Kurs Analityk biznesowy od A do Z — zostań analitykiem biznesowym online | Kurs online w zakresie analityki biznesowej i analizy danych | Laba
Kurs
online

Analityk biznesowy od A do Z

Dane rządzą światem, to od nich zależy tryb, tempo i sposób naszej pracy. Żeby prawidłowo spełnić swoje zadanie, analityk biznesowy musi uwzględnić cały szereg czynników, które mają wpływ na kondycję firmy, takich jak nakłady inwestycyjne, przychody, koszty, budżetowanie czy wariancje i odchylenia oraz wykazywać się kompleksową wiedzą na temat specyfiki prowadzenia przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie, rola analityka biznesowego jest tak istotna. Nasza ekspertka, Magdalena Straś z Sii Polska, przeprowadzi cię przez wszystkie etapy pracy analityka. Z nami zyskasz większy wpływ na sukces swojej firmy.
wykorzystuj sprawdzone techniki analizy jakościowej i ilościowej
twórz modele SIPOC i BPMN w praktyce
opracuj kompleksowy projekt modelowania danych z wykorzystaniem User stories i features
Poznaj swoją nową wykładowczynię:
Magdalena Straś
Senior Business Analyst Lead w Sii Polska

To szkolenie jest zatwierdzone przez
International Institute of Business Analysis (IIBA).
Dzięki udziałowi w szkoleniu Analityk Biznesowy zdobędziesz 24 punkty PD (Professional Development).
W Sii Polska zajmuje się analizą biznesową dla sektora farmaceutycznego.
Brała udział w innowacyjnym projekcie combo.be bpost realizowanym dla Poczty Belgijskiej.
W TUiR Warta prowadziła analizę biznesową w zakresie baz klientów, ekspertów i organizacji.
Jest certyfikowanym SCRUM Masterem.
Polecamy ten kurs, jeśli jesteś:
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
Rola i zakres pracy analityka biznesowego
Zrozumiesz zakres swoich obowiązków i znaczenie swojej roli. Dowiesz się, jak w praktyce poradzić sobie z problemami z interesariuszami, jak rozmawiać z poszczególnymi członkami zespołu i czego możesz wymagać w ramach swojej pracy.
Techniki i narzędzia
Zapoznasz się z technikami i narzędziami używanymi w pracy analityka biznesowego. Zrozumiesz znaczenie standardów BPMN i UML. Dowiesz się, w jaki sposób efektywnie komunikować zebrane wymagania i jak nimi zarządzać.
Sposoby zbierania wymagań
Nauczysz się prawidłowo dobierać metody zbierania wymagań do swoich potrzeb i możliwości. Poznasz dobre praktyki i spróbujesz swoich sił podczas symulacji interakcji z klientem.
PRAKTYCZNE ZADANIA W NARZĘDZIACH:
FreeMind
 • lub podobne - narzędzia do modelowania map myślowych, służących do zbierania i analizy informacji oraz planowania
LucidChart oraz MS Visio
 • dwa narzędzia służące do modelowania (UML i BPMN), szczególnie przydatne do modelowania procesów w ramach notacji BPMN
BizAgi
 • kompleksowe narzędzie do modelowania procesów w notacji BPMN oraz ich analizy i usprawniania
Balsamiq, Axure
 • dwa narzędzia służące do tworzenia modeli ekranów (mockupów); pierwsze jest bardzo podstawowe i pozwala po prostu na zredagowanie ekranu, umiejscowienie poszczególnych elementów, drugie natomiast jest narzędziem kompleksowym, umożliwiającym nawet tworzenie stron lub elementów stron/interface’ów
JIRA, Confluence
 • dwa narzędzia Atlassian, które wzajemnie się uzupełniają.
 • JIRA jest narzędziem online do trackowania zadań, historyjek, spalonego na projekcie czasu, zasobów, kontrolowania i planowania release’ów itd.
 • Confluence jest narzędziem w pełni z JIRĄ współpracującym, które pozwala na szeroką (w zależności od zastosowanych rozwiązań i wtyczek) dokumentację analityczną, połączenie jej z zadaniami czy historyjkami w JIRA oraz zautomatyzowane tworzenie dokumentacji
MS PowerPoint i MS Excel
 • (mogą być Google Docs i Google Slides) - podstawowe narzędzia MS - arkusz kalkulacyjny, którego będziemy używać do tworzenia list wymagań oraz prezentacji i raportów
 
