Blog

Piotr Skrzypczyński

Business Development Director w firmie Volkswagen Financial Service

Piotr Skrzypczyński

→ Ekspert z  18-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarach strategii, transformacji organizacji i zarządzania produktami

→  Współprowadził transformację agile banku Santander — jedną z największych tego  typu transformacji w regionie CEE

→ Praktyk i entuzjasta przywództwa w stylu Management 3.0.

→ Ma doświadczenie w sektorach: finansowym (Volkswagen Financial Services, ING Bank, Nationale Nederlanden, Santander, BGK), logistycznym (DPD), energetycznym (Elsen), chemicznym (Selena)

→ Pasjonat aktywnego spędzania czasu oraz ciągłego podnoszenia własnych kompetencji

Wykładowca pracował w tych firmach:

ᅠ

Prowadzi kursy w LABA