Kurs
online

Finanse dla przedsiębiorców

Naucz się efektywnie zarządzać finansami firmy od eksperta z wieloletnim doświadczeniem w finansach MŚP. Analizuj dokumenty finansowe, odczytuj wskaźniki i pozyskuj ważne informacje o sytuacji przedsiębiorstwa. Naucz się korzystać z narzędzi planowania finansowego i zaplanuj przyszłość swojego biznesu.
będziesz analizować księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans)
stworzysz narzędzia do zarządzania finansami twojej firmy (P&L, budżet, preliminarz finansowy)
poznasz lifehacki doświadczonego finansisty i przedsiębiorcy
Poznaj swojego
nowego wykładowcę:
Bartosz Boberski
Dyrektor Finansowy
Portfel Inwestycyjny Apartamenty i Hotele
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem managerskim i były kontroler. Posiada kompleksową wiedzę biznesową i finansową w obszarze start-upów i MŚP.
W latach 2005-2015 zarządzał spółką odszkodowawczą AUXILIA. Odpowiada za zwiększenie przychodów spółki z 1 mln zł w 2004 do 9 milionów zł w 2014 przy zachowaniu rentowności powyżej 10%.
Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego w Portfelu Inwestycyjnym Apartamenty i Hotele.
Rozwija rózwnież własną spółkę zajmującą się odszkodowaniami za błędy medyczne (MEDIC HELP), dzieki czemu doskonale rozumie problemy przedsiębiorców.
Nasze podejście – dać ci nie tylko teorię, lecz praktyczne umiejętności, które wykorzystasz w codziennej pracy i które pomogą ci osiągnąć twoje cele zawodowe.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
Sprawozdawczość finansowa
Poznasz budowę i zasady sporządzania kluczowych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat (P&L) i rachunku przepływów pieniężnych (Cashflow). Dowiesz się, jakie informacje można z nich pozyskać, jak je odczytywać, analizować i wyciągać wnioski dotyczące sytuacji finansowej i efektywności przedsiębiorstwa.
Rachunek P&L
Dowiesz się, jak zbudować użyteczny i czytelny rachunek wyników finansowych w oparciu o plan kont i zapisy księgowe. Nauczysz się odczytywać P&L i wyciągać z niego praktyczne wnioski o podstawowych danych biznesowych, marży, cenie i EBITDA.
Zarządzanie środkami finansowymi firmy
Nauczysz się zarządzać płynnością finansową firmy. Poznasz strategie płynności przedsiębiorstwa i zasady optymalizacji polityki budżetowej. Nauczysz się sprawnie tworzyć i maksymalnie wykorzystywać preliminarz finansowy.
Zaczynamy:
24 października 2022
Czas trwania:
6 tygodni
12 zajęć
Format:
Webinary
+ feedback od wykładowcy dotyczący zadań domowych

