KURS ONLINE

BPMN dla
analityków
biznesowych

Magdalena Straś
Senior Business Analyst Lead w Sii Polska

ELVTR Expansion photo

Kurs z akredytacją IIBA

DATY:

7 listopada - 19 grudnia

CZAS TRWANIA:

14 zajęć
7 tygodni
30 godzin

Modeluj procesy biznesowe, stopniowo poszerzając zakres stosowanych elementów notacji. Naucz się czytać i tworzyć zaawansowane modele ilustrujące złożone procesy biznesowe i informatyczne.

Profesjonalne modelowanie procesów biznesowych to jeden z najważniejszych obszarów pracy analityka. Zadanie to staje się o wiele prostsze dzięki notacji BPMN, która jest uniwersalnym międzynarodowym standardem wykorzystanym w wielu popularnych narzędziach, takich jak MS VISIO, Enterprise Architect, Aris czy Bizagi.

Dołącz do kursu i zacznij skutecznie obrazować skomplikowane procesy biznesowe! Wspólnie z Magdaleną Straś szybko opanujesz pełną kompleksowość BPMN i będziesz wykorzystywać cały wachlarz możliwości, jakie oferuje.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • Analitykiem biznesowym, Business Systems Analyst lub Requirement Engineer

  Przyswoisz metody analizy procesów od tych podstawowych po zaawansowane reguły i zdarzenia, by móc samodzielnie modelować i odczytywać nawet najbardziej zaawansowane procesy.

 • Product Ownerem

  Usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu modelowania w standardzie BPMN. Poznasz techniki modelowania procesów biznesowych i elementy notacji, aby swobodnie wykorzystywać je w praktyce.

 • Analitykiem lub managerem procesów

  Opanujesz modelowanie skomplikowanych procesów przy pomocy notacji BPMN. Będziesz nie tylko odczytywać, ale także tworzyć zaawansowane modele, które szczegółowo obrazują skomplikowane procesy biznesowe.

 • Specjalistą z innej branży wykorzystującym modele procesów w codziennej pracy

  Poznasz zaawansowane metody modelowania procesów na styku IT i biznesu. Otrzymasz gruntowną wiedzę na temat używanych artefaktów, logiki tworzenia modeli oraz różnorodnych sytuacji biznesowych i możliwości ich przedstawiania w modelach procesów.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:

 1. Analiza procesów

  Poznasz skuteczny sposób analizowania procesów pozwalający na prawidłowe określenie granic i zakresu, aktorów, inputów oraz outputów.

 2. Notacja BPMN: teoria

  Zapoznasz się z elementami i logiką notacji. Zyskasz gruntowną wiedzę na temat używanych artefaktów, logiki tworzenia modeli oraz różnorodnych sytuacji biznesowych i możliwości ich przedstawiania w modelach procesów.

 3. Notacja BPMN: ćwiczenia praktyczne

  Będziesz uczyć się modelować coraz bardziej zaawansowane sytuacje biznesowe w praktyce. Przećwiczysz pełny zakres notacji BPMN po to, by po kursie móc tworzyć procesy na własne potrzeby.

   

PROWADZĄCA

Magdalena Straś

 • Senior Business Analyst Lead w Sii Polska
 • Ekspertka z ponad 10-letnim doświadczeniem w analizie biznesowej, zarządzaniu, modelowaniu i usprawnianiu procesów w dziedzinach doradztwa, logistyki, ubezpieczeń i bankowości.
 • Prowadziła szkolenia z zakresu modelowania i zarządzania procesami (w tym BPMN i UML) oraz analizy biznesowej dla konsultantów w Paryżu i Singapurze.
 • Posiada certyfikat ISEB Foundation Certificate in Business Analysis. Jest również certyfikowanym Scrum Masterem.
 • Brała udział w innowacyjnym projekcie combo.be bpost realizowanym dla Poczty Belgijskiej według metodologii Lean Startup.

