Kurs online CEO - dyrektor zarządzający — naucz się pewniej zarządzać aktywami i tworzyć niezawodne strategie biznesowe | Szkoła biznesu Laba
KURS ONLINE NA ŻYWO Z DOŚWIADCZONYM CEO
DATY:
21.08 - 09.10
CZAS TRWANIA:
8 TYGODNI
PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI 18:30 - 20:00

Bądź przygotowany do pełnienia najwyższej funkcji w strukturach organizacji! Podczas naszego kursu zdobędziesz wiedzę niezbędną do zrozumienia wskaźników makroekonomicznych i analizy rynku. Będziesz pewniej zarządzać aktywami i tworzyć niezawodne strategie biznesowe. Dowiesz się, jak przechodzić z poziomu operacyjnego do strategicznego, umożliwiając skuteczne zarządzanie organizacją i rozwiniesz umiejętności efektywnej komunikacji z zespołem oraz analizy danych finansowych, co pozwoli ci na podejmowanie odważniejszych decyzji biznesowych.

Polecamy ten kurs, jeśli jesteś:

 • Dyrektorem działu lub managerem średniego szczebla, który chciałby awansować

  Zrozumiesz zadania i kompetencje CEO. Dowiesz się, jak sobie radzić z większą odpowiedzialnością i będziesz gotowy, by pewnie postawić kolejny krok w swojej karierze.

 • Dyrektorem operacyjnym

  Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pomogą ci skutecznie wspierać CEO w zarządzaniu firmą. Przygotujesz się do objęcia roli CEO w przyszłości.

 • Właścicielem firmy

  Nauczysz się zarządzać swoją firmą jak CEO międzynarodowej korporacji. Dowiesz się, jak tworzyć skuteczną strategię, budować i zarządzać zespołem oraz wykorzystywać innowacje dla rozwoju biznesu.

 • CEO, który niedawno awansował i uczy się nowej roli

  Dowiesz się, jakie kompetencje musi posiadać skuteczny CEO. Poznasz narzędzia i dobre praktyki, dzięki którym szybko odnajdziesz się w nowej roli i zagwarantujesz rozwój swojej firmy.

 • Członkiem zarządu

  Poszerzysz wiedzę z zakresu zarządzania i zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pomogą ci budować silną organizację.

JAK UCZYMY:

Czego się nauczysz?

Podczas kursu dowiesz się, jak wykorzystać inteligencję emocjonalną w kontaktach z zespołem i klientami, jak łączyć cele różnych działów we wspólną strategię, jak optymalizować koszty oraz jak wykorzystywać innowacje i technologie dla rozwoju biznesu.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:
01
Rola i osobowość CEO
Porozmawiamy o twardych i miękkich kompetencjach CEO oraz o konieczności poznania siebie i swojego otoczenia. Poszukamy równowagi między wartościami a tolerancją, opanujemy zasady komunikacji online, omówimy wyznaczanie granic i inne wyzwania komunikacyjne.
02
Kultura organizacyjna
Następnie przejdziemy od tego, co osobiste, do tego co organizacyjne. Omówimy kulturę, zespół i wspólne cele. Skupimy się na wewnętrznych procesach, które mogą oszczędzić czas i wesprzeć firmę, a także na różnorodności zespołów.
03
Wiele twarzy CEO

W ramach kolejnego etapu kursu rozważymy rolę CEO z różnych perspektyw. Zastanowimy się nad ważną na tym stanowisku umiejętnością oceny różnego rodzaju zasobów: ludzi, finansów, wiedzy, majątku. Będziemy uczyć się tworzenia strategii i przekształcania jej w mapę drogową. Przeanalizujemy wskaźniki finansowe firm i nauczymy się przewidywać ryzyko; będziemy pracować na case studies znanych firm.

04
Technologia

Na koniec poruszymy temat transformacji cyfrowej i trendów technologicznych przyszłości. Etap ten zakończymy sesją pytań „Ask me anything”.