Język: polski
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne, dzięki którym utrwalisz wiedzę i przetestujesz swoje nowe umiejętności. Będziesz analizować księgi dokumenty finansowe i tworzyć narzędzia do zarządzania finansami.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do Twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Podstawowe pojęcia i mechanizmy analizowania i planowania finansów przedsiębiorstwa cz.1
24.10 poniedziałek 19.00- 20.30
 • - Księgowość jako narzędzie do analizowania przeszłości
 • - Czym są księgi handlowe i jak dokonywać zapisów?
 • - Klasyczny układ planu kont z wyjaśnieniem kont grup od 0 do 8
 • - Prowadzenie ksiąg handlowych – jak uniknąć najczęstszych błędów, nieścisłości i problemów z odczytywaniem danych?
Zajęcia nr 2.
Podstawowe pojęcia i mechanizmy analizowania i planowania finansów przedsiębiorstwa cz.2
26.10 środa 19.00- 20.30
 • - Sprawozdania finansowe (rachunek wyników, bilans) jako obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • - P&L – narzędzie do analizy marżowości i wyników poszczególnych rodzajów działalności
 • - Budżet i preliminarz finansowy – narzędzia do planowania wpływów i wydatków
Zajęcia nr 3.
Efektywny dział finansowy, czyli jaki?
31.10 poniedziałek 19.00- 20.30
 • - Mierniki efektywnego działu finansowo-księgowego
 • - Księgowość wewnątrz przedsiębiorstwa, czy outsourcing?
 • - Rola analizy biznesowej i analityka/kontrolera finansowego w zarządzaniu wynikami
 • - Jakie informacje finansowe powinien otrzymywać CEO?
 • - Rola dyrektora finansowego w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • - Zarządzanie płynnością
Zajęcia nr 4.
Sprawozdanie finansowe – źródło najważniejszych informacji o biznesie cz. 1
2.11 środa 19.00- 20.30
 • - Rzetelność i kompletność ksiąg handlowych
 • - Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i elementy sprawozdania
 • - Wskaźniki efektywności biznesu na bazie sprawozdań finansowych
Zajęcia nr 5.
Sprawozdanie finansowe – źródło najważniejszych informacji o biznesie cz. 2 – warsztaty
7.11 poniedziałek 19.00- 20.30
 • - Jakie informacje można pozyskać ze sprawozdania finansowego? – warsztaty bazujące na wybranych sprawozdaniach i wskaźnikach finansowych przedsiębiorstw.
Zajęcia nr 6.
Rola rachunku wyników P&L w analizie biznesu
9.11 środa 19.00- 20.30
 • - Budowa rachunku P&L w oparciu o plan kont i zapisy księgowe
 • - Podział przychodów i kosztów w zależności od miejsc powstawania
 • - Jak odczytywać P&L i wyciągać praktyczne wnioski (o podstawowych danych biznesowych, marży, cenie i EBITDA)?
Zajęcia nr 7.
Jak zbudować praktyczny rachunek P&L? – warsztaty
14.11 poniedziałek 19.00- 20.30
 • - Sporządzanie użytecznego i czytelnego rachunku wyników finansowych na bazie planu kont/zestawienia obrotów i sald – warsztaty
Zajęcia nr 8.
Jak zarządzać środkami finansowymi?
16.11 środa 19.00- 20.30
 • - Wynik memoriałowy, a stan środków pieniężnych
 • - Rola płynności finansowej w zarządzaniu biznesem – strategie płynności przedsiębiorstwa
 • - Rachunek przepływów środków pieniężnych (cash-flow)
Zajęcia nr 9.
Rola preliminarza finansowego w zarządzaniu środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie
21.11 poniedziałek 19.00- 20.30
 • - Preliminarz finansowy – narzędzie planowania przyszłości finansowej przedsiębiorstwa – analiza na bazie case studies
 • - Tworzenie preliminarza finansowego i odczytywanie sprawozdań
Zajęcia nr 10.
Budżet jako narzędzie planowania wpływów i wydatków w firmie
23.11 środa 19.00- 20.30
 • - Budżet przedsiębiorstwa – budowa budżetu i zakres odpowiedzialności za poszczególne obszary
 • - Zarządzanie budżetem
Zajęcia nr 11.
Aktywna polityka cenowa jako narzędzie kształtowania przychodów
28.11 poniedziałek 19.00- 20.30
 • - Cena a wysokość przychodu
 • - Okno cenowe, ceny oraz sposoby realizowania polityki cenowej
 • - Tworzenie wartości dla klienta jako wyższy poziom zarządzania cenami
Zajęcia nr 12.
Planowanie finansowe – warsztaty
30.11 środa 19.00- 20.30
 • - Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa A, B i C na bazie danych z ksiąg finansowych – warsztaty
 
Liderzy na rynku
edukacji online
Przez ponad 5 lat pomagamy osiągać cele zawodowe
Nasze kursy ukończyło już ponad 35 tysięcy słuchaczy i ta liczba codziennie rośnie
Pomagamy zdobyć praktyczną wiedzę razem z najlepszymi specjalistami z każdej dziedziny
Nasz cel – wesprzeć twój rozwój zawodowy. Nasze kursy – to więcej niż same wykłady. 
Twoja nauka w jednym miejscu
Dzięki profilowi w naszym systemie wszystkie materiały, zajęcia i zadania domowe masz zawsze pod ręką.
Zawsze online
Wykładowca i twój osobisty opiekun odpowiedzą na wszystkie twoje pytania. Wystarczy, że je zadasz.
System zadań domowych i testów
Sprawi, że zdobędziesz umiejętności praktyczne. 
Certyfikat ceniony przez pracodawców
Potwierdzenie twojej wiedzy i umiejętności. 
Dostęp do materiałów kursu na zawsze
Lekcje, studia przypadków i artykuły są wygodnie poukładane i nigdy się nie zgubią.
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy zadania praktyczne, które pomogą ci sprawnie przyswoić zdobytą wiedzę z zakresu finansów w MŚP. Dzięki nim, od razu zaczniesz wykorzystywać nowe umiejętności w swojej firmie.
Pole obowiązkowe
Aktualna wiedza to pierwszy krok do rozwoju kariery. Nasi studenci pracują w czołowych firmach na wysokich stanowiskach – zostań jednym z nich.