Kurs
online

Dyrektor finansowy

Zostań dyrektorem finansowym i kształtuj przyszłość firmy wraz z CEO i GM. Zdobądź umiejętności i autorytet jako strategiczny decydent przy wsparciu Piotra Stodulskiego, Dyrektora Finansowego w firmie Pandora. Dzięki jego doświadczeniu staniesz się siłą napędową organizacji.
Zyskasz umiejętności miękkie, ważne w roli CFO i poznasz ich wartość w szerszej perspektywie.
Zdobędziesz rzetelną podstawę do tego, by zbudować silny zespół finansowy.
Wzmocnisz swój autorytet w firmie i będziesz podejmować strategiczne decyzje, które będą rzutowały na rozwój firmy.
Poznaj swojego
nowego wykładowcę:
Piotr Stodulski
PANDORA Board Member,
Finance Director Eastern Europe,
Middle East & Africa
Ekspert z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
Ma 12- letnie doświadczenie w bezpośrednim wsparciu Zarządu Spółki
Przez 7 lat był w pierwszej dziesiątce zespołu zarządzającego firmy
Ma za sobą długoletni staż w planowaniu strategicznym, biznesowym i analizach biznesowych
Specjalizuje się w koncepcyjnym biznesie detalicznym oraz FMCG
Nasze podejście – dać ci nie tylko teorię, ale i użyteczną wiedzę, której będziesz codziennie używać w pracy i która pomoże ci osiągnąć twoje cele zawodowe.
Tematy, które poruszymy na kursie:
Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem
Wyjdziesz poza funkcję finansową i otworzysz się na inne obszary biznesu. Wykreujesz strategię biznesową, będziesz planować i modelować procesy finansowe, nauczysz się właściwej oceny projektów inwestycyjnych i wdrożysz zarządzanie antykryzysowe.
Zaawansowana analiza finansowa
W pracy dyrektora finansowego niezbędne są specjalistyczne narzędzia. Na kursie będziesz miał okazję poznać technologie i metody używane przez profesjonalistów, m.in. Power BI. Zmienisz sposób patrzenia na wskaźniki, które już znasz i przyswoisz działania oparte na danych.
Kluczowe umiejętności miękkie CFO
Zbudujesz zmotywowany zespół, dowiesz się jak przeprowadzać skuteczne negocjacje i jak żyć w komitywie z Zarządem i decydentami niefinansowymi. Stworzysz silną markę osobistą i wzmocnisz swoją pozycję i wpływ na biznes tak, byś w przyszłości stał się drugą najważniejszą i przede wszystkim decyzyjną osobą w firmie.
Zaczynamy:
2 listopada
Czas trwania:
13 lekcji
8 tygodni
19,5 godziny
Format:
Webinary + feedback od wykładowcy,
dotyczący zadań domowych
Język: polski
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne.
Żeby łatwiej Ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne. Z ich pomocą poznasz dobre praktyki w zakresie prezentacji wyników i analiz dla C Level w organizacji.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do Twojej dyspozycji. 
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies.
Program
kursu:
Moduł - pakiet startowy
Jak mądrze analizować topline – przychody okiem CFO

Różne spojrzenia na Topline. Analiza kanałowa

19.09.2023

 • - Czym jest Topline dla Dyrektora Finansowego i dlaczego jest tak ważny?
 • - Sell-out vs Sell-in
 • - Wzrost Organiczny (Organic Growth) vs LFL (Like-for-Like) / SOG (Sell-out Growth)
 • - Wzrost Absolutny i Przychody Inkrementalne
 • - MIX kanałowy

Analiza produktowa, Drzewo sprzedażowe, Produktywnościowe Sales KPI

26.09.2023

 • - MIX produktowy
 • - Matrix sprzedażowy / Revenue tree (drzewo sprzedażowe) jako skuteczne narzędzie analizy przychodów
 • - KPI sprzedażowe jako pomoc w zarządzaniu produktywnością sprzedaży

