Kurs online na żywo BPMN dla analityków biznesowych — naucz się oceniać zakres i poziom szczegółowości procesu | Szkoła biznesu Laba

KURS ONLINE

BPMN dla
analityków
biznesowych

Magdalena Straś
Senior Business Analyst Lead w Sii Polska

ELVTR Expansion photo

Kurs z akredytacją IIBA

DATY:

7 listopada - 19 grudnia

CZAS TRWANIA:

14 zajęć
7 tygodni
30 godzin

Modeluj procesy biznesowe, stopniowo poszerzając zakres stosowanych elementów notacji. Naucz się czytać i tworzyć zaawansowane modele ilustrujące złożone procesy biznesowe i informatyczne.

Profesjonalne modelowanie procesów biznesowych to jeden z najważniejszych obszarów pracy analityka. Zadanie to staje się o wiele prostsze dzięki notacji BPMN, która jest uniwersalnym międzynarodowym standardem wykorzystanym w wielu popularnych narzędziach, takich jak MS VISIO, Enterprise Architect, Aris czy Bizagi.

Dołącz do kursu i zacznij skutecznie obrazować skomplikowane procesy biznesowe! Wspólnie z Magdaleną Straś szybko opanujesz pełną kompleksowość BPMN i będziesz wykorzystywać cały wachlarz możliwości, jakie oferuje.

Ten kurs jest kursem zatwierdzonym przez IIBA. Po ukończeniu kursu certyfikowani studenci mogą zarejestrować 30 godzin (rozwoju zawodowego), aby utrzymać swój certyfikat.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • Analitykiem biznesowym, Business Systems Analyst lub Requirement Engineer

  Przyswoisz metody analizy procesów od tych podstawowych po zaawansowane reguły i zdarzenia, by móc samodzielnie modelować i odczytywać nawet najbardziej zaawansowane procesy.

 • Product Ownerem

  Usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu modelowania w standardzie BPMN. Poznasz techniki modelowania procesów biznesowych i elementy notacji, aby swobodnie wykorzystywać je w praktyce.

 • Analitykiem lub managerem procesów

  Opanujesz modelowanie skomplikowanych procesów przy pomocy notacji BPMN. Będziesz nie tylko odczytywać, ale także tworzyć zaawansowane modele, które szczegółowo obrazują skomplikowane procesy biznesowe.

 • Specjalistą z innej branży wykorzystującym modele procesów w codziennej pracy

  Poznasz zaawansowane metody modelowania procesów na styku IT i biznesu. Otrzymasz gruntowną wiedzę na temat używanych artefaktów, logiki tworzenia modeli oraz różnorodnych sytuacji biznesowych i możliwości ich przedstawiania w modelach procesów.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:

 1. Analiza procesów

  Poznasz skuteczny sposób analizowania procesów pozwalający na prawidłowe określenie granic i zakresu, aktorów, inputów oraz outputów.

 2. Notacja BPMN: teoria

  Zapoznasz się z elementami i logiką notacji. Zyskasz gruntowną wiedzę na temat używanych artefaktów, logiki tworzenia modeli oraz różnorodnych sytuacji biznesowych i możliwości ich przedstawiania w modelach procesów.

 3. Notacja BPMN: ćwiczenia praktyczne

  Będziesz uczyć się modelować coraz bardziej zaawansowane sytuacje biznesowe w praktyce. Przećwiczysz pełny zakres notacji BPMN po to, by po kursie móc tworzyć procesy na własne potrzeby.

   

PROWADZĄCA

Magdalena Straś

 • Senior Business Analyst Lead w Sii Polska
 • Ekspertka z ponad 10-letnim doświadczeniem w analizie biznesowej, zarządzaniu, modelowaniu i usprawnianiu procesów w dziedzinach doradztwa, logistyki, ubezpieczeń i bankowości.
 • Prowadziła szkolenia z zakresu modelowania i zarządzania procesami (w tym BPMN i UML) oraz analizy biznesowej dla konsultantów w Paryżu i Singapurze.
 • Posiada certyfikat ISEB Foundation Certificate in Business Analysis. Jest również certyfikowanym Scrum Masterem.
 • Brała udział w innowacyjnym projekcie combo.be bpost realizowanym dla Poczty Belgijskiej według metodologii Lean Startup.

