV, Gordon Growth Model
12

17.09 wtorek 18:30-20:00

Prognozowanie finansowe

 • Techniki prognozowania przychodów i kosztów
 • Budowanie scenariuszy przyszłych wyników finansowych
 • Planowanie strategiczne i operacyjne
13

19.09 czwartek 18:30-20:00

Finanse i co dalej?

 • Case study – ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Q&A
 • Podsumowanie kursu

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Wypełnij formularz, a nasz doradca edukacyjny skontaktuje się z tobą i przekaże szczegóły o programie i cenie kursu.

Pole obowiązkowe
Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – po więcej szczegółów skontaktuj się z naszym doradcą.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