Pozostałe elementy analizy przychodowej

17.10.2023

 • - Plan otwarcia punktów sprzedaży – tzw. roll-out, a przychody
 • - Poziom rabatów oraz liczba dni promocyjnych
 • - Pozostałe Przychody w ramach działalności operacyjnej
 • - Rezerwy na zwroty i gwarancje
 • - Kredyt Noty
 • - One-offy
 • - Przejęcia partnerów - na co uważać
 • - Dane sell-outowe jako klucz
Zajęcia nr 1.
Dyrektor finansowy dziś – rola, funkcje i znaczenie dla biznesu
02.11.2023
 • - Statutowo-biznesowe i prawne obowiązki funkcji Dyrektora Finansowego
 • - Odpowiedzialność cywilna i karna FD jako Członka Zarządu
 • - Zarządzanie P&L, Bilansem i Cash flow
 • - Funkcja Commercial Finance
 • - Funkcja Financial Controllingu
 • - Funkcja Planowania i Analiz
 • - MODEROWANA DYSKUSJA: Znaczenie CFO dla biznesu
Zajęcia nr 2.
CFO jako skuteczny negocjator: strategie, umiejętności i narzędzia
07.11.2023
 • - Skuteczne style negocjacyjne CFO - bądź partnerem dla Zarządu
 • - Proces negocjacyjny - lista “to do” w fazie przygotowawczej
 • - Miniwarsztat: Efektywne narzędzia negocjacyjne: BATNA, OPTYKA Z BROOKLYNU, WIN-WIN, WYSOKIE NISKIE OTWARCIE, SALAMI
 • - Analiza cech skutecznych negocjacji
 • - Dobre nawyki w trakcie negocjacji – osobiste rekomendacje
 • - Co zrobić, gdy wszystko idzie nie tak?
Zajęcia nr 3.
Uczyń z “people analytics” klucz do rozwoju biznesu
09.11.2023
 • - Ludzie i sprawnie działające procesy, jako największa inwestycja biznesowa
 • - HR-owe narzędzia CFO: Job Description, Onboarding Instruction, Roles & Responsibilities, Service Level Agreements
 • - Dobór zespołu i sprawnie działające procesy kluczem do efektywnego prowadzenia biznesu
 • - Systemy bonusowe na różnych poziomach operacyjnych organizacji
 • - Mid/Top Level-Krótkoterminowe Programy Motywacyjne (STIP – Short Term Incentive Plan)
 • - Top Level — Długoterminowe Programy Motywacyjne (LTIP – Long Term Incentive Plan)
Zajęcia nr 4.
Motywacja i zaangażowanie – kompleksowe zarządzania działem finansowym
14.11.2023
 • - Wartości firmy oparte na wizji (strategii) jako kluczowym nastawieniu do finansów - przykłady z rynku
 • - Jak zbudować dział finansowy na wartościach organizacji?
 • - SMART Goals Management
 • - Finanse jako jedna z głównych funkcji serwisowych a optymalna struktura działu
 • - Kluczowe kompetencje Managerów i Specjalistów Finansowych oraz jak je rozwijać (Development plans, Career paths)
 • - Zasady wewnętrznej współpracy, poziomy odpowiedzialności i procesy decyzyjne w strukturze finansowej - jak sobie to poukładać?
 • - Korzyści z systemu pracy „flex time” oraz „functional back-up setup”
Zajęcia nr 5.
Planowanie i modelowanie finansowe na poziomie strategicznym w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
16.11.2023
 • - Horyzonty, metody, zróżnicowane podejścia, poziomy szczegółowości, narzędzia, znajdowanie punktów oparcia
 • - Zweryfikowane i uzasadnione biznesowo założenia kluczem do efektywnego budżetowania
 • - Budżetowanie i Forecastowanie w ramach kwartalnego kalendarza finansowego
 • - Metodologia Rolling Forecast & Last Estimate
 • - Dobre praktyki w tworzeniu rachunku zysków i strat, bilansu i cash flow
 • - Risk & Opps scenarios – metodologia, jakich błędów musisz się wystrzegać
Zajęcia nr 6.
Ocena projektów inwestycyjnych i efektywności zarządzania aktywami w zależności od celów biznesowych
21.11.2023
 • - Metodyczne podejście do projektu inwestycyjnego – profil inwestycyjny
 • - Praktyczne metody oceny finansowej projektów
 • - Kluczowe KPI inwestycji - NPV, IRR, inkrementalny P&L, kanibalizacja, Payback, CAPEX, TOR - jak ustalić i interpretować?
 • - Zarządzanie ryzykiem projektu na przykładach: inflacja, ryzyko walutowe, nieprzewidziane koszty i opóźnienia
