Kurs online na żywo Finanse dla niefinansistów — poznaj zasady skutecznego zarządzania finansami | Szkoła biznesu Laba
Kurs
online

Finanse dla niefinansistów

Chcesz lepiej zarządzać płynnością w MŚP? Komunikacja z działem księgowym sprawia ci trudności? Poznaj zasady skutecznego zarządzania finansami od eksperta z wieloletnim doświadczeniem. Naucz się wyciągać adekwatne wnioski na bazie ksiąg rachunkowych i sprawozdań, tworzyć narzędzia do zarządzania płynnością (tj. preliminarz) oraz stosować w praktyce metody kalkulacji cen. Miej swój biznes pod 100% kontrolą!
Zrozumiesz zależności między danymi księgowymi a prognozowaniem biznesu
Nauczysz się czytać dokumentację księgową i wykorzystasz ją do analizy sytuacji finansowej firmy
Lepiej zrozumiesz oczekiwania biznesu w zakresie raportowania
Poznaj swojego
nowego wykładowcę:
Bartosz Boberski
Dyrektor finansowy w Portfelu Inwestycyjnym Apartamenty i Hotele
Z wykształcenia prawnik. Obecnie manager o komplementarnej wiedzy i doświadczeniu biznesowym, głównie w obszarze start-up i MŚP
W latach 2005-2015 zarządzał spółką odszkodowawczą AUXILIA od fazy start — up do MŚP z debiutem na rynku New Connect w 2016 roku
Do 2021 roku pracował jako dyrektor finansowy w “Czarna Góra Resort”
Od 2021 roku jest dyrektorem finansowym w “Portfelu Inwestycyjnym Apartamenty i Hotele”
Od 2017 rroku rozwija autorski koncept odszkodowawczy skupiony na błędach w sztuce medycznej MEDIC HELP
Nasze podejście – dać ci nie tylko teorię, lecz praktyczne umiejętności, które wykorzystasz w codziennej pracy i które pomogą ci osiągnąć twoje cele zawodowe.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
Analiza kluczowych raportów finansowych
Nauczysz się poprawnie czytać księgi handlowe oraz analizować i interpretować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie bilansu, cashflow oraz P&L. Zrozumiesz zależności pomiędzy nimi, i zaczniesz samodzielnie tworzyć praktyczne rekomendacje optymalizujące biznes.
Zarządzanie płynnością w biznesie
Utrata płynności jest najczęstszą przyczyną upadku firm. Podczas kursu poznasz i wdrożysz zasady budżetowania oraz nauczysz się stosować preliminarz finansowy, aby zawsze mieć płynność pod kontrolą. Na praktycznych przykładach przeanalizujesz korzyści różnych strategii zarządzania płynnością.
Komunikacja i zarządzanie biznesem
Dzięki kursowi wejdziesz w partnerski dialog z księgowością na temat potrzeb i oczekiwań swojego biznesu. Usprawnisz komunikację i przepływ informacji finansowych, zyskując większą efektywność i dodatkowy czas na budowanie strategii. Postawisz realne cele i wskaźniki biznesowe, zaczniesz stosować metody kalkulacji cen i skutecznie zarządzać całym biznesem.
Zaczynamy:
18 maja
Czas trwania:
8 tygodni
14 zajęć
21 godzin
21 godzin
Format:
+ warsztaty online
+ feedback 1:1 od wykładowcy do każdego zadania domowego

