BLACK FRIDAY w LABA
00 dni
:
00 godzin
:
00 minut
:
00 sekund
Zapisz się
KURS ONLINE NA ŻYWO Z DOŚWIADCZONYM DYREKTOREM OPERACYJNYM
CZAS TRWANIA:
19 września - 27 października 2022
HARMONOGRAM:
7 TYGODNI
PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI
18:00 - 19:30

Nie ma skutecznej firmy bez dobrej strategii i nie ma dobrej strategii bez skutecznego dyrektora operacyjnego. To właśnie on odpowiada za opracowanie i realizację planu rozwoju przedsiębiorstwa. Wyznacza cele, szuka efektywnych metod ich osiągnięcia i nadzoruje wprowadzanie w życie. Na kursie dyrektor operacyjny dowiesz się, jak sprostać tym wyzwaniom. Opanujesz systemowe i kompleksowe podejście do zarządzania operacjami, dowiesz się, jakie metody warto wykorzystywać i jakie kompetencje rozwijać, aby stworzyć optymalną strategią dla twojej firmy a potem ją skutecznie realizować. Kurs według metod nauczania Harvard Business School.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • Dyrektorem oddziału lub dyrektorem regionalnym

  Nauczysz się skutecznie zarządzać większą liczbą placówek i większymi zespołami. Pokażemy ci, jak systematycznie rozwijać kompetencje niezbędne na stanowisku dyrektora operacyjnego.

 • Dyrektorem ds. obsługi klientów

  Dowiesz się, jak osiągnąć wysoki wskaźnik satysfakcji klientów w efektywny kosztowo sposób.

 • Dyrektorem odpowiadającym za usprawnianie procesów

  Rozpoczniesz budowę kultury ciągłego doskonalenia, wykorzystując wybrane metody i narzędzia Lean.

 • Managerem aspirującym do roli dyrektora operacyjnego

  Zrozumiesz krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu operacjami, zyskasz wiedzę i umiejętności, które pomogą ci zdobyć wymarzoną pozycję.

 • Dyrektorem operacyjnym

  Osiągniesz wyższą skuteczność, dzięki zrozumieniu krytycznych czynników sukcesu. Nauczysz się systemowego podejścia do zarządzania operacjami i wypracujesz efektywne metody zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Czego się nauczysz?

Podczas kursu dowiesz się, jak świadomie planować rozwój kluczowych kompetencji własnych i zespołu. Będziesz realizować praktyczne projekty, pracować nad rozwiązywaniem problemów i wyzwań stojących przed twoją organizacją, w efekcie osiągniesz wyższą skuteczność w realizacji celów.

TEMATY
01
Stawianie i kaskadowanie
celów
Nauczysz się stawiać cele operacyjne odpowiadające przyjętej strategii Twojej firmy. Dowiesz się czym jest metoda OKR i jak z niej korzystać aby osiągnąć pełną koncentrację zespołów na skutecznej realizacji uzgodnionych celów.
02
Skuteczne rozwiązywanie problemów
Poznasz kluczowe kroki na drodze do rozwiązania problemu. Nauczysz się wykorzystywać w praktyce sprawdzone metody takie jak 5W1H, 5Why?, Diagram Ishikawy.
03
Budowa samoprowadzącego
się zespołu

Dowiesz się, jakimi kryteriami należy się kierować, budując zespół i jak delegować uprawnienia, by działał skutecznie. Nauczysz się określać kluczowe kompetencje poszczególnych członków zespołu i wspierać ich rozwój.