Zaczynamy:

20 lutego 2024

Czas trwania:

9 tygodni

16 zajęć

Format:

Webinary

+ feedback od wykładowcy,
dotyczący zadań domowych

zamknięta grupa na Facebooku

Język: polski

Zapisz się na kurs
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne. Dzięki nim prześledzisz cały cykl życia projektu – jego planowanie, realizację i ewaluację. Nauczysz się rozumieć potrzeby interesariuszy, identyfikować problemy i proponować najlepsze rozwiązania.
Wspieramy każdego
Wykładowca udzieli informacji zwrotnych i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies z wykładowcą.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Zakres i aspekty pracy analityka biznesowego
20.02.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Zasady prowadzenia analizy biznesowej w praktyce
 • - Rola analityka biznesowego w tworzeniu zespołu projektowego, produktu i procesów
 • - Współpraca analityka biznesowego z innymi rolami projektowymi ze szczególnym uwzględnieniem metodyk zwinnych
Zajęcia nr 2.
Analiza strategiczna i wizja produktu w kontekście analizy biznesowej
22.02.2024 czwartek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Znaczenie analizy strategicznej i jej wpływ na podejście do analizy biznesowej
 • - Znaczenie środowiska biznesowego dla procesu zbierania wymagań i praktyki analizy biznesowej
 • - Zapoznanie z narzędziami analizy: PESTLE, MOST, SWOT, Boston Box i Balanced Scorecard
Zajęcia nr 3.
Proces analizy biznesowej krok po kroku
27.02.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Model rozwiązywania problemów vs. model analizy biznesowej
 • - Omówienie poszczególnych etapów procesu analizy biznesowej – inputy i outputy
 • - Podstawowe techniki i narzędzia używane na poszczególnych etapach
Zajęcia nr 4.
Techniki badawcze w analizie biznesowej
29.02.2024 czwartek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Sprawdzone techniki jakościowe: analiza dokumentów, prezentacji i materiałów strategicznych, wywiady, obserwacja, warsztaty, grupy fokusowe, scenariusze, prototypowanie, persony
 • - Wybrane techniki ilościowe: kwestionariusze, badania metryczne, analiza danych
 • - Sposoby dokumentacji bieżącej sytuacji biznesowej – modele as-is
Zajęcia nr 5.
Analiza interesariuszy i wzory komunikacji
05.03.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Wprowadzenie definicji i kategoryzacja interesariuszy w oparciu o ich pozycję i zainteresowanie
 • - Strategie komunikacji i zarządzania interesariuszami
 • - Schematy RACI i RASCI w praktyce
Zajęcia nr 6.
Modelowanie systemów biznesowych, cz. 1
07.03.2024 czwartek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Techniki modelowania: model działalności biznesowej (BAM), analiza CATWOE
 • - Wydarzenia i reguły biznesowe
 • - Model BAM w praktyce i osiąganie konsensusu
 • - Gap analysis
Zajęcia nr 7.
Modelowanie procesów biznesowych, cz. 2
12.03.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Jak uchwycić kontekst organizacyjny i systemowy?
 • - UML i BPMN – różnice i zastosowania
 • - Tworzenie modelu w praktyce – SIPOC i BPMN
 • - Wybrane metody usprawniania procesów
Zajęcia nr 8.
Zbieranie i dokumentacja wymagań
14.03.2024 czwartek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Główne praktyki: wywiad, warsztat, obserwacja i prototypowanie
 • - Tworzenie listy wymagań i praca z backlogiem
 • - Ocena wymagań (SMART)
 • - Walidacja wymagań w praktyce
Zajęcia nr 9.
Dokumentowanie i zarządzanie zmianami wymagań
26.03.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Praktyczne sposoby dokumentowania wymagań oraz wybrane narzędzia
 • - Kategorie i priorytetyzacja wymagań (MoSCoW)
 • - Zarządzanie wymaganiami i wersjonowanie
Zajęcia nr 10.
Modelowanie wymagań
02.04.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Przypadki użycia i ich wykorzystanie w praktyce
 • - User stories i features – wymagania w warunkach ciągłej zmiany
 • - Modelowanie danych
 • - Wizualne modelowanie wymagań (RML)
 • - Wdrażanie narzędzi Atlassian (Jira i Confluence)
Zajęcia nr 11.
Dostarczanie wymagań w procesie wytwórczym
04.04.2024 czwartek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Główne modele procesu wytwórczego (Waterfall, SCRUM)
 • - Udział analityka biznesowego w poszczególnych etapach projektu
 • - Współpraca z zespołem deweloperskim i testerami
 • - Rola analityka biznesowego w zespole zwinnym
Zajęcia nr 12.
Tworzenie business i financial case'ów
09.04.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Business feasibility i technical feasibility a financial feasibility
 • - Struktura dobrego business case'u
 • - Kategorie kosztów i zysków – ocena wpływu i ryzyka
 • - Opiniowanie i prezentacja case'ów
Zajęcia nr 13.
Wdrażanie zmiany biznesowej
11.04.2024 czwartek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Środowisko zmiany – zewnętrzne, wewnętrzne, indywidualne
 • - Etapy zmiany i emocje z nimi związane
 • - Strategia biznesowa a strategie wprowadzania zmiany (CBAM)
 • - Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz rola analityka we wsparciu zmiany
Zajęcia nr 14.
Finalizacja projektu, cz. 1
16.04.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Checklista etapów i metod pracy
 • - Dyskusja przygotowująca do zadania końcowego
 • - Drzewo decyzyjne – jak wybrać właściwe techniki i narzędzia
 • - Q&A
Zajęcia nr 15.
Finalizacja projektu, cz. 2
18.04.2024 czwartek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - Prezentacja i podsumowanie zadania końcowego
 • - Dyskusja na temat wybranych prac
 • - Podsumowanie zajęć
 • - Jak zaprezentować nabyte umiejętności w CV?
Zajęcia nr 16.
Podsumowanie tematów oraz wprowadzenie do BABOKa
23.04.2024 wtorek, 18:30-20:00 GMT+1
 • - W zależności od zapotrzebowania Grupy ostatnie zajęcia będą dedykowane częściowo ciekawym tematom wartym rozszerzenia
 • - Albo całościowo wprowadzające do specyfiki analizy w rozumieniu IIBA, z uwzględnieniem sposobu czytania BABOKa, kompetencji i ścieżek rozwoju w analizie biznesowej
 
