Zapisz się i skorzystaj ze świątecznej promocji, promocja kończy się za:
00 dni
:
00 godzin
:
00 minut
:
00 sekund
Zapisz się
18 maja - 13 lipca
Kurs online

Finanse dla przedsiębiorców

Chcesz lepiej zarządzać finansami MŚP? Komunikacja z działem księgowym sprawia ci problem? Poznaj zasady prowadzenia księgowości od eksperta z wieloletnim doświadczeniem w finansach małych i średnich firm. Analizuj księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe, twórz narzędzia do zarządzania finansami (P&L, Budżet, Preliminarz finansowy), prawidłowo odczytuj wskaźniki i wyciągaj z nich wnioski biznesowe, które pomogą ci rozwinąć firmę.

Poznaj swojego nowego wykładowcę:

Bartosz Boberski
Bartosz Boberski
Dyrektor Finansowy Portfel Inwestycyjny Apartamenty i Hotele

 • Nauczysz się czytać dokumentację księgową i wykorzystasz ją do analizy sytuacji finansowej twojej firmy. Wdrożysz narzędzia kontrolingowe lub od podstaw zbudujesz dział analizy finansowej. Nauczysz się korzystać z narzędzi planowania finansowego, które umożliwią ci sprawne zarządzanie finansami i planowanie przyszłości przedsiębiorstwa.
 • Zrozumiesz zależności między danymi księgowymi a prognozowaniem biznesu. Nauczysz się lepiej komunikować z działem księgowym w zakresie generowanych danych i oceniać jakość sprawozdawczości księgowej w firmie. Dowiesz się, jak powiązać sprawozdania księgowe z narzędziami do zarządzania płynnością i płatnościami.
 • Lepiej zrozumiesz oczekiwania biznesu w zakresie raportowania. Poznasz narzędzia planowania finansowego, nauczysz się efektywnie prowadzić księgi handlowe i generować dane przydatne do planowania rentowności i płynności.

Program kursu obejmuje:

14 zajęć
Praktyczne zadania domowe
 • feedback od wykładowcy
 • dodatkowe materiały, do których dostęp będziesz miał nawet po ukończeniu kursu
Zapisz się na kurs

Program kursu:

