Praktyczne aspekty skutecznej
kontroli finansowej
i budżetowania

Darmowy webinar

Data: 13 lutego (wtorek), 18:30

  • Znaczenie kontroli wewnętrznej
  • Standardy (np. COSO) i wdrażanie kontroli wewnętrznej w różnych funkcjach biznesowych
  • Interpretacja wskaźników finansowych
  • Analiza trendów i analiza porównawcza
  • Tworzenie realistycznych budżetów i analiza odchyleń
 

Dowiedz się, jak integrować kontrolę finansową z codziennymi operacjami i zapewnić firmie stabilność oraz zrównoważony rozwój.