4 najważniejsze kompetencje liderki nowoczesnej organizacji | Szkoła biznesu Laba

4 najważniejsze kompetencje
liderki nowoczesnej
organizacji

Darmowy webinar

Data: 20 września (środa), 18:30

  • Rozwój kompetencji przywódczych – przegląd najważniejszych nurtów i trendów.
  • Analiza otoczenia, inteligencja społeczna, rezyliencja i stały rozwój.
  • Mój plan na przyszłość i rozwój kariery. Jak wykorzystać swój potencjał, by odnieść sukces w biznesie?
 

Odnajdź siebie w nowej roli i rozwijaj kompetencje przywódcze pod okiem liderek.