6 trendów, które kształtują łańcuchy dostaw w 2023 roku | Szkoła biznesu Laba
should_authorize_via_email
email.input_code tel.input_code
email.code_actual_for tel.code_actual_for
apply_exit_text
session_ended
to_homepage
Blog

Wyszukiwarka

Spis treści:

6 trendów, które kształtują łańcuchy dostaw w 2023 roku

Od zrównoważonego rozwoju po koncentrację na kliencie – globalne łańcuchy dostaw ewoluują w odpowiedzi na pojawiające się wyzwania i presje rynkowe.

cover-6-trendow-lancuchy-dostaw-6453a2ca6de95895857303-min-64dcaa7b4a0dc088428970.jpg

W dzisiejszym dynamicznym krajobrazie łańcuchy dostaw stoją w obliczu bezprecedensowych wyzwań i możliwości rozwoju. Firmy muszą dostosowywać się do szybko zmieniających się warunków, począwszy od stosowania zasad zrównoważonego rozwoju i zwrócenia ku lokalnym dostawcom, po pokonywanie braków kadrowych i dokładniejszą inwentaryzację zapasów.

Przedstawiamy sześć kluczowych trendów, które będą definiować globalne łańcuchy dostaw w 2023 roku, opracowane na podstawie materiałów WGSN, Forbes, Association for Supply Chain Management oraz Oracle NetSuite.

Trend #1: Zrównoważony rozwój

W 2023 r. zrównoważony rozwój znajduje się na czele globalnych trendów w łańcuchu dostaw ze względu na rosnące obawy dotyczące środowiska, ekstremalne zjawiska pogodowe i rosnące wymagania interesariuszy. Przedsiębiorstwa muszą obecnie zająć się zarówno ograniczeniem emisji z łańcucha dostaw, jak i przystosowaniem łańcuchów dostaw do wytrzymywania ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Argumenty biznesowe na rzecz zrównoważonych łańcuchów dostaw stały się silniejsze, nie tylko ze względu na ewoluujące wartości firm, ale także oczekiwania interesariuszy, w tym klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i kredytodawców. Interesariusze ci są coraz liczniejsi i naciskają na stosowanie praktyk bardziej świadomych ekologicznie.

Ponadto firmy stają w obliczu nowych regulacji rządowych i globalnych propozycji, które nakazują emisję w łańcuchu dostaw i odporność operacyjną. Kluczowe regulacje i propozycje obejmują:

  • Oczekujące na wdrożenie przepisy Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wymagające od spółek publicznych ujawniania emisji gazów cieplarnianych w sprawozdaniach finansowych.
  • Proponowane przez Biały Dom przepisy Federal Supplier Climate Risks and Resilience Rule, które oprócz sprawozdawczości dotyczącej emisji dodają także ograniczanie ryzyka operacyjnego.
  • Nadchodzącą dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju, w której niektóre firmy już składają sprawozdania, a wiele innych ma je rozpocząć w 2023 roku.

Regulacje te prowadzą do dwóch zmian w łańcuchach dostaw: zwiększonej widoczności praktyk zrównoważonego rozwoju wykraczającej poza partnerów dostawczych rzędu Tier 1, oraz zaawansowanej analityki w celu identyfikacji zmiennego ryzyka i osiągnięcia sprawności łańcucha dostaw w obliczu ekstremalnych zdarzeń pogodowych.

Trend #2: Zwiększenie roli dostawców lokalnych

W 2023 r. zmiana w kierunku lokalizacji dostaw nabiera tempa, ponieważ firmy starają się zmniejszyć narażenie na ryzyko geopolityczne, koszty transportu i opóźnienia. Chociaż 92% top managerów w Stanach Zjednoczonych wyraża pozytywne odczucia wobec onshoringu i nearshoringu w ostatnim badaniu Kearney „Reshoring Index”, eksperci przewidują, że przejście to będzie stopniowe i tylko częściowo zrealizowane.

Aby uniknąć pojedynczych punktów awarii, wiele firm odchodzi od strategii opartych na jednym źródle, jednym regionie i polega na wielu źródłach z różnych regionów. Wskutek tego niektóre amerykańskie firmy kupują surowce bądź komponenty bliżej domu i wykonują montaż końcowy w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza że azjatyccy dostawcy zakładają bazy produkcyjne w Meksyku.

