Kurs
online

Skuteczny People Management

Zostałeś właśnie liderem zespołu – i co dalej? Jak stworzyć kulturę, którą członkowie zespołu chętnie przyjmą? Jak promować wartości, które łączą ludzi? Jak skutecznie delegować zadania i wspierać zespół? Agata Woszczyk, Senior HR Manager w Amazon, nauczy cię, jak zbudować zgrany i samodzielny zespół, którego nie trzeba stale kontrolować.
Rola kierownika zespołu.
Zatrudnianie pracowników i konsolidacja zespołu.
Zarządzanie talentami, utrzymanie pracowników i narzędzia coachingowe.
Poznaj swoją
nową wykładowczynię:
Agata Woszczyk
Senior HR Manager Amazon
Obejmuje stanowisko Senior HR Managera w Amazon, jest partnerem w tworzeniu i zarządzaniu strategią HR, relacjami pracowniczymi, zarządzaniem talentami i planowaniem sukcesji. Jest autorką koncepcji HR Academy (cykl szkoleń i działań rozwojowych dla HR), która została wdrożona przez Amazon w całej Europie. Obecnie prowadzi program rozwojowy dla młodszych specjalistów ds. HR na terenie Europy.
Jako dyrektor ds. personalnych w General Electric, wdrożyła nowy system oceny pracownika, kompleksowy program szkoleń oraz system rejestracji czasu pracy. Była odpowiedzialna za program mentoringowy w 3 zakładach GE w Polsce. Przygotowała także program coachingowy dla menedżerów i zrealizowała ponad 200 godzin spotkań coachingowych.
Pracowała w Banku BPH na stanowisku dyrektora ds. szkoleń i programów rozwojowych, gdzie była odpowiedzialna za planowanie i realizację strategii rozwoju zasobów kadrowych Grupy Kapitałowej GE w Polsce (ponad 5 000 pracowników).
Ma doświadczenie w coachingu i certyfikat trenera. Pracuje z menedżerami wyższego i średniego szczebla. Współzałożycielka bloga www.panieodhr.pl i kanału na YouTubie „Panie od HR”. Absolwentka Executive MBA University of Michigan.
Nasze podejście – dać ci nie tylko teorię, ale i użyteczną wiedzę, której będziesz codziennie używać w pracy i która pomoże ci osiągnąć twoje cele zawodowe.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
Budowanie zespołu
Opowiemy o tym, jak kształtować silny zespół od momentu rekrutacji. Przedstawimy metody zarządzania zespołem w różnych jego stadiach rozwoju. Nauczymy cię budować efektywny, maksymalnie samowystarczalny zespół.
Rozwijanie zespołu
Opowiemy o tym, jak dobrać metody wspierania zespołu w zależności od fazy jego rozwoju, a także od indywidualnych potrzeb członków zespołu.
Egzekwowanie zadań
Opowiemy o tym, jak skutecznie delegować zadania w zależności od umiejętności członków zespołu i jak je efektywnie egzekwować. Poznasz narzędzia niezbędne do wspierania tego procesu. Dowiesz się, jak unikać mikrozarządzania.
Zaczynamy:

22 lutego

Czas trwania:

7 tygodni

13 zajęć

19,5 godzin

Format:

