HR Business Partner | Szkoła biznesu Laba
KURS ONLINE NA ŻYWO Z EKSPERTKĄ DS. HR I BIZNESU
DATY:
7 GRUDNIA 2021 – 1 LUTEGO 2022
CZAS TRWANIA:
7 TYGODNI
WTORKI I CZWARTKI
18:30–20:00

Połącz kompetencje specjalistów z różnych dziedzin – biznesu oraz human resources. Zacznij kształtować politykę zarządzania najważniejszym kapitałem, jaki posiada organizacja, czyli ludźmi.

Postaw kolejny krok w swojej karierze – zostań HR Business Partnerem.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • REKRUTEREM

  Dowiesz się, jak wygląda cały „cykl życia” pracownika po tym, gdy dział rekrutacji pomoże go znaleźć i zatrudnić, czyli jak w praktyce zarządza się rozwojem i zaangażowaniem pozyskanych kandydatów. Poszerzysz swoją wiedzę biznesową i nauczysz się planować strategię HR zgodnie z nią.

 • SPECJALISTĄ DS. HR

  Dowiesz się, w jaki sposób zbudować silną pozycję HRBP i całego działu HR jako strategicznego partnera w prowadzeniu biznesu. Nauczysz się doradzać w obszarze polityki wynagrodzeń, zatrudnienia, on-boardingu i zaangażowania pracowników. Poznasz skuteczne narzędzia niezbędne do zarządzania wynikami pracy i talentami.

 • PRACOWNIKIEM DZIAŁU KADR I PŁAC

  Poznasz całe spektrum zadań i obowiązków HR Business Partnera i zaplanujesz swój dalszy rozwój zawodowy. Zrozumiesz wyzwania HRBP, pracujących na co dzień z klientami, partnerami i biznesem.

Przejdź na wyższy poziom – zostań partnerem biznesowym

O czym jest ten kurs?

Poznasz całe spektrum zadań podejmowanych na stanowisku HRBP z punktu widzenia praktyka. Dowiesz się, jak mierzyć i wykorzystywać kluczowe wskaźniki finansowe w obrębie HR. Nauczysz się rozumieć potrzeby biznesu i planować politykę HR zgodnie z nimi.

Po ukończeniu kursu

Zaczniesz w strategiczny sposób wspierać zarządy firm i menedżerów, doradzać w obszarze polityki zatrudnienia oraz zaangażowania pracowników. Będziesz dobierać i projektować efektywne narzędzia HR. Stworzysz skuteczny plan zarządzania talentami, kompetencjami i rozwojem.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:
01
Procesy HR
Omówimy najważniejsze procesy, które realizuje HR Business Partner z punktu widzenia celów strategicznych i korzyści biznesowych. Nauczymy cię badać potrzeby klientów i proponować najlepsze rozwiązania, adekwatne do trendów rynkowych.
02
Misja, rola i autorytet HRBP
Opowiemy, jakie kompetencje są niezbędne na stanowisku HR Business Partnera oraz w jaki sposób osiągać doskonałość w tej roli.
03
Partnerstwo HR i biznesu

Opowiemy, jak HR może kształtować politykę personalną w organizacji. Przedstawimy wzajemne zależności między HR a interesariuszami. Nauczymy cię mierzyć skuteczność polityk i procedur HR.

