KURS ONLINE NA ŻYWO Z DOŚWIADCZONYM CEO
DATY:
25 kwietnia – 20 czerwca
CZAS TRWANIA:
8 TYGODNI
PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI 18:30 - 20:00

W parze z wyższym stanowiskiem idzie większa odpowiedzialność. Aby być skutecznym w roli CEO, musisz zmienić perspektywę – z taktyka, stać się strategiem o holistycznym podejściu, zamiast rozwiązywać problemy, szukać możliwości rozwoju.

Nasz kurs CEO pomoże ci spojrzeć na twoją firmę jak na jedną całość, wybrać właściwy kierunek rozwoju i stworzyć zdrową kulturę komunikacji.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • Managerem średniego szczebla, który chciałby awansować

  Dowiesz się, jak poradzić sobie z większą odpowiedzialnością i postawić kolejny krok w karierze.

 • Świeżo upieczonym CEO, który uczy się nowej roli

  Poznasz narzędzia i opanujesz dobre praktyki, dzięki którym szybko staniesz się skutecznym CEO i zagwarantujesz rozwój swojej firmy.

JAK UCZYMY:

Czego się nauczysz?

Podczas kursu dowiesz się, jak wykorzystać inteligencję emocjonalną w kontaktach z zespołem i klientami, jak łączyć cele różnych działów we wspólną strategię, jak optymalizować koszty oraz jak wykorzystywać innowacje i technologie dla rozwoju biznesu.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:
01
Rola i osobowość CEO
Porozmawiamy o twardych i miękkich kompetencjach CEO oraz o konieczności poznania siebie i swojego otoczenia. Wspólnie poszukamy równowagi między wartościami a tolerancją, opanujemy zasady komunikacji online, omówimy wyznaczanie granic i inne wyzwania komunikacyjne.
02
Kultura organizacyjna
Następnie przejdziemy od tego, co osobiste, do tego co organizacyjne. Omówimy kulturę, zespół i wspólne cele. Skupimy się na wewnętrznych procesach, które mogą oszczędzić czas i wesprzeć firmę, a także na różnorodności zespołów.
03
Wiele twarzy CEO

W ramach kolejnego etapu rozważymy rolę CEO z różnych perspektyw. Zastanowimy się nad ważną dla CEO umiejętnością oceny różnego rodzaju zasobów: ludzi, finansów, wiedzy, majątku. Będziemy uczyć się tworzenia strategii i przekształcania jej w mapę drogową dla biznesu. Na przykładach case studies przeanalizujemy wskaźniki finansowe firm i nauczymy się przewidywać ryzyko.

04
Technologia

Poruszymy temat transformacji cyfrowej i trendów technologicznych przyszłości. Etap ten zakończymy sesją pytań „Ask me anything”.