Webinary

+ feedback od wykładowcy,

dotyczący zadań domowych

Język: polski

Zapisać się na kurs
Jak uczymy:
Dajemy ci wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne. Z ich pomocą przećwiczysz metody rekrutowania, motywowania i skutecznego zarządzania zespołem.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Wprowadzenie do ZZL oraz rola kierownika w organizacji
22 lutego , 18:30-20:00 GMT+1 /wtorek
 • - Wprowadzenie do tematu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • - Jakie procesy koordynuje i jakie miejsce zajmuje ZZL w organizacji.
 • - Nowoczesne zarządzanie firmą.
 • - Kompetencje i umiejętności kierownicze. Funkcje i obowiązki kierownika.
 • - Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna.
Zajęcia nr 2.
Zarządzanie rozwojem osobistym i zawodowym
24 lutego, 18:30-20:00 GMT+1 /czwartek
 • - Przywództwo.
 • - Zarządzanie rozwojem osobistym i zawodowym.
 • - Efektywna komunikacja.
 • - Tworzenie wizji i strategii.
 • - Zarządzanie innowacjami i zmianami.
Zajęcia nr 3.
Tworzenie zespołu
1 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
 • - Misja, wizja i cele zespołu.
 • - Tworzenie matryc kompetencji.
 • - Szukanie i selekcja pracowników.
 • - Standaryzowanie procesu rekrutacji.
Zajęcia nr 4.
Proces rekrutacji pracowników
3 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
 • - Prowadzenie rozmów rekrutacyjnych metodą STAR.
 • - Wywiad behawioralny i badanie motywacji kandydata.
 • - Jak nie ulec subiektywnym wrażeniom w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, np. efektowi halo?
Zajęcia nr 5.
Wprowadzanie pracowników do zespołu, rozdzielanie zadań i współpraca w zespole
8 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
 • - Onboarding kandydata.
 • - Weryfikowanie postępów wdrożenia.
 • - Przydzielanie zadań i ról poszczególnym członkom zespołu.
Zajęcia nr 6.
Budowanie zaufania w zespole
10 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
 • - Ustalenie zasad komunikacji.
 • - Zbieranie feedbacku od zespołu i udzielanie feedbacku członkom zespołu.
 • - Budowanie relacji w zespole.
 • - Rozwiązywanie konfliktów.
Zajęcia nr 7.
Etapy rozwoju zespołu
15 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
 • - Etapy tworzenia zespołu: forming, storming, norming and performing.
 • - Cechy efektywnego zespołu.
 • - Bariery efektywności zespołu.
Zajęcia nr 8.
Wyznaczanie celów i monitorowanie osiągnięć
17 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
 • - Planowanie długo- i krótkoterminowe.
 • - Metody wyznaczania celów. Jakość i mierzalność celów.
 • - Delegowanie zadań, komunikowanie oczekiwań oraz konsekwencja w egzekwowaniu zadań.
 • - Wspieranie pracowników w zależności od poziomu ich umiejętności oraz zaangażowania.
 • - Adresowanie problemów z osiągnięciem zakładanych wyników.
Zajęcia nr 9.
Motywowanie pracowników
22 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
 • - Jak badać motywację i oczekiwania pracowników.
 • - Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
 • - Motywacja pozamaterialna – trendy pokoleniowe.
Zajęcia nr 10.
Zarządzanie talentami
24 marca, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
 • - Strategie zarządzania talentami.
 • - Wyszukiwanie i utrzymywanie specjalistów.
 • - Przygotowanie i egzekwowanie planów rozwoju.
 • - Planowanie szkoleń, coachingu I mentoringu.
Zajęcia nr 11.
Sukcesja
29 marca, 18:30-20:00 GMT+2 / wtorek
 • - Jak znaleźć następcę i przygotować go do roli sukcesora.
 • - Jak zaplanować sukcesję i wdrożenie nowych osób na stanowiska.
Zajęcia nr 12.
Narzędzia coachingowe w zarządzaniu pracownikami cz.I
31 marca, 18:30-20:00 GMT+2 / czwartek
 • - Podstawowe założenia coachingowego stylu zarządzania.
 • - Styl coachingowy vs. styl dyrektywny.
 • - Proces coachingowy od problemu do celu – budowanie relacji, diagnoza, cel, przekonania i wartości.
 • - Aktywne słuchanie i pytania coachingowe.
Zajęcia nr 13.
Narzędzia coachingowe w zarządzaniu pracownikami cz. II
5 kwietnia, 18:30-20:00 GMT+2 / wtorek
 • - Dostrzeganie zasobów pracowników.
 • - Wspieranie autonomii w poszukiwaniu rozwiązań.
 • - Model GROW.
 
Liderzy na rynku
edukacji online
Od ponad 6 lat pomagamy osiągać cele zawodowe.
Nasze kursy ukończyło już ponad 35 tysięcy słuchaczy i ta liczba codziennie rośnie.
Pomagamy zdobyć praktyczną wiedzę razem z najlepszymi specjalistami z każdej dziedziny.
Nasz cel – wesprzeć Twój rozwój zawodowy. Nasze kursy – to więcej niż same wykłady. 
Twoja nauka w jednym miejscu
Dzięki profilowi w naszym systemie wszystkie materiały, zajęcia i zadania domowe masz zawsze pod ręką.
Zawsze online
Wykładowca i Twój osobisty opiekun odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Wystarczy, że je zadasz.
System zadań domowych i testów
Sprawi, że zdobędziesz umiejętności praktyczne. 
Certyfikat ceniony przez pracodawców
Potwierdzenie Twojej wiedzy i umiejętności. 
Dostęp do materiałów kursu na zawsze
Lekcje, studia przypadków i artykuły są wygodnie poukładane i nigdy się nie zgubią.
Zapisz się
na kurs
Żeby zapisać się na kurs,
wypełnij formularz.
Rejestrując się na kurs i klikając przycisk „zapisuję się” zgadzasz się z warunkami oferty i polityką prywatności i ochrony danych osobowych.
 
 
 
 
Pole obowiązkowe

Liderzy w dziedzinie edukacji biznesowej

Laba to międzynarodowa firma z dużymi ambicjami i wysokim tempem wzrostu:
2015
Uruchomiliśmy ponad 100 kursów i przeszkoliliśmy 52 tys. studentów w Ukrainie
2019
Otworzyliśmy przedstawicielstwo na Węgrzech
2020
Otworzyliśmy przedstawicielstwo w USA
2021
Otworzyliśmy przedstawicielstwo w Polsce i w Turcji
Aktualna wiedza to pierwszy krok do rozwoju kariery. Nasi studenci pracują w czołowych firmach na wysokich stanowiskach – zostań jednym z nich.