Blog

Magdalena Straś

Senior Business Analyst Lead, Sii Polska

Magdalena Straś

W Sii Polska zajmuje się analizą biznesową dla sektora farmaceutycznego. 

Brała udział w innowacyjnym projekcie combo.be bpost realizowanym dla Poczty Belgijskiej.

W TUiR Warta prowadziła analizę biznesową w zakresie baz klientów, ekspertów i organizacji.

Jest certyfikowanym SCRUM Masterem.

Wykładowca pracował w tych firmach:

Sii Polska