Dział finansowy – miejsce powstawania kosztów czy centrum wartości? | Szkoła biznesu Laba

Dział finansowy –
miejsce powstawania
kosztów czy
centrum wartości?

Darmowy webinar

Data: 21 listopada (wtorek), 18:30

Tematy, które poruszymy w trakcie webinaru:

  • Jakie zadania warto przekazać zespołowi finansów?
  • Co zrobić, aby finanse w organizacji były partnerem dla biznesu?
  • Rola lidera zespołu finansowego w kształtowaniu potencjału zespołu
  • Wyzwania w przypadku braku zespołu finansowego