Prowadzący
Marcin Olszewski LinkedIn Profile
 • Przez 24 lata pracował na stanowiskach CFO i CEO.
 • Opracował jednolity system zarządzania, który sprawdził się w 22 krajach.
 • Przez 14 lat pełnił rolę regionalnego dyrektora finansowego (CFO) oraz dyrektora zarządzającego ds. rynków wschodzących (regional CEO) w Fujitsu, przez 3 lata był CEO w HP Inc. Polska.
 • Wielokrotnie rozpoczynał działalność od zera i reorganizował firmy względem regionalnych wymagań.
PROGRAM KURSU
01
21 sierpnia 2023, godz. 18.30
Analiza zasobów: ludzi, finansów, wiedzy, aktywów– zrozumienie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej - analiza bilansu-płynność, ukryte ryzyko, P&L - wskaźniki efektywności organizacji
 • Mapa kompetencji – zwiększenie przewagi konkurencyjnej
 • Aktywa – efektywne wykorzystanie i świadome zarządzanie aktywami
 • Wnioski i lista „to do”
jeszcze
02
24 sierpnia 2023, godz. 18.30
Analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego – kluczowe wskaźniki i narzędzia
 • Źródła pozyskiwania informacji
 • Wskaźniki makro, wielkość rynku - TAM, produktywność, analiza konkurentów pod względem zasobów, klienci – co decyduje o sile nabywczej
jeszcze
03
28 sierpnia 2023, godz. 18.30
Silne przedsiębiorstwo - budowa efektywnego zespołu managerów i specjalistów
 • Budowa zespołu projektowego na określony czas - zespoły projektowe jako stały element w organizacji
 • Zarządzanie czasem swoim i zespołu.
 • Procesy wewnętrzne wspierające organizację i oszczędzające czas (onboarding, purchasing, weryfikacja formalna kontrahentów)
jeszcze
04
31 sierpnia 2023, godz. 18.30
Finanse – obowiązkowy zestaw pojęć i narzędzi CEO
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki rotacji
 • Wskaźniki produktywności
 • Sprzedaż, dlaczego czasami nie liczymy do wyniku całej sprzedaży
 • Marża – jak liczyć prawdziwą marżę na projektach i usługach
 • Wyniki finansowe i motywujący system bonusowy
jeszcze
05
4 września 2023, godz. 18.30
Finanse – analiza case studies – warsztat
 • Analiza case studies – praca w grupach
 • Sesja Q&A
 • Wnioski i rekomendacje
jeszcze
06
7 września 2023, godz. 18.30
Strategia firmy jako spójna konsolidacja planów wszystkich działów firmy
 • Czynności przygotowawcze – dane, podejścia, narzędzia
 • Strategia firmy krok po kroku
 • Jak często aktualizować strategię
jeszcze
07
11 września 2023, godz. 18.30
Przygotowanie kompleksowej strategii organizacji wg. zadanych kryteriów – warsztat
 • Opracowanie strategii w grupach
 • Prezentacja wyników
 • Sesja Q&A
jeszcze
08
14 września 2023, godz. 18.30
Od strategii do planu operacyjnego i egzekucji – miary sukcesu
 • Przełożenie strategii na konkretne działania – plan operacyjny
 • Proces, wdrożenie, egzekucja
 • Ewaluacja działań, bieżące korekty – miary sukcesu
jeszcze
09
18 września 2023, godz. 18.30
Inteligencja emocjonalna i skuteczna komunikacja
 • Emocje w komunikacji – na ile potrzebne?
 • Efektywne prowadzenie spotkań: burza mózgów, 1:1, spotkania firmowe – sprawdzone metody
 • Zasady komunikacji mailowej – czego się wystrzegać
 • Wyzwania komunikacyjne CEO – prezentacje i komunikacja z HQ, przeglądy biznesowe z korporacją
jeszcze
10
21 września 2023, godz. 18.30
Kultura organizacyjna i motywacja pracowników w MŚP
 • Kulturowe aspekty organizacji i wpływ na komunikację międzyludzką
 • Kultura organizacyjna dopasowana do Twojej organizacji: hierarchiczna, formalna, luźna, swobodna, otwarta czy tolerancyjna?
 • Co naprawdę motywuje pracowników, aby codziennie przychodzić do Twojej organizacji
 • Poznaj osobowość swoich ludzi i ustal adekwatne metody motywacji
 • Zróżnicowanie zespołu to klucz do sukcesu?
jeszcze
11
25 września 2023, godz. 18.30
Marka osobista i pozycjonowanie CEO w MŚP
 • Wizerunek zawodowy a prywatny – wyznaczanie granicy
 • Wpływ aktywności w social media na organizację
 • Networking – jak? gdzie? z kim?
 • Wizerunek na zewnątrz – reprezentacja firmy
jeszcze
12
28 września 2023, godz. 18.30
Przywództwo w lokalnym przedsiębiorstwie – dlaczego warto być liderem, a nie zarządcą
 • Zbadaj swoją osobowość – czy masz świadomość swoich silnych i słabych stron?
 • Wyznawane wartości vs tolerancja dla innych postaw – gdzie przebiega granica
 • Autorytet i zaufanie względem różnych grup (pracowników, kontrahentów, partnerów, HQ etc.)
 • Pasja i ciągły rozwój a życie osobiste – jak osiągnąć równowagę wewnętrzną
jeszcze
13
2 października 2023, godz. 18.30
Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Rodzaje ryzyk i sposoby ich niwelowania
 • Ryzyko polityczne
 • Ryzyko biznesowe
 • Ryzyko wizerunkowe
 • Ryzyko w sferze IT
 • Compliance
jeszcze
14
5 października 2023, godz. 18.30
CEO w obliczu wyzwania – sytuacje szczególne – case studies
 • Otwarcie działalności
 • Zakup firmy
 • Fuzja
 • Zamknięcie biznesu
jeszcze
15
9 października 2023, godz. 18.30
Organizacja jutra – kluczowe technologie i trendy technologiczne – praktyczne wykorzystanie
 • Skąd czerpać wiedzę o długotrwałych trendach technologicznych
 • Na które technologie zwrócić szczególną uwagę i dlaczego
 • Cyfrowa transformacja biznesu
 • Najważniejsze wnioski z kursu
 • Sesja Ask me Anything
jeszcze
CHCĘ uzyskać informacje
Wypełnij formularz, aby zarejestrować się na kurs. Nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.
Imię i nazwisko
Pole obowiązkowe
E-mail
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Done