Prowadzący
Marcin Olszewski LinkedIn Profile
 • Przez 24 lata pracował na stanowiskach CFO i CEO.
 • Opracował jednolity system zarządzania, który sprawdził się w 22 krajach.
 • Przez 14 lat pełnił rolę regionalnego dyrektora finansowego (CFO) oraz dyrektora zarządzającego ds. rynków wschodzących (regional CEO) w Fujitsu, przez 3 lata był CEO w HP Inc. Polska.
 • Wielokrotnie rozpoczynał działalność od zera i reorganizował firmy względem regionalnych wymagań.
PROGRAM KURSU
01
Analiza zasobów – ludzi, finansów, wiedzy, aktywów – zrozumienie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej
 • Analiza bilansu - płynność, ukryte ryzyko, P&L - wskaźniki efektywności organizacji
 • Mapa kompetencji – zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym
 • Aktywa – efektywne wykorzystanie i świadome zarządzanie aktywami
 • Wnioski i lista „to do”
more
02
Analiza otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego – kluczowe wskaźniki i narzędzia
 • Źródła pozyskiwania lokalnych informacji
 • Wskaźniki mikro i makro, wielkość rynku - TAM, Produktywność
 • Analiza konkurentów regionalnych pod względem zasobów
 • Klienci – co decyduje o sile nabywczej
more
03
Silne przedsiębiorstwo - budowa efektywnego zespołu managerów i specjalistów
 • Budowa zespołu projektowego na określony czas – zespoły projektowe jako stały element w organizacji
 • Zarządzanie czasem swoim i zespołu
 • Procesy wewnętrzne wspierające organizację i oszczędzające czas (adaptacja, zakupy, weryfikacja formalna kontrahentów)
more
04
Finanse – obowiązkowy zestaw pojęć i narzędzi CEO
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki rotacji
 • Wskaźniki produktywności
 • Sprzedaż, dlaczego czasami nie liczymy do wyniku całej sprzedaży
 • Marża – jak liczyć prawdziwą marżę na produktach i usługach
 • Wyniki finansowe i motywujący system bonusowy
more
05
Finanse – analiza case studies – warsztat
 • Analiza case studies – praca w grupach
 • Sesja Q&A
 • Wnioski i rekomendacje dla MŚP
more
06
Strategia firmy jako spójna konsolidacja planów wszystkich działów firmy
 • Czynności przygotowawcze – dane, podejścia, narzędzia
 • Strategia firmy krok po kroku na przykładzie MŚP
 • Jak często aktualizować strategię?
more
07
Przygotowanie strategii wg. zadanych kryteriów – warsztat
 • Opracowanie strategii w grupach
 • Prezentacja wyników
 • Sesja Q&A
 • Wnioski i rekomendacje dla MŚP
more
08
Od strategii do planu operacyjnego i egzekucji – miary sukcesu
 • Przełożenie strategii na konkretne działania – plan operacyjny
 • Proces, wdrożenie, egzekucja
 • Ewaluacja działań, bieżące korekty – miary sukcesu
more
09
Inteligencja emocjonalna i skuteczna komunikacja
 • Emocje w komunikacji – na ile potrzebne?
 • Efektywne prowadzenie spotkań: burza mózgów, 1:1, spotkania firmowe – sprawdzone metody
 • Zasady komunikacji mailowej – czego się wystrzegać?
 • Wyzwania komunikacyjne CEO – budowa relacji biznesowej z korporacją (prezentacje i komunikacja z HQ, przeglądy biznesowe)
more
10
Kultura organizacyjna i motywacja pracowników w MŚP
 • Kulturowe aspekty organizacji i wpływ na komunikację międzyludzką
 • Kultura organizacyjna dopasowana do potrzeb twojego przedsiębiorstwa: hierarchiczna, formalna, luźna, swobodna, otwarta czy tolerancyjna?
 • Jakie są moje osobiste cele i cele mojego biznesu?
 • Co naprawdę motywuje pracowników, aby codziennie przychodzić do twojej firmy?
 • Poznaj osobowość swoich ludzi i ustal adekwatne metody motywacji
 • Zróżnicowanie zespołu to klucz do sukcesu?
more
11
Marka osobista i pozycjonowanie CEO w MŚP – spotkanie live
 • Wizerunek zawodowy a prywatny – wyznaczanie granicy
 • Wpływ aktywności w social media na organizację
 • Networking – jak? gdzie? z kim?
 • Wizerunek na zewnątrz – reprezentacja firmy
more
12
Przywództwo w lokalnym przedsiębiorstwie – dlaczego warto być liderem, a nie zarządcą
 • Zbadaj swoją osobowość – czy masz świadomość swoich silnych i słabych stron?
 • Wyznawane wartości vs. tolerancja dla innych postaw – gdzie przebiega granica?
 • Autorytet i zaufanie względem różnych grup (pracowników, kontrahentów, partnerów, HQ w korporacjach, z którymi współpracujesz etc.)
 • Pasja i ciągły rozwój, a życie osobiste – jak osiągnąć równowagę wewnętrzną
more
13
Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. Rodzaje ryzyk i sposoby ich niwelowania
 • Ryzyko polityczne
 • Ryzyko biznesowe
 • Ryzyko wizerunkowe
 • Ryzyko w sferze IT
 • Compliance
more
14
CEO w obliczu wyzwania – sytuacje szczególne – case studies
 • Otwarcie działalności
 • Zakup firmy
 • Fuzja
 • Zamknięcie biznesu
more
15
Organizacja jutra – kluczowe technologie, trendy technologiczne i ich praktyczne wykorzystanie
 • Skąd czerpać wiedzę o długotrwałych trendach technologicznych?
 • Na które technologie zwrócić szczególną uwagę i dlaczego?
 • Cyfrowa transformacja biznesu
 • Najważniejsze wnioski z kursu
 • Sesja „Ask me Anything”
more
Zapisz się na kurs
Imię i nazwisko
Pole obowiązkowe
E-mail
Pole obowiązkowe
Numer telefonu
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Done