Milionowe przychody: jak przygotować firmę do skalowania? | Szkoła biznesu Laba

Milionowe przychody:
jak przygotować firmę
do skalowania?

Darmowy webinar

Data: 28 marca 2023 18:30

Zarządzaj finansami na różnych poziomach, badaj opłacalność inwestycji, poznaj bariery w komunikacji korporacyjnej i osobistej oraz szybciej osiągaj wyznaczone cele.

  • Co powinno być w głowie, zachowaniach i działaniach założyciela firmy, żeby był gotowy na skalowanie?
  • Jak dobrać zespół, który posiada odpowiednią wiedzę i motywację do działania?
  • Gotowość produktu i usługi oraz gotowość organizacji, systemów i procesów do skalowania
  • Efektywność operacyjna i strategia
  • Gotowość do samofinansowania lub finansowania zewnętrznego