Liderzy na rynku
edukacji online
Od ponad 8 lat pomagamy osiągać cele zawodowe
Nasze kursy ukończyło już ponad 90 tysięcy słuchaczy i ta liczba codziennie rośnie
Pomagamy zdobyć praktyczną wiedzę razem z najlepszymi specjalistami z każdej dziedziny
Nasz cel wesprzeć twój rozwój zawodowy. Nasze kursy – to więcej niż same wykłady. 
Twoja nauka w jednym miejscu
Dzięki profilowi w naszym systemie wszystkie materiały, zajęcia i zadania domowe masz zawsze pod ręką.
Zawsze online
Wykładowca i twój osobisty opiekun odpowiedzą na wszystkie pytania. Wystarczy, że je zadasz.
System zadań domowych i testów
Sprawi, że zdobędziesz umiejętności praktyczne. 
Certyfikat ceniony przez pracodawców
Potwierdzenie twojej wiedzy i umiejętności. 
Dostęp do materiałów kursu na zawsze
Lekcje, studia przypadków i artykuły są wygodnie poukładane i nigdy się nie zgubią.
Chcesz poznać
więcej szczegółów?
Wypełnij poniższy formularz, a my
oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.
Wypełniając i przesyłając formularz poprzez kliknięcie przycisku „prześlij formularz”, zgadzasz się z warunkami oferty i polityką prywatności i ochrony danych osobowych.
Pole obowiązkowe