PROWADZĄCA
DOMINIKA
BŁAŻEWICZ
LinkedIn Profile
 • HR Biznes Partner z 15-letnim doświadczeniem zbudowanym w branżach sprzedażowej, finansowej, produkcyjnej i IT.
 • W 2014 została laureatką konkursu „HR Business Partner” organizowanego przez Akademię Wiedza i Praktyka.
 • Wykładowczyni akademicka, trenerka umiejętności interpersonalnych, doświadczona mediatorka, autorka bloga poświęconego mediacji w biznesie (biznesmediator.pl) i wielu artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem ludźmi oraz rozwiązywaniem konfliktów (publikowanych m.in. na łamach HRstandard.pl).
 • W Volvo Group odpowiada za planowanie i realizację strategii HR w skali globalnej i lokalnej. Nadzoruje politykę zarządzania talentami w organizacji oraz tworzenie i wdrażanie nowych opisów stanowisk.
 • Zaprojektowała i zrealizowała programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej o budżecie 300 tys. zł.
PROGRAM KURSU
01
7 grudnia, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
HR Business Partner w organizacji – rola, misja, cele
 • HR Business Partner jako rola – miejsce w ekosystemie organizacji, powiązanie z innymi rolami w HR.
 • Misja stanowiska, cele strategiczne i operacyjne funkcjonowania roli w organizacji.
 • Typowy zakres obowiązków HRBP.
more
02
9 grudnia, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
Płaszczyzny komunikacji z różnymi interesariuszami biznesu – codzienny niezbędnik w pracy HRBP
 • Coaching, mentoring, szkolenie, edukacja, doradztwo i mediacja.
 • Projektowanie rozwiązań i narzędzi – case studies.
more
03
14 grudnia, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
Zarządzanie przez dane, czyli kluczowe wskaźniki biznesu dla HRBP
 • Podstawowe wskaźniki zdrowia organizacji oraz sposoby ich mierzenia i wykorzystania.
 • Diagnostyka HR jako narzędzie systematycznego podejścia do pracy HRBP.
 • 100% perspektywy biznesowej, czyli w jaki sposób analizować kluczowe raporty, aby jeszcze lepiej rozumieć potrzeby biznesu.
 • Advanced Analytics – przegląd narzędzi i trendów w prezentowaniu wyników.
more
04
16 grudnia, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
Strategiczne zarządzanie jakością pracy – procesy i narzędzia
 • Narzędzia i metody monitorowania jakości pracy.
 • Narzędzia do zarządzania niskimi wynikami.
 • Plany naprawcze i ich znaczenie dla organizacji.
more
05
21 grudnia, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
Polityka wynagrodzeń – jak stworzyć i przekonać do niej decydentów
 • Architektura stanowisk pracy.
 • Opisy stanowisk pracy – cel i obszary zastosowań.
 • Metody wycen stanowisk pracy i ich wpływ na całościową politykę.
 • Aktualizacja struktury wynagrodzeń w oparciu o dane rynkowe – metoda na konkurencyjność płac.
more
06
4 stycznia, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
Proces rekrutacji i selekcji pracowników
 • Polityka rekrutacyjna – dlaczego warto ją mieć.
 • Metody pozyskiwania i selekcji pracowników – jak pomóc menedżerowi w wyborze.
 • Błędy i zniekształcenia w procesie selekcyjnym – jak mitygować.
 • Waga candidate experience i on boardingu.
more
07
11 stycznia, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
Zarządzanie talentami – cel, narzędzia i korzyści dla organizacji
 • Polityka i cel strategiczny zarządzania talentami oraz sukcesją.
 • Definicja i identyfikacja talentu.
 • Skuteczne narzędzia do zarządzania talentami.
 • Metody rozwojowe dla talentów – korzyści i mierniki efektywności.
more
08
13 stycznia, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
Zarządzanie kompetencjami i rozwojem – model i strategia
 • Model kompetencyjny.
 • Rozwój oparty na potrzebach organizacji.
 • Planowanie działań szkoleniowych.
 • Planowanie ścieżek kariery.
more
09
18 stycznia, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników
 • Cel badań, czyli po co organizacji mierzenie zaangażowania.
 • Metodologia badań ankietowych – zastosowanie w praktyce.
 • Praca z wynikami ankiet, czyli jak pomagać biznesowi przekładać wyniki na działania i śledzić postępy.
more
10
20 stycznia, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
Rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy
 • Konflikt – przyczyny powstawania konfliktów.
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
 • Mobbing i dyskryminacja – jak rozpoznać ?
 • Polityka antymobbingowa – cel i stosowanie w praktyce.
more
11
25 stycznia, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
Zarządzanie zmianą i partnerami zewnętrznymi
 • Wsparcie i przeprowadzenie zmian organizacyjnych (restrukturyzacja, zwolnienia, outsourcing).
 • Zarządzanie relacjami z partnerami zewnętrznymi (np. outsourcing, szkolenia).
more
12
27 stycznia, 18:30-20:00 GMT+1 / czwartek
HRBP jako skuteczny partner w procesie zarządzania
 • Budowanie kultury organizacyjnej.
 • Wspieranie inicjatyw D&I.
 • Feedback i feedforward.
 • Odporność emocjonalna.
 • Wsparcie i doradztwo – case study.
more
13
1 lutego, 18:30-20:00 GMT+1 / wtorek
Zarządzanie przez wpływ
 • Budowanie autorytetu HRBP.
 • Kontrola czy doradztwo – gdzie jest złoty środek.
 • Postawa pro kliencka i sposoby budowania relacji i zaufania.
 • Zarządzanie w kryzysie.
 • Digitalizacja HR – trendy w narzędziach i rozwiązaniach HR.
 • Inspiracja na do widzenia - mity w zarządzaniu ludźmi.
more
Zapisz się na kurs
Imię i nazwisko
Pole obowiązkowe
E-mail
Pole obowiązkowe
Numer telefonu
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Done