Zakres i tempo przywracania równowagi w zakresie zaopatrzenia onshore, near-shore i offshore staną się wyraźniejsze w 2023 roku. Jednak lokalizacja łańcuchów dostaw może wiązać się z wyzwaniami, takimi jak znaczne inwestycje początkowe, wyższe koszty pracy lub budowanie nowych sieci dostaw od podstaw. Pilna potrzeba zwrócenia się do lokalnych dostawców może również zmaleć, ponieważ oczekuje się, że korki transportowe się zmniejszą, a stawki za fracht morski spadną z rekordowych poziomów. Warto zauważyć, że nawet firmy nieoperujące globalnie i ich dostawcy mogą także być narażeni na resztkowe ryzyko globalne ze strony dostawców ich dostawców z odległych wybrzeży.

Trend #3: Głód kadrowy

W 2023 r. rozwiązanie problemu niedoboru pracowników w sektorze handlu detalicznego i łańcucha dostaw będzie kluczowym wyzwaniem, zwłaszcza że globalna branża detaliczna doświadcza zmian kadrowych, wzrasta liczba zamówień w handlu elektronicznym (57% globalnych wydatków jest obecnie dokonywanych w Internecie), a także rosną oczekiwania dotyczące dostaw na żądanie. Utrzymanie pracowników stało się kluczową kwestią dla sprzedawców detalicznych.

W Chinach prawie 70% firm boryka się z brakiem pracowników z powodu złych warunków pracy, nieadekwatnych płac i rosnącej różnicy w wynagrodzeniach. Doprowadziło to do zmiany wśród młodzieży, która obecnie woli wykonywać pracę biurową. Według Ministerstwa Edukacji, do 2025 roku chiński sektor produkcyjny będzie borykał się z brakiem 30 milionów pracowników.

Polecamy przeczytać:

small-cover-workplace-trends-63e971d74505b514142333.png

5 trendów, które kształtują przyszłość rynku pracy

Czytaj

Aby rozwiązać ten problem, firmy i rządy muszą współpracować w celu wspierania pracowników i nadania priorytetu podnoszeniu kwalifikacji. Jednym z przykładów takich działań jest lokalny rząd południowochińskiej prowincji Guangdong, który promował rozwój pracowników magazynowych poprzez projekty szkolenia talentów i partnerstwa z uczelniami technicznymi.

Inwestowanie w globalną gig economy, która według prognoz do 2023 roku ma być branżą wartą 455 mld dolarów, stanowi kolejną szansę dla marek. Na przykład chiński dostawca usług dostarczania żywności, Shansong, wzmocnił swój program Express Package Courier poprzez wykorzystanie platformowych pracowników, co pozwoliło na zagwarantowanie 60-minutowego czasu dostawy do klientów w promieniu pięciu kilometrów i złagodzenie obaw dotyczących oczekiwań związanych z dostawą.

Trend #4: Dokładność inwentaryzacji

W 2023 roku aktualizacja w czasie rzeczywistym danych dotyczących zapasów i lokalizacji artykułów w sklepach i na magazynach będzie miała zasadnicze znaczenie dla nowoczesnych łańcuchów dostaw i złagodzenia presji logistycznej. Według raportu branżowego MHI i Deloitte z 2022 roku w ciągu najbliższych pięciu lat stopa wdrożenia chmur obliczeniowych i optymalizacji zapasów osiągną poziom 90% w skali globalnej.

Jednym z kluczowych narzędzi inwentaryzacyjnych, które zyskują na popularności, są tagi RFID (radio frequency identification), które wykorzystują fale radiowe do identyfikacji towarów i przesyłania danych do czytnika. Technologia ta zapewnia sklepom możliwość dokładnego śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym. Gwałtowne przyspieszenie cyfrowe i wyzwania związane z łańcuchem dostaw podczas pandemii skłoniły retailerów, producentów i dostawców do ponownego zainwestowania w technologię optymalizacji zapasów, przekształcając RFID z fajnego dodatku w podstawowe narzędzie.

Polecamy przeczytać:

image-63fe2336808c9462929315.png

Kim jest dyrektor ds. zakupów i czym się zajmuje?

Czytaj

Od marca 2020 r. do lutego 2022 r. konsumenci napotkali ponad 60 miliardów komunikatów o wyczerpaniu zapasów towaru – o 235% więcej w porównaniu do roku 2019. Takie komunikaty mają wpływ na zaufanie i lojalność konsumentów. Technologia RFID może pomóc sprzedawcom detalicznym zautomatyzować dane dotyczące zapasów, zwiększyć wskaźniki dokładności powyżej 95% i zmniejszyć sytuacje braku zapasów o 50%. Na przykład wdrożenie RFID przez Lululemon w 2016 r. poprawiło dokładność zapasów o 100% i złagodziło punkty bólu klientów w sklepie, co doprowadziło do 51% wzrostu przychodów YTD od 2020 r. pomimo globalnych wyzwań.

