Analiza finansowa w praktyce | Szkoła biznesu Laba
4 października 2022 –
15 listopad 2022
Kurs
online

Analiza finansowa w praktyce

Rozwiń karierę w analityce finansowej! Zapisz się na praktyczny kurs prowadzony przez eksperta i członka CIMA, na którym przejdziesz drogę od analizy kluczowych raportów, po samodzielne tworzenie rekomendacji i ocenę atrakcyjności planów inwestycyjnych. Będziesz tworzyć i interpretować bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Nauczysz się oceniać kondycję finansową firmy za pomocą analizy wskaźnikowej, planować wydatki i inwestycje w oparciu o dane oraz profesjonalnie prezentować wnioski z analiz przed decydentami zdobywając ich zaufanie.
Podczas kursu:
Dowiesz się, jak skutecznie zarządzać ryzykiem projektu, biorąc pod uwagę czynniki takie jak inflacja, ryzyko walutowe, nieprzewidziane koszty i opóźnienia.
Przeprowadzisz analizę wskaźnikową kondycji finansowej organizacji oraz jej wycenę
Nauczysz się wyjaśniać skomplikowane procesy finansowe i tworzyć przejrzyste i wiarygodne rekomendacje dla decydentów
Poznaj swojego
nowego wykładowcę:
Tomasz Oczoś
Business Control Manager
UPM
Praktyk z ponad 10-letnim doświadczeniem w finansach zdobytym w globalnych firmach IT.
Jest odpowiedzialny za doradzanie działowi sprzedaży, modelowanie finansowe i wycenę kontraktów IT o wartości od 5 do ponad 100 milionów USD.
Kierował finansami organizacji o rocznym przychodzie około 700 milionów USD i bezpośrednio współpracował z decydentami z wielu krajów.
Jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), czołowej organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.
Dzięki zajęciom nauczysz się prognozować przyszłe wyniki finansowe i przekazywać wyniki swojej analizy decydentom.
Tematy, które poruszymy podczas kursu:
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Nauczysz się analizować różnego rodzaju sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych – jako całość.
WSKAŹNIKI FINANSOWE
Poznasz wskaźniki, które pozwalają analizować finanse przedsiębiorstwa. Przeprowadzisz analizę firm notowanych na giełdzie i dowiesz się, co wyróżnia dobrze zarządzaną firmę. Nauczysz się oceniać projekty inwestycyjne, uwzględniać ryzyka i tworzyć modele finansowe.
PREZENTOWANIE WYNIKÓW I REKOMENDACJI
Dowiesz się, jak budować partnerskie relacje biznesowe i jak rozmawiać z osobami decyzyjnymi. Poznasz zasady przejrzystego prezentowania danych finansowych.
Zaczynamy:
4 października
Czas trwania:
6 tygodni
12 zajęć
Format:
Webinary + feedback od wykładowcy,
dotyczący zadań domowych
Język: polski
Jak uczymy:
Dajemy wiedzę i umiejętności praktyczne
Żeby łatwiej Ci było oswoić się z materiałem, przygotowaliśmy specjalne zadania praktyczne. Z ich pomocą nauczysz się analizować modele finansowe w Excelu i wykorzystywać je w praktyce.
Wspieramy każdego
Wykładowca da informacje zwrotne i osobiście odpowie na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie kursu. Nasz zespół zawsze będzie do twojej dyspozycji.
Budujemy sieć kontaktów
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy, gdzie wraz z innymi słuchaczami będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i dyskutować o case studies z wykładowcami.
Program
kursu:
Zajęcia nr 1.
Rola funkcji finansowej w nowoczesnej organizacji
4 października wtorek 18.00-19.30
 • - Ewolucja funkcji finansowej
 • - Różne perspektywy analizy finansowej
 • - Kluczowe elementy rachunkowości
Zajęcia nr 2.
Bilans w analizie sprawozdania finansowego
6 października czwartek 18.00-19.30
 • - Aktywa, pasywa, kapitał własny – jak działa bilans
 • - Analiza case studies przedsiębiorstw z różnych segmentów gospodarki
Zajęcia nr 3.
Rachunek zysków i strat w analizie sprawozdania finansowego
11 października wtorek 18.00-19.30
 • - Zasada memoriałowa w księgowości
 • - Ocena zyskowności organizacji
 • - Dobre praktyki w tworzeniu rachunku zysków i strat
 • - Analiza case studies przedsiębiorstw z różnych segmentów gospodarki
Zajęcia nr 4.
Rachunek przepływów pieniężnych w analizie sprawozdania finansowego
13 października czwartek 18.00-19.30
 • - Od rachunku zysków i strat do rachunku przepływów pieniężnych
 • - Przepływy operacyjne, inwestycyjne i finansowe
 • - Analiza case studies przedsiębiorstw z różnych segmentów gospodarki
Zajęcia nr 5.
Modelowanie sprawozdania finansowego w programie Excel krok po kroku (warsztaty)
18 października wtorek 18.00-19.30
 • - Źródła danych księgowych
 • - Od surowych danych do sprawozdań finansowych
 • - Działanie modelu finansowego w praktyce
Zajęcia nr 6.
Praktyczna ocena kondycji finansowej organizacji przy pomocy analizy wskaźnikowej
20 października czwartek 18.00-19.30
 • - Kapitał obrotowy i wydatki kapitałowe
 • - Ograniczenia księgowości wynikające z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
 • - Nowoczesna inżynieria finansowa – korzyści i zagrożenia
Zajęcia nr 7.
Jakościowe aspekty analizy finansowej
25 października wtorek 18.00-19.30
 • - Analiza rentowności
 • - Analiza zadłużenia
 • - Analiza płynności finansowej
 • - Analiza sprawności działania
Zajęcia nr 8.
Wartość pieniądza w czasie i wstęp do analizy projektów inwestycyjnych oraz wyceny firmy
27 października czwartek 18.00-19.30
 • - Analiza wybranych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych
 • - Charakterystyka dobrze zarządzanej, zyskownej spółki
 • - Wskaźniki zwiastujące kłopoty finansowe
 • - Pozafinansowe aspekty analizy organizacji (technologia, marka, efekt skali)
Zajęcia nr 9.
W kierunku przyszłości – analiza finansowa projektów inwestycyjnych
3 listopad czwartek 18.00-19.30
 • - Przykłady projektów inwestycyjnych
 • - Określanie minimalnej stopy zwrotu z projektów inwestycyjnych
 • - Praktyczne sposoby oceny finansowej projektów
 • - Zarządzanie ryzykiem projektu (inflacja, ryzyko walutowe, nieprzewidziane koszty i opóźnienia)
 • - Przyczyny porażek projektów inwestycyjnych
Zajęcia nr 10.
Wycena firmy
8 listopad wtorek 18.00-19.30
 • - Plan projektu i współpraca z zespołem projektowym
 • - Budowa modelu kosztowego i przychodowego projektu
 • - Uwzględnienie ryzyk w modelu
 • - Od zysku do przepływów pieniężnych
 • - Ocena inwestycyjna projektu i tworzenie rekomendacji
Zajęcia nr 11.
Budżetowanie, prognozowanie i analiza odchyleń (warsztaty)
10 listopad czwartek 18.00-19.30
 • - Zastosowanie opracowanych modeli finansowych i inwestycyjnych do prognozy przyszłych wyników finansowych
 • - Źródła informacji czyli współpraca z osobami decyzyjnymi i innymi zespołami wewnątrz organizacji
 • - Analiza odchyleń od prognozy
Zajęcia nr 12.
Prezentacja danych finansowych i rekomendacji osobom decyzyjnym, zarządowi i podmiotom zewnętrznym
15 listopad wtorek 18.00-19.30
 • - Przygotowanie modeli finansowych do prezentacji menedżerskich
 • - Jak pracować z osobami decyzyjnymi i na co zwrócić uwagę
 • - Analiza case studies prezentacji i konferencji wynikowych przedsiębiorstw
 