 • Zajęcia nr
  Podstawowe pojęcia i mechanizmy analizowania i planowania finansów przedsiębiorstwa cz.1
  18 maja - czwartek - 18:30 - 20:00
  • Księgowość jako narzędzie do analizowania przeszłości
  • Czym są księgi handlowe i jak dokonywać zapisów?
  • Klasyczny układ planu kont z wyjaśnieniem kont grup od 0 do 8
  • Prowadzenie ksiąg handlowych – jak uniknąć najczęstszych błędów, nieścisłości i problemów z odczytywaniem danych?
 • Zajęcia nr
  Podstawowe pojęcia i mechanizmy analizowania i planowania finansów przedsiębiorstwa cz.2
  23 maja - wtorek - 18:30 - 20:00
  • Sprawozdania finansowe (rachunek wyników, bilans) jako obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • P&L – narzędzie do analizy marżowości i wyników poszczególnych rodzajów działalności
  • Budżet i preliminarz finansowy – narzędzia do planowania wpływów i wydatków
 • Zajęcia nr
  Efektywny dział finansowy, czyli jaki?
  25 maja - czwartek - 18:30 - 20:00
  • Mierniki efektywnego działu finansowo-księgowego
  • Księgowość wewnątrz przedsiębiorstwa, czy outsourcing?
  • Rola analizy biznesowej i analityka/kontrolera finansowego w zarządzaniu wynikami
  • Jakie informacje finansowe powinien otrzymywać CEO?
  • Rola dyrektora finansowego w nowoczesnym przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie płynnością
 • Zajęcia nr
  Sprawozdanie finansowe – źródło
  najważniejszych informacji o biznesie cz. 1
  30 maja - wtorek - 18:30 - 20:00
  • Rzetelność i kompletność ksiąg handlowych
  • Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i elementy sprawozdania
  • Wskaźniki efektywności biznesu na bazie sprawozdań finansowych
 • Zajęcia nr
  Sprawozdanie finansowe – źródło
  najważniejszych informacji o biznesie cz. 2 – warsztaty
  1 czerwca - czwartek - 18:30 - 20:00
  • Jakie informacje można pozyskać ze sprawozdania finansowego? – warsztaty bazujące na wybranych sprawozdaniach i wskaźnikach finansowych przedsiębiorstw.
 • Zajęcia nr
  Rola rachunku wyników P&L w analizie biznesu
  6 czerwca - wtorek - 18:30 - 20:00
  • Budowa rachunku P&L w oparciu o plan kont i zapisy księgowe
  • Podział przychodów i kosztów w zależności od miejsc powstawania
  • Jak odczytywać P&L i wyciągać praktyczne wnioski (o podstawowych danych biznesowych, marży, cenie i EBITDA)?
 • Zajęcia nr
  Jak zbudować praktyczny rachunek P&L? – warsztaty
  13 czerwca - czwartek - 18:30 - 20:00
  • Sporządzanie użytecznego i czytelnego rachunku wyników finansowych na bazie planu kont/zestawienia obrotów i sald – warsztaty.
 • Zajęcia nr
  Jak zarządzać środkami finansowymi?
  15 czerwca - wtorek - 18:30 - 20:00
  • Wynik memoriałowy, a stan środków pieniężnych
  • Rola płynności finansowej w zarządzaniu biznesem – strategie płynności przedsiębiorstwa
  • Rachunek przepływów środków pieniężnych (cash-flow)
 • Zajęcia nr
  Rola preliminarza finansowego
  w zarządzaniu środkami pieniężnymi
  w przedsiębiorstwie
  27 czerwca - wtorek - 18:30 - 20:00
  • Preliminarz finansowy – narzędzie planowania przyszłości finansowej przedsiębiorstwa – analiza na bazie case studies
  • Tworzenie preliminarza finansowego i odczytywanie sprawozdań
 • Zajęcia nr
  Budżet jako narzędzie planowania wpływów i wydatków w firmie
  29 czerwca - czwartek - 18:30 - 20:00
  • Budżet przedsiębiorstwa – budowa budżetu i zakres odpowiedzialności za poszczególne obszary
  • Zarządzanie budżetem
 • Zajęcia nr
  Aktywna polityka cenowa jako
  narzędzie kształtowania przychodów
  4 lipca - czwartek - 18:30 - 20:00
  • Cena a wysokość przychodu
  • Okno cenowe, ceny oraz sposoby realizowania polityki cenowej
  • Tworzenie wartości dla klienta jako wyższy poziom zarządzania cenami
 • Zajęcia nr
  Planowanie finansowe – warsztaty
  6 lipca - wtorek - 18:30 - 20:00
  • Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa A, B i C na bazie danych z ksiąg finansowych – warsztaty
 • Zajęcia nr
  Efektywny dział finansowy, czyli jaki?
  11 lipca - czwartek - 18:30 - 20:00
  • Jak oceniać efektywność działu finansowo-księgowego?
  • Czy księgowość zewnętrzna czy wewnętrzna?
 • Zajęcia nr
  Cena narzędziem kształtowania przychodów.
  13 czerwca - wtorek - 18:30 - 20:00
  • Budowanie ceny w oparciu o koszt plus;
  • Cena odzwierciedleniem wartości tworzonej dla klienta;
  • Wpływ ceny na wysokość przychodów.

Zapisz się na kurs

Żeby otrzymać więcej szczegółów o tym kursie i zapisać się na niego, wypełnij formularz.

Rejestrując się na kurs i klikając przycisk „zapisuję się” zgadzasz się z warunkami oferty i polityką prywatności i ochrony danych osobowych.