W lipcu 2022 roku niemiecka marka Hugo Boss nawiązała współpracę ze specjalistą w dziedzinie RFID, firmą Nedap Retail, aby wdrożyć narzędzia RFID we wszystkich swoich sklepach w 59 krajach. Technologia ta ułatwiła szybką i regularną aktualizację zapasów oraz umożliwiła inteligentne sugestie, usprawniając operacje typu ship-from-store oraz BOPIS (buy online, pick up in store).

Trend #5: Zwiększone zapasy magazynowe

W 2023 roku czynniki obciążające łańcuch dostaw doprowadziły do gromadzenia zapasów. Prognozy ekonomiczne wskazują na potencjalne nadwyżki na rynku handlu detalicznego, w połączeniu z możliwym spadkiem zakupów konsumenckich spowodowanym inflacją. W rezultacie firmy będą ściśle monitorować stany magazynowe jako kluczowy mechanizm do oszacowania procentu zapasów, które pozostaną niesprzedane.

Zmienny rynek będzie wymagał częstszych kalkulacji rezerw zapasów i ciągłej kontroli innych aspektów zarządzania zapasami. Chociaż gromadzenie zapasów może stanowić zabezpieczenie przed inflacją, rosnące koszty magazynowania i finansowania zapasów mogą zniwelować potencjalne korzyści.

Niektórzy eksperci odradzają rezygnację z doświadczenia operacyjnego just-in-time na rzecz zapasów just-in-case. Zalecają oni także udoskonalanie systemów zapasów just-in-time za pomocą ograniczonych, strategicznych zapasów, planowania zamówień wstecznych oraz identyfikacji produktów zastępczych.

Trend #6: Wzrost e-commerce i klientocentryczność

Handel elektroniczny B2C nadal rośnie – wyzwanie polega na przewidywaniu preferencji konsumentów w zakresie zakupów online lub w sklepach stacjonarnych oraz potencjalnego wpływu inflacji na wydatki. Ta niepewność sprawia, że menedżerowie łańcucha dostaw muszą być czujni i powinni brać pod uwagę takie czynniki jak wolumen sprzedaży, liczba zakupów w sklepie, rynki e-commerce, sprzedaż bezpośrednio do konsumenta (D2C), subskrypcje, czasy dostaw, zakupów BOPIS (buy online, pick up in store) oraz zwroty online/w sklepie. Skuteczne zarządzanie logistyką zwrotną jest niezbędne, aby spełnić oczekiwania klientów dotyczące bezproblemowych zwrotów.

Handel elektroniczny B2B również będzie się rozwijał, ponieważ zakupy surowców i komponentów na rynku stają się coraz bardziej powszechne. Dostawcy i nabywcy będą musieli poradzić sobie z istotnymi zmianami w cyfrowym łańcuchu dostaw.

Polecamy przeczytać:

preview-5-commerce-trends-6449a4e58da18091809293.png

Nieprzewidywalność to nowa normalność: 5 globalnych trendów w świecie commerce

Czytaj

Ponieważ konsumenci są bardziej związani z markami, łańcuchy dostaw odgrywają coraz istotniejszą rolę w doświadczeniu klienta (CX). Gartner podaje, że ponad 60% firm, których łańcuch dostaw jest na wysokim poziomie, inwestuje w metryki CX i analizę danych o klientach, aby zwiększyć zdolność reagowania łańcucha dostaw na potrzeby i preferencje klientów. Takie inwestycje wspierają tradycyjne funkcje łańcucha dostaw, takie jak prognozowanie i optymalizacja zapasów.

W 2023 roku także będzie się rozwiać sprzedaż w modelu D2C (Direct-to-Consumer), który skupia się na podejściu zorientowanym na klienta, subskrypcjach i marketingu w mediach społecznościowych. Podczas gdy marki D2C gromadzą cenne dane o klientach, rozwój handlu elektronicznego i społecznościowego powoduje dywersyfikację kanałów, a konwencjonalne marki przyjmują elementy modelu D2C do swoich strategii omnichannel.

Chcesz otrzymać podsumowanie artykułów?

Jeden list z najlepszymi materiałami miesięcznie. Subskrybuj, aby niczego nie przegapić.
Dziękujemy za subskrypcję!
Powiązany kurs:
«Jak uniknąć podstawowych błędów w karierze analityka biznesowego?»
Bezpłatne webinary
prowadzi Joanna Lorek Magdalena Straś
5 czerwca
Joanna Lorek Magdalena Straś