Język: polski
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne, dzięki którym utrwalisz wiedzę i przetestujesz swoje nowe umiejętności. Będziesz analizować księgi dokumenty finansowe i tworzyć narzędzia do zarządzania finansami.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do Twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Pierwsze kroki w księgowości
18 maja / czwartek, 18:30 - 20:00
 • - Księgowość jako narzędzie analizowania przeszłości
 • - Zasady prowadzenia księgowości
 • - Zapis a saldo – omówienie na przykładach
Zajęcia nr 2.
Czytanie ksiąg handlowych — warsztaty praktyczne
23 maja / wtorek, 18:30 - 20:00
 • - Klasyczny plan kont
 • - Zapisy kont jako sposób analizowania danych biznesowych
Zajęcia nr 3.
Rachunek wyników
25 maja / czwartek, 18:30 - 20:00
 • - Typy działalności wykazywane w rachunku porównawczym
 • - Przykładowe rachunki wyników i ich omówienie
 • - Wskaźniki biznesowe stosowane w rachunku wyników
Zajęcia nr 4.
Bilans
30 maja / wtorek, 18:30 - 20:00
 • - Bilans, aktywa i pasywa
 • - Przykłady bilansów i ich omówienie
 • - Wskaźniki biznesowe stosowane w rachunku wyników
Zajęcia nr 5.
Cash-flow
1 czerwca / czwartek, 18:30 - 20:00
 • - Cash-flow jako obraz przepływu środków finansowych w przedsiębiorstwie
 • - Przykłady cash-flow i ich omówienie
 • - Jak wykorzystać cash-flow w analizie biznesu
Zajęcia nr 6.
Nasze mierniki efektywności przedsiębiorstwa
6 czerwca / wtorek, 18:30 - 20:00
 • - EBITDA jako narzędzie monitorowania rentowności
 • - Majątek i jego finansowanie
 • - Płynność
Zajęcia nr 7.
Analiza sprawozdania finansowego – warsztat
13 czerwca / wtorek, 18:30 - 20:00
 • - Analiza wybranych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw – umiejętność wyciągania wniosków
Zajęcia nr 8.
Rachunek P&L jako alternatywa dla rachunku wyników
15 czerwca / czwartek, 18:30 - 20:00
 • - P&L – zasada budowy na podstawie planu kont
 • - Przychody i koszty – podział wg miejsc powstawania
 • - Jak czytać P&L i wyciągać praktyczne wnioski biznesowe
Zajęcia nr 9.
Tworzymy własny rachunek P&L – warsztat
27 czerwca / wtorek, 18:30 - 20:00
 • - Tworzymy własny rachunek P&L na podstawie danych z ksiąg handlowych
Zajęcia nr 10.
Budżetowanie w biznesie
29 czerwca / czwartek, 18:30 - 20:00
 • - Budżet jako narzędzie planowania i kontroli w przedsiębiorstwie
 • - Skuteczne budżetowanie – jak zarządzać budżetem
Zajęcia nr 11.
Preliminarz finansowy – prognozujemy przyszłe przepływy w organizacji
4 lipca / wtorek, 18:30 - 20:00
 • - Rola preliminarza w zarządzaniu płynnością w biznesie
 • - Rodzaje strategii zarządzania płynnością
Zajęcia nr 12.
Symulacja zarządzania finansami w MŚP – warsztat
6 lipca / czwartek, 18:30 - 20:00
 • - Ćwiczenie na bazie scenariuszy funkcjonowania przykładowego przedsiębiorstwa
 • - Umiejętność planowania i zarządzania płynnością
Zajęcia nr 13.
Efektywny dział finansowy, czyli jaki?
11 lipca / wtorek, 18:30 - 20:00
 • - Kryteria oceny efektywności działu finansowego
 • - Księgowość wewnętrzna czy outsourcing
 • - Dane z działu finansów-księgowego
Zajęcia nr 14.
Cena cichym bohaterem przychodów
13 lipca / czwartek, 18:30 - 20:00
 • - Wpływ ceny na wysokość przychodów
 • - Koszt plus jako metoda kalkulacji ceny
 • - Cena odzwierciedleniem wartości tworzonej dla klienta
 
Liderzy na rynku
edukacji online
Przez ponad 5 lat pomagamy osiągać cele zawodowe
Nasze kursy ukończyło już ponad 35 tysięcy słuchaczy i ta liczba codziennie rośnie
Pomagamy zdobyć praktyczną wiedzę razem z najlepszymi specjalistami z każdej dziedziny
Nasz cel – wesprzeć twój rozwój zawodowy. Nasze kursy – to więcej niż same wykłady. 
Twoja nauka w jednym miejscu
Dzięki profilowi w naszym systemie wszystkie materiały, zajęcia i zadania domowe masz zawsze pod ręką.
Zawsze online
Wykładowca i twój osobisty opiekun odpowiedzą na wszystkie twoje pytania. Wystarczy, że je zadasz.
System zadań domowych i testów
Sprawi, że zdobędziesz umiejętności praktyczne. 
Certyfikat ceniony przez pracodawców
Potwierdzenie twojej wiedzy i umiejętności. 
Dostęp do materiałów kursu na zawsze
Lekcje, studia przypadków i artykuły są wygodnie poukładane i nigdy się nie zgubią.
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy zadania praktyczne, które pomogą ci sprawnie przyswoić zdobytą wiedzę z zakresu finansów w MŚP. Dzięki nim, od razu zaczniesz wykorzystywać nowe umiejętności w swojej firmie.
Pole obowiązkowe
więcej informacji