Liderzy na rynku
edukacji online
Przez ponad 5 lat pomagamy osiągać cele zawodowe
Nasze kursy ukończyło już ponad 35 tysięcy słuchaczy i ta liczba codziennie rośnie
Pomagamy zdobyć praktyczną wiedzę razem z najlepszymi specjalistami z każdej dziedziny
Nasz cel – wesprzeć twój rozwój zawodowy. Nasze kursy – to więcej niż same wykłady. 
Twoja nauka w jednym miejscu
Dzięki profilowi w naszym systemie wszystkie materiały, zajęcia i zadania domowe masz zawsze pod ręką.
Zawsze online
Wykładowca i twój osobisty opiekun odpowiedzą na wszystkie twoje pytania. Wystarczy, że je zadasz.
System zadań domowych i testów
Sprawi, że zdobędziesz umiejętności praktyczne. 
Certyfikat ceniony przez pracodawców
Potwierdzenie twojej wiedzy i umiejętności. 
Dostęp do materiałów kursu na zawsze
Lekcje, studia przypadków i artykuły są wygodnie poukładane i nigdy się nie zgubią.
Zapisz się
na kurs
Żeby zapisać się na kurs,
wypełnij formularz.
Rejestrując się na kurs i klikając przycisk „zapisuję się” zgadzasz się z warunkami oferty i polityką prywatności i ochrony danych osobowych.
Pole obowiązkowe
Aktualna wiedza to pierwszy krok do rozwoju kariery. Nasi studenci pracują w czołowych firmach na wysokich stanowiskach – zostań jednym z nich.