Live online course Zarządzanie finansami

KURS ONLINE

Zarządzanie finansami

Tim Dunn
CPA z ponad 30-letnim doświadczeniem
Dyrektor programu rotacji liderów finansowych
NIKE

KURS ONLINE, NA KTÓRYM STWORZYSZ FINANSOWĄ WIZJĘ I ZINTEGROWANĄ STRATEGIĘ BIZNESOWAWĄ

DATY:

26 KWIETNIA - 5 CZERWCA 2023 R.

TRWANIE:

7 TYGODNI
PONIEDZIAŁKI/ŚRODA
17:00 UK /6:00 CET

Za sukcesem każdej wielkiej firmy stoi dyrektor finansowy. Mierzenie i zarządzanie wynikami finansowymi jest kluczowym elementem jej osiągnięć, a posiadanie jasnej i zintegrowanej z biznesem strategii finansowej znajduje się w samym jej centrum.

Dołącz do Tima Dunna, dyrektora programu Finance Leadership Rotation w firmie Nike i rozwiń strategiczną wizję finansową oraz zyskaj większą pewność siebie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli…:

 • JESTEŚ STARSZYM MENEDŻEREM LUB DYREKTOREM FINANSOWYM

  Zwiększysz zdolność przewidywania, mierzenia i monitorowania wyników finansowych firmy. Będziesz pewniej podejmować kluczowe decyzje dotyczące inwestycji, dezinwestycji, optymalizacji poszczególnych segmentów produktowych i geograficznych

 • JESTEŚ OBECNYM DYREKTOREM FINANSOWYM LUB DOPIERO PRZYGOTOWUJESZ SIĘ DO TEJ ROLI

  Rozwiniesz wizję, która równoważy finansowe i pozafinansowe cele w zgodzie ze strategią biznesową. Stworzysz skuteczne i osiągalne plany wydajności, zachęty i kontrole finansowe na poziomie korporacyjnym.

 • JESTEŚ KIEROWNIKIEM WYŻSZEGO SZCZEBLA Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSOWĄ

  Poszerzysz wiedzę z zakresu finansów strategicznych i będziesz w stanie podejmować właściwe decyzje strategiczne we właściwym czasie. Po zakończeniu kursu będziesz miał jasną wizję nowych możliwości, w których finanse mogą pomóc w osiągnięciu strategicznych celów Twojej firmy

Twój rozwój zaczyna się w Laba

 • Stwórz skuteczną strategię biznesową

  Z nami wyznaczysz cele dla swojego zespołu. Poznasz etapy planowania i dowiesz się, jak analizować i interpretować zebrane dane. Przyjmij holistyczne podejście, aby stać się liderem w pracy i nieustannie się rozwijać osobistego.

 • Komunikacja jest kluczem do sukcesu

  Poznasz tajniki skutecznej komunikacji z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym. Poznasz style przywództwa i dowiesz się, jak budować relacje z innymi działami w firmie.

O KURSIE

 1. WIZJA I PERSPEKTYWA

  Dzięki 30-letniemu doświadczeniu Tima Dunna w zarządzaniu finansami i nauczaniu poszerzysz swoje perspektywy, wyznaczysz realne cele biznesowe i stworzysz zintegrowaną strategię.

 2. ROZWÓJ KARIERY

  W trakcie kursu specjaliści ds. finansów, którzy mają ponad 4-letnie doświadczenie, poznają sposoby na zostanie partnerem biznesowym z innowacyjnym podejściem i operacyjnym skupieniem.

 3. DOGŁĘBNA ANALIZA

  Badając studia przypadków znanych firm, przeprowadzisz analizę procesów zarządzania finansami. Kurs pozwoli Ci poprawić i utrzymać wydajność firmy – cel, który nawet doświadczeni specjaliści finansowi uważają za trudny do osiągnięcia.

PROWADZĄCY

Tim Dunn

 • PROFIL LINKEDIN
 • Obecny dyrektor programu rotacyjnego dla liderów finansowych w firmie Nike
 • Od 16 lat pracuje w firmie Nike
 • Był liderem funkcji finansowej w Nike Canada
 • Jest certyfikowanym księgowym z ponad 30-letnim doświadczeniem w biznesie
 • Posiada 20 lat doświadczenia w nauczaniu

PROGRAM KURSU

 • 01

  Środa, 26 kwietnia 2023 17.00 UK /18.00 CET

  Przełomowe zarządzanie finansami

  Definiowanie funkcji i wartości finansów oraz dyrektora finansowego w organizacji

  • Znaczenie finansów korporacyjnych w biznesie
  • Rodzaje działań w zakresie finansów korporacyjnych: skuteczne i przestarzałe praktyki
  • Jak podejmowane są decyzje finansowe w korporacji i jak finanse napędzają wartość?
  • Łańcuch wartości i jak CFO powinien go postrzegać
  • Cele powstającego CFO

  Zadanie: Zbadaj 2-3 stanowiska pracy CFO w Internecie, aby zrozumieć wymagane kwalifikacje. Opracuj kompleksową listę celów dla stanowiska i odkryj wyłaniającą się rolę CFO.