PROGRAM KURSU

 • 01

  07.11 18:30-20:30

  Proces biznesowy

  • Definicja procesu biznesowego wg BPMN
  • BPMN jako notacja
  • Omówienie podstawowego modelu BPMN – przepływ sekwencyjny i rola tokenu
  • Wprowadzenie do diagramów BPMN
  • Wprowadzenie do elementów BPMN
 • 02

  09.11 18:30-20:30

  Baseny i aktywności

  • Uczestnicy procesu
  • Model SIPOC jako narzędzie analizy procesu
  • Zastosowanie modelu SIPOC w celu zrozumienia i ustrukturyzowania procesu oraz identyfikacji uczestników
  • Baseny i tory
  • Wprowadzenie do czynności w BPMN
  • Ćwiczenia

 • 03

  14.11 18:30-20:30

  Początek i koniec procesu oraz aktywności

  • Definicja początku i końca procesu
  • Warunki stosowania zdarzeń początku i końca – wprowadzenie pojęcia komunikacji
  • Definicja aktywności w modelu
  • Specyfika aktywności wg BPMN
  • Ćwiczenia

 • 04

  16.11 18:30-20:30

  Rozdzielenie przepływu i bramki

  • Przypomnienie pojęć przepływu warunkowego i przepływu domyślnego
  • Rodzaje bramek
  • Otwieranie i zamykanie bramek
  • Bramka XOR (exclusive)
  • Bramka AND (parallel)
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 05

  21.11 18:30-20:30

  Bramki LUB i zdarzenia

  • Bramka LUB
  • Rodzaje zdarzeń
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 06

  23.11 18:30-20:30

  Zdarzenia związane z komunikatami i message flow

  • Typy zdarzeń związanych z komunikatami
  • Message flow
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • BONUS, czyli warsztat powtórzeniowy: modelowanie na żywo procesów biznesowych w pokojach oraz na forum

  • Podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy
  • Omówienie najczęściej występujących w pracach domowych błędów
  • Modelowanie na żywo (w pokojach oraz na forum)
  • Dyskusja

 • 07

  28.11 18:30-20:30

  Zdarzenia związane z czasem i zdarzenia związane z warunkiem

  • Rodzaje i przykłady zdarzeń związanych z czasem
  • Rodzaje i przykłady zdarzeń związanych z warunkiem
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 08

  30.11 18:30-20:30

  Bramka sterowana zdarzeniami

  • Specyfika użycia bramki sterowanej zdarzeniami
  • Rozpatrzenie sytuacji biznesowych i ograniczeń w modelu
  • Jak rozumieć zdarzenie?

 • 09

  05.12 18:30-20:30

  Pozostałe rodzaje bramek i artefakty

  • Bramka równoległa sterowana zdarzeniami i jej zastosowanie w praktyce
  • Jak stosować bramę złożoną?
  • Artefakty BPMN
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 10

  07.12 18:30-20:30

  Zadania i pozostałe zdarzenia

  • Typy zadań
  • Link
  • Eskalacja
  • Anulowanie
  • Sygnał

 • 11

  12.12 18:30-20:30

  Transakcje

  • Zdarzenie błędu i kompensacji
  • Terminacja
  • Przykłady transakcji i ćwiczenia

 • 12

  Modelowanie i usprawnianie procesu w praktyce (Lekcja nagrana)

  • Przykład 1: modelowanie kompleksowego procesu
  • Przykład 2: usprawnienie procesu w praktyce

 • 13

  14.12 18:30-20:30

  Współpraca, choreografia, konwersacja – różne perspektywy jednego procesu

  • Omówienie i analiza procesu
  • Przedstawienie procesu w trzech modelach z uzasadnieniem ich zastosowania

 • 14

  19.12 18:30-20:30

  Omówienie procesów – dyskusja i prezentacje

  • Omówienie ostatniego zadania domowego
  • Analiza szczególnych trudności
  • Podsumowanie kursu i dyskusja
  • BONUS: usprawnianie procesów w praktyce analityka biznesowego

Chcę uzyskać
informacje

Wypełnij formularz, aby zarejestrować się na kurs. Nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.

Pole obowiązkowe
Uzyskaj informacje