PROGRAM KURSU

 • 01

  07.11 18:30-20:30

  Proces biznesowy

  • Definicja procesu biznesowego wg BPMN
  • BPMN jako notacja
  • Omówienie podstawowego modelu BPMN – przepływ sekwencyjny i rola tokenu
  • Wprowadzenie do diagramów BPMN
  • Wprowadzenie do elementów BPMN
 • 02

  09.11 18:30-20:30

  Baseny i aktywności

  • Uczestnicy procesu
  • Model SIPOC jako narzędzie analizy procesu
  • Zastosowanie modelu SIPOC w celu zrozumienia i ustrukturyzowania procesu oraz identyfikacji uczestników
  • Baseny i tory
  • Wprowadzenie do czynności w BPMN
  • Ćwiczenia

 • 03

  14.11 18:30-20:30

  Początek i koniec procesu oraz aktywności

  • Definicja początku i końca procesu
  • Warunki stosowania zdarzeń początku i końca – wprowadzenie pojęcia komunikacji
  • Definicja aktywności w modelu
  • Specyfika aktywności wg BPMN
  • Ćwiczenia

 • 04

  16.11 18:30-20:30

  Rozdzielenie przepływu i bramki

  • Przypomnienie pojęć przepływu warunkowego i przepływu domyślnego
  • Rodzaje bramek
  • Otwieranie i zamykanie bramek
  • Bramka XOR (exclusive)
  • Bramka AND (parallel)
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 05

  21.11 18:30-20:30

  Bramki LUB i zdarzenia

  • Bramka LUB
  • Rodzaje zdarzeń
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 06

  23.11 18:30-20:30

  Zdarzenia związane z komunikatami i message flow

  • Typy zdarzeń związanych z komunikatami
  • Message flow
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • BONUS, czyli warsztat powtórzeniowy: modelowanie na żywo procesów biznesowych w pokojach oraz na forum

  • Podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy
  • Omówienie najczęściej występujących w pracach domowych błędów
  • Modelowanie na żywo (w pokojach oraz na forum)
  • Dyskusja

 • 07

  28.11 18:30-20:30

  Zdarzenia związane z czasem i zdarzenia związane z warunkiem

  • Rodzaje i przykłady zdarzeń związanych z czasem
  • Rodzaje i przykłady zdarzeń związanych z warunkiem
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 08

  30.11 18:30-20:30

  Bramka sterowana zdarzeniami

  • Specyfika użycia bramki sterowanej zdarzeniami
  • Rozpatrzenie sytuacji biznesowych i ograniczeń w modelu
  • Jak rozumieć zdarzenie?

 • 09

  05.12 18:30-20:30

  Pozostałe rodzaje bramek i artefakty

  • Bramka równoległa sterowana zdarzeniami i jej zastosowanie w praktyce
  • Jak stosować bramę złożoną?
  • Artefakty BPMN
  • Ćwiczenia w Bizagi

 • 10

  07.12 18:30-20:30

  Zadania i pozostałe zdarzenia

  • Typy zadań
  • Link
  • Eskalacja
  • Anulowanie
  • Sygnał

 • 11

  12.12 18:30-20:30

  Transakcje

  • Zdarzenie błędu i kompensacji
  • Terminacja
  • Przykłady transakcji i ćwiczenia

 • 12

  Modelowanie i usprawnianie procesu w praktyce (Lekcja nagrana)

  • Przykład 1: modelowanie kompleksowego procesu
  • Przykład 2: usprawnienie procesu w praktyce

 • 13

  14.12 18:30-20:30

  Współpraca, choreografia, konwersacja – różne perspektywy jednego procesu

  • Omówienie i analiza procesu
  • Przedstawienie procesu w trzech modelach z uzasadnieniem ich zastosowania

 • 14

  19.12 18:30-20:30

  Omówienie procesów – dyskusja i prezentacje

  • Omówienie ostatniego zadania domowego
  • Analiza szczególnych trudności
  • Podsumowanie kursu i dyskusja
  • BONUS: usprawnianie procesów w praktyce analityka biznesowego

Chcę uzyskać
informacje

Wypełnij formularz, aby zarejestrować się na kurs. Nasz konsultant ds. edukacji skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe i udzieli szczegółowych informacji na temat przebiegu i ceny kursu.

Pole obowiązkowe
Uzyskaj informacje