 • 02

  Poniedziałek, 1 maja 2023 r. 17:00 UK /18:00 CET

  Sprawozdania finansowe – część 1: Bilans, rachunek zysków i strat

  Analizowanie arkuszy i sprawozdań, płynność, dźwignia finansowa i różne rodzaje wartości

  • Analiza i wyciąganie wniosków z bilansu
  • Bilans zysków i strat a bilans
  • Płynność i dźwignia finansowa
  • Wartość księgowa a wartość rynkowa
  • Podstawowa formuła bilansu: Aktywa = Pasywa + Kapitał własny
  • Pojęcia finansowe takie jak zysk ekonomiczny, EBIT, kapitał, kapitał własny, dźwignia finansowa

  Zadanie: Wybierz spółkę publiczną i dokonaj analizy wartości księgowej i kapitalizacji rynkowej według określonych kryteriów.

 • 03

  Środa, 3 maja 2023 r. 17.00 UK /18.00 CET

  Sprawozdania finansowe – część 2: Przepływy pieniężne, analiza, wskaźniki

  Interpretacja Cash Flow Statement i dokładna identyfikacja potrzeb biznesowych.

  • Przyczyny finansowania
  • Dlaczego firma potrzebuje gotówki?
  • Dlaczego inwestor (bank) pożycza gotówkę?
  • Jak firmy uzyskują dostęp do finansowania poprzez rynki kapitałowe
  • Ratingi kredytowe firm i ich ograniczenia
  • Analiza wskaźnikowa i kluczowe wskaźniki ze sprawozdań finansowych

  Zadanie: Przeanalizuj rachunek przepływów pieniężnych i zidentyfikuj potrzeby biznesowe. Oblicz i porównaj wskaźniki dla celów analitycznych i ewaluacyjnych.

 • 04

  Poniedziałek, 8 maja 2023 r. 17:00 UK /18:00 CET

  Wycena i analiza: Narzędzia do podejmowania decyzji

  Ocena opcji inwestycyjnych oraz podejmowanie właściwych i terminowych decyzji

  • Obliczanie TMV
  • Uwzględnianie błędów w danych wejściowych/założeniach
  • Stopy dyskontowe: Wymagana stopa zwrotu (RRR), Ryzyko
  • Jak obliczyć WACC?
  • WACC i ocena inwestycji
  • Przegląd: PV, IRR, czas do osiągnięcia progu rentowności
  • Testowanie scenariuszy: Jak różne założenia wpływają na uzasadnienie biznesowe NPV, IRR, itp.

  Zadanie: Wyznaczanie WACC firmy lub studium przypadku wyceny.

 • 05

  Środa, 10 maja 2023 r. 17:00 UK / 18:00 CET

  Inwestycje i podejmowanie decyzji

  Eksploracja strategii i metodologii inwestycyjnych

  • Metodologie inwestycyjne
  • Inwestycje dłużne (pożyczki)
  • Inwestycje kapitałowe (własność firmy)
  • Inwestycje hybrydowe (zamienne papiery wartościowe, kapitał mezzanine, akcje uprzywilejowane)
  • Podejmowanie decyzji o inwestycji lub dezinwestycji w oparciu o uzasadnienie biznesowe
  • Podejmuj właściwe decyzje strategiczne we właściwym czasie
  • Co należy zawrzeć w uzasadnieniu biznesowym
  • Podejmowanie decyzji o inwestycji (dyskusja na zajęciach)

  Zadanie: Analiza okazji inwestycyjnej z wykorzystaniem 2 lub 3 metodologii wyceny i porównanie z benchmarkami branżowymi. Uczestnicy wykonują obliczenia, a następnie formułują rekomendację za lub przeciw inwestycji.

 • 06

  Poniedziałek, 15 maja 2023 r. 17.00 UK /18.00 CET

  Budżetowanie i Prognozowanie

  Jak opracować realistyczne budżety i plany wydajności

  • Przykładowe procesy budżetowania: Dla kogo to jest? Kto jest zaangażowany?
  • Ustalanie celów wzrostu, innych celów finansowych i długoterminowego modelu finansowego
  • Proces zarządzania wydajnością
  • Zrównoważenie zysków, wzrostu i kontroli w dynamicznym środowisku
  • Budowanie od podstaw vs. budowanie od góry
  • Poznaj nowe podejścia do budżetowania
  • Prognozowanie: co, dlaczego i jak?

  Zadanie: Wykorzystując swoją obecną lub poprzednią firmę jako przykład, określ, w jaki sposób firma budżetuje. Oceń skuteczność ich działań dla Performance Management i określ wszelkie zmiany, które byś wprowadził.

