Blog

Adam Piekarski

Founder & Managing Director P3Recruitment sp. z o.o.

Adam Piekarski

→ Doświadczony dyrektor handlowy z udokumentowanym sukcesem w identyfikowaniu strategii handlowych, mających na celu pozycjonowanie produktów i marek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Zatoki Perskiej. 

→ Posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych praktyk rekrutacyjnych, w tym założenie własnej agencji rekrutacyjnej. Od 10 lat zarządza odbudowywaniem i restrukturyzacją trudnych przedsiębiorstw.

→ Od 2019 roku skaluje inteligentną mobilność w górnym sektorze, poprzez pozyskiwanie talentów, zabezpieczanie inwestycji zewnętrznych oraz rozwijanie strategicznych partnerstw.

→ Posiada ogromne doświadczenie w budowaniu i motywowaniu zespołów, które przejmują odpowiedzialność za podejmowanie działań niezbędnych do osiągania trwałych wyników.

Wykładowca pracował w tych firmach:

ᅠ