PROWADZĄCY
Mirosław Suszek LinkedIn Profile
 • Jako dyrektor Pionu Opieki Ambulatoryjnej ma pod sobą 9-tysięczny zespół. Odpowiada za dostarczanie ambulatoryjnych usług medycznych dla 2 milionów pacjentów w ponad 160 Centrach Medycznych LUX MED w całej Polsce.
 • Pełnił funkcję dyrektora operacyjnego i członka zarządu w polskich i międzynarodowych korporacjach (UPC Polska, NETIA S.A, MEDICOVER Sp. z o.o.). Dzięki wysokiej efektywności operacyjnej, w każdej z firm przyczynił się do wzrostu satysfakcji klientów i podniesienia wyników finansowych.
 • Nagrodzony tytułem UPC European Best Practice za opracowanie i wdrożenie nowatorskiej strategii obsługi klienta.
 • Ukończył kursy „Strategy for Healthcare Delivery“ oraz „Business Innovations in Healthcare“ w Harvard Business School.
PROGRAM KURSU
01
Poniedziałek 19.09 18:00 - 19.30
System Zarządzania Operacyjnego – jak przejść od „gaszenia pożarów” do zorganizowanej pracy dyrektora operacyjnego i jego zespołu
 • Kluczowe elementy systemu i ich powiązania
 • Wpływ podejścia systemowego na skuteczność
 • Kontekst operacji w całej organizacji – współpraca z innymi departamentami
 • Kompetencje zespołu i praktyki zarządcze dyrektora operacyjnego
more
02
Czwartek 22.09 18:00 - 19.30
Stawianie i kaskadowanie celów – wszyscy gramy do jednej bramki
 • Stawianie celów metodami:
  1. SMART
  2. OKR - koncentracja strategiczna
 • Kaskadowanie celów – zaangażowanie i ukierunkowanie potencjału całej organizacji
more
03
Poniedziałek 26.09 18:00 - 19.30
Wizualizacja celów i wyników – wybór optymalnej drogi do osiągnięcia zakładanych rezultatów
 • Zasady tworzenia Dashboard’ów lub Tablic Wyników
 • Regularna praca z Dashboardem lub Tablicą Wyników – sprawdzone praktyki
more
04
Czwartek 29.09 18:00 - 19.30
Tworzenie i wykorzystanie diagramów procesów
 • Określanie priorytetów – koncentracja na procesach, które mają największy wpływ na realizację celów
 • Tworzenie diagramu/mapy procesu – głębsze zrozumienie co tak na prawdę dzieje się „na produkcji”
more
05
Poniedziałek 3.10 18:00 - 19.30
Mierniki jakości i efektywności procesu
 • 4 cechy jakości produktu / usługi
 • Mierniki jakości
 • Mierniki efektywności
more
06
Poniedziałek 6.10 18:00 - 19.30
Usprawnianie procesów - sprawdzone praktyki
 • Jak usprawniać procesy biznesowe
 • Prioryteryzacja i ocena usprawnień w procesie
more
07
Czwartek 10.10 18:00 - 19.30
Identyfikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów
 • Kluczowe kroki na drodze do rozwiązania problemu
 • Metody: 5W1H, 5Why?, Diagram Ishikawy – praktyczne zastosowanie
 • Burza mózgów: technika 623/635, matryca PVA
more
08
Poniedziałek 13.10 18:00 - 19.30
Cykl Deminga – jak poprzez eksperymenty zapewnić coraz bardziej trafne działanie i ciągłą naukę
 • Plan - Do - Check - Act (PDCA)
 • Jak w praktyce wdrożyć PDCA w organizacji
more
09
Czwartek 17.10 18:00 - 19.30
Standardy operacyjne
 • Czym jest standard i do czego służy
 • Przygotowanie i wdrożenie nowego standardu
 • Utrzymanie i wprowadzanie zmian w standardzie
more
10
Poniedziałek 20.10 18:00 - 19.30
Ciągłe doskonalenie
 • Filary ciągłego doskonalenia
 • Matryca Umiejętności Zespołu
 • Jak rozwijać kompetencje i budować nowe nawyki
 • Empowerment - sztuka delegowania uprawnień
more
11
Czwartek 24.10 18:00 - 19.30
Standaryzowana praca lidera – najlepsze praktyki
 • Zarządzanie czasem, Matryca Eisenhowera
 • Czym jest i jakie korzyści przynosi praca standaryzowana
 • ABC organizacji spotkań i wykonywania prezentacji
 • Efektywna komunikacja
more
12
Poniedziałek 27.10 18:00 - 19.30
Budowa „High-performance Team”
 • Dobór członków zespołu, techniki rekrutacji
 • Pięć poziomów przywództwa - droga na szczyt
 • Samoocena - na którym poziomie przywództwa jesteś?
 • Planowanie własnego rozwoju i monitoring postępów
more
Zapisz się na kurs
Imię i nazwisko
Pole obowiązkowe
E-mail
Pole obowiązkowe
Numer telefonu
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Done