 • 07

  ŚRODA 17 maja 2023 r. 17.00 UK /18.00 CET

  Zarządzanie wydajnością

  Zbadanie powiązań pomiędzy finansami i wynikami oraz ustalenie obszarów rozwoju

  • Pomiar i monitorowanie wyników finansowych i niefinansowych
  • Prognozy dostosowane do ryzyka i możliwości
  • Wpływ rytmu przychodów i kosztów na zarządzanie zyskami kwartalnymi
  • Informowanie o niepewności prognoz
  • Ujęcie księgowe przychodów i kosztów
  • Pojawiające się tematy w prognozowaniu predykcyjnym, takie jak prognozowanie kroczące i uczenie maszynowe (AI)

  Zadanie: Analiza wariancji sytuacji finansowej badająca wariancje stawki, wolumenu i miksu, zawierająca komentarz z rekomendacjami na kolejny okres.

 • 08

  Poniedziałek, 22 maja 2023 r. 17.00 UK /18.00 CET

  Odsetki, obligacje, dywidendy i zarządzanie gotówką

  Jak pracować z obligacjami i zwiększać postrzeganą wartość

  • Realne a nominalne stopy procentowe
  • Obligacje o ratingu inwestycyjnym a obligacje śmieciowe
  • Średni rating kredytowy obligacji korporacyjnej
  • Zwiększenie lub zmniejszenie dywidendy spółki i jego wpływ na Wall Street
  • Wpływ odkupu akcji korporacyjnych na dywidendę i całkowitą gotówkę zwracaną akcjonariuszom
  • Wprowadzenie do Hedgingu

  Dyskusja na zajęciach: Jeśli miałbyś 1 mln dolarów do zainwestowania i byłbyś ograniczony do inwestowania w obligacje, gdzie zainwestowałbyś swoje pieniądze i dlaczego?

 • 09

  Środa, 24 maja 2023 r. 17:00 UK/18:00 CET

  Demistyfikacja rynków akcji, obligacji, kapitału

  Przegląd rynku obligacji na wysokim poziomie.

  • Cechy rynków giełdowych
  • Główni gracze na rynku akcji
  • Jak wykorzystywać rynki kapitałowe do osiągania zysków
  • Krachy giełdowe i co się stało w 2020 r.
  • Kluczowe metryki akcji i jak się poruszały w powyższych okresach
  • Efektywne rynki a wykorzystywanie nieefektywności rynku
  • Wprowadzenie S&P 500 i innych indeksów
  • Insider trading
  • Wpływ technologii na rynek

  Zadanie: Wybierz spółkę, która dobrze prosperowała na rynku w 2020 roku, a teraz osiągnęła gwałtowny spadek. Przeprowadź porównania z odpowiednim indeksem i skomentuj, dlaczego rynek zareagował tak, jak zareagował.

 • 10

  Poniedziałek, 29 maja 2023 r. 17.00 UK /18.00 CET

  Fuzje i przejęcia

  Dlaczego się zdarzają i co robić dalej

  • Definicja M&A, tradycyjne transakcje
  • Powody, dla których warto badać fuzje i przejęcia
  • Jak dokonać przejęcia: kroki 1-10
  • Alternatywy dla fuzji i przejęć
 • 11

  Środa, 31 maja 2023 r. 17.00 UK /18.00 CET

  Analityka danych i raportowanie zarządcze

  Opracowywanie, czytanie i interpretowanie raportów w celu uzyskania wartościowych spostrzeżeń

  • Zrozumienie potrzeb sprawozdawczych, wymiarów i ładu danych
  • Interpretacja danych finansowych i podejmowanie decyzji w oparciu o analitykę danych w celu generowania strategii actionable w celu poprawy wydajności
  • Dane finansowe i niefinansowe
  • Optymalizacja odrębnych segmentów produktowych geograficznych

  Zadanie: Przeanalizuj i zinterpretuj dane finansowe oraz opracuj plan poprawy wyników.

 • 12

  Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r. 17.00 UK /18.00 CET

  Innowacje, zakłócenia i inne pojawiające się tematy finansowe

  Co nowego w branży i co nas czeka

  • Crowdfunding
  • Krypto-finanse
  • Technologia Blockchain: Czym jest i jakie ma zastosowania poza kryptowalutami
  • Kryptowaluta: Towar czy waluta?
  • NFT
  • Monety wspierane przez suwerena
  • Fintechs
  • ESG
  • Sztuczna inteligencja
  • Bankowość mobilna, bankowość otwarta
  • Robinhood i inni destrukcyjni gracze na rynkach kapitałowych
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pole obowiązkowe
Rejestrując się na kurs i klikając przycisk „zapisuję się” zgadzasz się z  warunkami oferty i  polityką prywatności i ochrony danych osobowych .
Rejestracja