 • - Istotne klauzule umów inwestycyjnych/ leasingowych tj. break clause, currency, penalties, bank guarantees
 • - Finansowe i niefinansowe przyczyny niepowodzenia projektów inwestycyjnych na przykładach
Zajęcia nr 7.
Jak być proaktywnym i decyzyjnym partnerem dla CEO/ GM/ MD
23.11.2023
 • - Nie raportuj, a zarządzaj biznesem
 • - Zasady współpracy - zdrowa i partnerska relacja CFO vs CEO
 • - CFO - Konstruktywny challenger vs show stopper
 • - Praktyczna ocena rentowności projektów i organizacji - ROAs, ROI, Upper funnel (brand marketing) vs Lower funnel (performance marketing)
 • - Podejmowanie decyzji wykraczających poza kształtowanie polityki finansowej - jak zacząć?
Zajęcia nr 8.
Warsztat: Sztuka prezentacji Zarządowi wyników analizy finansowej
28.11.2023
 • - Zasady prezentacji, poziom i język komunikacji - sprawdzone praktyki w komunikacji z C Level
 • - Przygotowujemy Business Performance Review: Key KPIs, Bilans, P&L, CF oraz analizy typu “Bridge”
 • - Topline Bridge, Gross Profit bridge, EBIT bridge, Full P&L bridge, Working Capital (DSO, DPO), Investment Roll Out, Real P&L vs “Sugar” P&L, Channel P&L, Market P&L, Forecast - LEs review
 • - Business Performance Review - jak odpowiednio przygotować się do spotkania?
 • - CFO w krzyżowym ogniu pytań - strategia, przygotowanie, plan awaryjny
Zajęcia nr 9.
System kontroli wewnętrznej i antykryzysowe zarządzanie finansami - najlepsze praktyki
30.11.2023
 • - Nie czekaj, przeciwdziałaj!
 • - Poprawna masterdata i kluczowe funkcje serwisowe jako podstawa podstaw
 • - Schedule of Authorities (SOA)
 • - Compliance, Governance & Sustainability w ramach funkcji CFO
 • - Internal Company Policies
 • - ICF (Internal Control Framework)
 • - Company Codes — Code of Ethics, Code of Suppliers etc.
Zajęcia nr 10.
CFO level insight a pozostałe funkcje przedsiębiorstwa
05.12.2023
 • - CFO to druga osoba w firmie! - funkcja CFO, a inne departamenty korporacji
 • - Insight funkcji Dyrektora Finansowego i zasady współpracy z Toplinem — Sprzedaż, E-com i Merchandinsing
 • - Bądź konstruktywnym partnerem dla Działu Marketingu
 • - Wzajemna współpraca Działu Finansów z Działami HR i Administracji
 • - Dział Finansowy vs funkcje produkcyjne
 • - Cost cutting/cost reset vs Spend more & Get more – kiedy i jak?
Zajęcia nr 11.
Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem przez pryzmat finansów w czasach kryzysu gospodarczego
07.12.2023
 • - Kryzys – od czego zacząć ? Health Check organizacji.
 • - Scenariusze kryzysowe, mitigation plans
 • - Istotne klauzule umów z klientami – MFDAs (Master Franchise/ Distributor Agreements)
 • - Dłużnicy – taktyka finansowa wobec zadłużonych klientów (metody i narzędzia postępowania wobec Bad Debtors)
 • - Cash is king! - jak zarządzać przepływem gotówki i zapewnić rentowność biznesu
Zajęcia nr 12.
Warsztat: Technologia w służbie CFO
12.12.2023
 • - ERPs
 • - Planning & reporting tools (eg. Hyperion)
 • - Cubes & Power BI
 • - Smart analytical tools – eg. Tableau
 • - Robotyzacja w finansach
Zajęcia nr 13.
Bieżące wyzwania CFO: nowe trendy, współczesne metody analiz oraz praca w ramach centrów księgowo-biznesowych (SSC, GBS)
14.12.2023
 • - W jakim kierunku rozwija się dziś funkcja finansowa i jak się na to przygotować?
 • - Ongoing Finance Transformation - jak się do tego zabrać?
 • - Business Partnering jako kluczowa rola współczesnych finansów
 • - Power BI, Qubes, AI i pozostałe innowacje w metodach analitycznych
 • - Global Business Services / Shared Service Centers – local finance czy shared functions?
 • - Ku przyszłości: matrix model i robotics
 • - Inspiracje i refleksje na do widzenia!
Uzyskaj informacje
Wypełnij formularz, aby zarejestrować się na kurs.
Nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.
Pole obowiązkowe
Uzyskaj informacje