Blog

Warunki oferty

Tavistock, United Kingdom

Firma NEXT EDUCATION GROUP LIMITED, zwana w dalszej części dokumentu Spółką, zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, oferuje nieograniczonej ilości osób zawarcie umowy korzystania z Portalu internetowego na przedstawionych niżej warunkach: