Kierownik projektu IT | Szkoła biznesu Laba
KURS ONLINE NA ŻYWO Z DOŚWIADCZONYM PROJECT MANAGEREM
DATY:
18 stycznia – 24 lutego 2022
CZAS TRWANIA:
5 TYGODNI
WTORKI I CZWARTKI
19:00 - 20:30

Zarządzanie projektami w dynamicznie rozwijającym się środowisku IT wymaga zrozumienia ich specyfiki i doboru odpowiednich narzędzi.

Kierownik projektów IT musi rozpoznawać potrzeby klienta, efektywnie dysponować zasobami i zarządzać zespołem. Poznaj i przećwicz najlepsze metody pracy na tym stanowisku.

POLECAMY TEN KURS, JEŚLI JESTEŚ:

 • Kierownikiem projektów

  Zarządzaj projektami IT jeszcze pewniej. Trafnie oceniaj wymagania, czas realizacji, ryzyko i budżet projektu. Buduj skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

 • Specjalistą IT

  Rozwijaj kompetencje niezbędne do planowania projektów IT oraz zarządzania zespołem, aby w przyszłości objąć stanowisko menedżerskie.

Poznaj najlepsze praktyki zarządzania projektami IT.

O czym jest ten kurs?

Podczas kursu poznasz specyfikę projektów IT i najlepsze praktyki zarządzania z perspektywy eksperta. Dowiesz się, jak zaplanować projekt, jak kierować zespołem i jak prowadzić skuteczną komunikację z interesariuszami. Nauczysz się przygotowywać dokumentację projektu według najbardziej aktualnych metod.

Po ukończeniu kursu

Będziesz zarządzać projektem IT na każdym jego etapie. Zaczniesz dobierać odpowiednie narzędzia, tworzyć skuteczny plan, efektywnie delegować zadania. Pewnie pokierujesz zespołem projektowym.

TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY PODCZAS KURSU:
01
Planowanie projektu
Dowiesz się, od czego zacząć i czego nie pominąć w procesie przygotowania i uruchamiania projektów. Poznasz nowoczesne metodologie i praktyczne narzędzia, które ułatwiają pracę kierownika projektów. Nauczysz się zarządzać dostępnymi zasobami, delegować zadania, monitorować postęp prac i tworzyć raporty.
02
Rola i autorytet kierownika
projektu
Poznasz kompetencje niezbędne na tym stanowisku. Dowiesz się, jak styl przywództwa wpływa na motywację i postęp prac nad projektem oraz jak skutecznie zarządzać zespołem.
03
Komunikacja

Nauczysz się zasad komunikacji z klientem, dzięki którym zbadasz jego oczekiwania i przygotujesz projekt, który je spełni. Dowiesz się, jak koordynować zespół, prowadzić negocjacje i budować zaufanie, żeby osiągać najlepsze wyniki.

PROWADZĄCA
MARIUSZ
AUGUSTYNIAK
LinkedIn Profile
 • Ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi projektami IT. Jego projekty były realizowane w m.in. w USA, Indiach, Afryce, Francji, Brazylii, UK i Polsce.
 • Posiada bogate i różnorodne doświadczenie, zdobyte podczas nadzorowania projektów dla Vodafone Enterprise Business Unit w UK, Devoteam, Hewlett-Packard Enterprise oraz DXC Technology.
 • Członek Project Management Institute (PMI) z certyfikatem Project Management Professional (PMP). Certyfikowany kierownik projektów w metodykach predyktywnych (PRINCE2) i zwinnych (Agile Scrum PSMI).
 • Prowadził szkolenia z dziedziny coachingu, komunikacji, budowania relacji z klientem i zarządzaniu projektami dla setek słuchaczy, m.in. zajęcia „Coaching w Zarządzaniu Projektami” na Podyplomowych Studiach Menedżerskich z Zarządzania Projektami Informatycznymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ma doświadczenie w pracy w aplikacjach biznesowych (CRM, ERP, BI) oraz w zakresie wdrożeń rozwiązań technologicznych w bankach i innych instytucjach finansowych. Zarządzał projektami o budżecie 10 mln EUR, w które zaangażowane było 100 osób.
PROGRAM KURSU
01
18 stycznia, 19:00-20:30 GMT+1 / wtorek
Przygotowanie koncepcji projektu krok po kroku
 • Kontekst biznesowy projektu – cel i oczekiwania
 • Karta projektu, czyli jego „biznesplan”
 • Wpływ środowiska na organizację projektu
 • Wprowadzenie do scenariusza wspólnego projektu – case study
more
02
20 stycznia, 19:00-20:30 GMT+1 / czwartek
Planowanie – wybór podejścia
 • Trójkąt zarządzania projektem – zakres, czas i budżet
 • Planowanie projektu w modelu hybrydowym – połączenie metodologii Waterfall i Agile
 • Wprowadzenie do planu projektu
more
03
25 stycznia, 19:00-20:30 GMT+1 / wtorek
Zasoby niezbędne do uruchomienia i realizacji projektu
 • Weryfikacja i audyt: zakresu, harmonogramu i budżetu
 • Pozyskanie i zbudowanie zespołu – zasoby wewnętrzne i zewnętrzne
 • Organizacja projektu i ustalenie zasad realizacji
 • Uruchomienie projektu i spotkanie inicjujące
more
04
27 stycznia, 19:00-20:30 GMT+1 / czwartek
Kluczowe wskaźniki zdrowia projektu
 • Zbieranie danych na temat postępu prac, czasu realizacji, kosztów, wydajności, ryzyka i trudności
 • Zarządzanie zmianą
 • Raportowanie wskaźników zdrowia projektu
 • Działania korekcyjne i naprawcze
more
05
1 lutego, 19:00-20:30 GMT+1 / wtorek
Kierownik projektu jako lider
 • Rola i zakres obowiązków kierownika projektu
 • Project Manager jako lider – wymagane kompetencje
 • Dobór i ocena umiejętności członków zespołu
 • Zespół IT – cykl życia, motywacja, zaangażowanie i komunikacja
 • Nowy, partnerski styl współpracy i przywództwa – budowa organizacji turkusowej i podejście coachingowe
more
06
3 lutego, 19:00-20:30 GMT+1 / czwartek
Ryzyko w projekcie a zaufanie w zespole
 • Atmosfera pracy, wzajemne zaufanie i otwartość
 • Identyfikowanie i adresowanie ryzyka
 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów zamiast „gaszenia pożarów”
 • Ochrona projektu przed zagrożeniami
more
07
15 lutego, 19:00-20:30 GMT+1 / wtorek
Efektywna komunikacja z interesariuszami
 • Plan komunikacji jako część organizacji projektu
 • Efektywne spotkania na żywo i online
 • Raportowanie statusu i postępu wraz z istotnymi wymiarami projektu
 • Nagradzanie i docenianie
 • Dbanie o dobry wizerunek (PR) projektu i członków zespołu
more
08
17 lutego, 19:00-20:30 GMT+1 / czwartek
Procedura zamykania projektu
 • Podstawowe dokumenty zamykające projekt
 • Ewaluacja projektu, podsumowanie doświadczeń, sformułowanie wniosków
 • Konsekwencje, które czekają nas, gdy projekt nie zostanie formalnie zamknięty
more
09
22 lutego, 19:00-20:30 GMT+1 / wtorek
Omówienie projektów uczestników
 • Możliwość zdobycia dodatkowych punktów za omówienie projektu na forum grupy
 • Merytoryczny feedback od prowadzącego
 • Dyskusja i sugestie pozostałych kursantów
more
10
24 lutego, 19:00-20:30 GMT+1 / czwartek
Trendy i perspektywy rozwoju w branży
 • Dynamiczny rozwój rynku IT i zapotrzebowanie na kierowników projektów
 • Perspektywy rozwoju w dziedzinie zarządzania projektami i programami IT
 • Zaplanowanie „podróży” do punktu docelowego
 • Międzynarodowe certyfikaty z zarządzania projektami (PMP, PSMI, PRINCE2)
more
Zapisz się na kurs
Imię i nazwisko
Pole obowiązkowe
E-mail
Pole obowiązkowe
Numer telefonu
Pole obowiązkowe
Pole obowiązkowe
Done